Положення про провадження депозитарної діяльності зазнає змін

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо сприяння залученню інвестицій)».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його розроблено відповідно до законів «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України», а також «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» з метою удосконалення регулювання питань провадження депозитарної діяльності та сприяння залученню інвестицій.

Проект передбачає доповнення Положення новими нормами, зокрема, щодо:

– визначень номінального утримувача та клієнта;

– порядку та умов відкриття рахунку в цінних паперах депозитарною установою номінальному утримувачу, переліку та вимог до документів, які подаються депозитарній установі при відкритті такого рахунку;

– обліку цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, що ведеться депозитарними установами на рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

– функції депозитарної установи щодо видачі виписки з рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

– можливості надання депозитарними установами згідно встановлених вимог своїм депонентам послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону «Про оборону України», та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами;

– умов та порядку внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, облік яких, прав на які та прав за якими ведеться депозитарними установами на рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

– порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів, які надаються номінальними утримувачами депозитарній установі;

– надання номінальним утримувачем депозитарній установі на її запит (у разі складання облікового реєстру) інформації про власників цінних паперів – клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача та належні ним цінні папери;

– застосування депозитарними установами – банками у взаємодії з депонентами, які є клієнтами такого банку, при відкритті рахунку в цінних паперах та наданні розпоряджень, програмного модуля – спеціалізованого програмного продукту, у тому числі розміщеного в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою депонента – клієнта банку, що виконує функцію засобу ідентифікації та використовується в системах дистанційного обслуговування клієнтів банку, який відповідає встановленим НКЦПФР вимогам та включений до переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться Комісією, за допомогою якого здійснюються операції за рахунком у цінних паперах депонента відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у порядку, встановленому внутрішніми документами такої депозитарної установи – банку.

Більш детально – у проекті Рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо сприяння залученню інвестицій)»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: