Якою є роль корпоративного секретаря на підприємстві

Роль корпоративного секретаря полягає в забезпеченні дотримання компанією корпоративних процедур, передбачених чинним законодавством та найкращою практикою корпоративного управління.

Про це розповів Голова правління Професійної асоціації корпоративного управління Олександр ОКУНЄВ, виступаючи на модулі корпоративного управління, що був організований освітньою платформою Lеgal High School, йдеться у повідомленні останньої.

За його словами, правові основи діяльності корпоративного секретаря акціонерного товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема:

– частиною 4 статті 56: наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар – це особа, відповідальна за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами;

– частиною 2 статті 78: протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера, корпоративний секретар, а у разі його відсутності – виконавчий орган акціонерного товариства, зобов’язаний надати цьому акціонеру засвідчені копії відповідних документів;

– частиною 2 статті 73: корпоративний секретар не може бути членом ревізійної комісії (ревізором) акціонерного товариства.

Крім того, посаду корпоративного секретаря прописано у Принципах корпоративного управління, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року №955, де в пункті 3.1.16 зазначено, що з метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів акціонерного товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб акціонерному товариству доцільно ввести посаду корпоративного секретаря.

Наявність корпоративного секретаря в акціонерному товаристві стає обов’язковою, адже в частині 1 статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства» йдеться про те, що публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру допуску акцій до торгів на фондовій біржі і залишатися допущеним хоча б на одній фондовій біржі в Україні. А для цього встановлені вимоги про внесення цінних паперів до біржового реєстру, зокрема запровадження емітентом акцій посади корпоративного секретаря.

Фактори, що впливають на підвищення статусу корпоративного секретаря в компаніях України, – це, зокрема, повне переосмислення ролі наглядової ради як органу управління компанією; чітке дотримання вимог законодавства країн, в яких веде бізнес компанія, є питанням її «життя або смерті»; вихід українських компаній на вітчизняні та міжнародні фондові ринки (запозичення, приватні розміщення акцій, IPO); зміна форм роботи з акціонерами, зростання їхньої активності.

За словами пана Окунєва, корпоративний секретар займається налагодженням ефективної взаємодії між акціонерами і компанією, а також наглядовою радою і менеджментом, серед його функцій – організаційне та юридичне забезпечення діяльності наглядової ради, її комітетів, загальних зборів акціонерів і виконавчого органу компанії, а також впровадження процедур, що забезпечують керованість компаній, що входять до складу групи.

Говорячи про врегулювання статусу корпоративного секретаря в локальних нормативних актах акціонерного товариства, Голова правління ПАКУ нагадав, що відповідно до Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства корпоративний секретар – це посадова особа акціонерного товариства, яка здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи органів управління, обмін інформацією між ними та акціонерами, виконує інші завдання. У свою чергу корпоративний секретаріат – це структурний підрозділ акціонерного товариства, що складається з помічників корпоративного секретаря та інших фахівців, завданням яких є забезпечення виконання корпоративним секретарем усіх покладених на нього обов’язків. Примірне положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства, у статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50%, затверджене Наказом ФДМУ №356 від 19 березня 2015 року.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: