Розрахунок пруденційних нормативів на фондовому ринку зазнає змін

З початку 2019 року набудуть чинності зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками. Про це йдеться у повідомленні Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів.

Дані зміни були затверджені Рішенням НКЦПФР №640 від 19.09.2018 р. та зареєстровані Міністерством юстиції України 18 жовтня 2018 р. за №1176/32628.

Вони, зокрема, стосуються таких питань. Торговці цінними паперами, яким вперше видано ліцензію, до закінчення повного фінансового року з дати видачі ліцензії не розраховують величину вимоги до капіталу установи під операційний ризик.

До складу капіталу першого рівня включаються:

– прибуток на початок звітного року та прибуток поточного року, підтверджені аудитором з дати звіту аудитора (аудиторської фірми). При цьому прибуток поточного року використовується строком не більше трьох місяців з дати такого звіту. Копія звіту про підтвердження прибутку поточного року подається до НКЦПФР у паперовому вигляді у строки та у складі адміністративних даних з розрахунку пруденційних нормативів;

– прибуток, отриманий у році, що передує звітному, з включенням до розміру такого прибутку непокритого збитку на початок попереднього року, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою);

– фінансові інвестиції у статутний капітал приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, балансова вартість акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть та/або не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі.

Зі складу капіталу першого рівня виключаються активи, класифіковані як утримані до продажу, що входять до переліку активів, які зменшують розмір цього капіталу.

До розрахунку вимоги до капіталу під кредитний ризик включаються фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств, приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення.

Норматив концентрації кредитного ризику доповнений активами у вигляді грошових коштів на поточних рахунках та депозитах у банках, а також доходів, нарахованих за ними. Значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо окремого контрагента не має бути від’ємним.

При цьому уточнено:

– що елементом включення або вирахування з капіталу першого рівня є фінансовий результат (прибуток або збиток);

– перелік активів за ступенями ризику;

– перелік високоліквідних активів.

Крім розрахунку пруденційних нормативів станом на кінець кожного робочого дня, додатково також має здійснюватися розрахунок станом на кінець останнього дня кожного місяця, якщо такий день не є робочим.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: