Інформація на ринку цінних паперів передаватиметься через авторизованого провайдера

На фондовому ринку України з’явився перший уповноважений провайдер інформаційних послуг з оприлюднення фінансової звітності та інформації. Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР. 

Зокрема, Комісія авторизувала в цій якості Державну установу «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». Таке рішення вона ухвалила після перевірки документації, відповідності програмно-технічного комплексу заявника вимогам нормативно-правових актів та технічного тестування системи.

Відтепер публічні акціонерні товариства, емітенти цінних паперів, суспільно важливі підприємства повинні оприлюднювати фінансову інформацію й передавати регулятору звітність за допомогою авторизованого провайдера, який забезпечить кібер-захист інформації на сучасному рівні та рівний доступ до неї зацікавлених осіб.

Із цього приводу Голова НКЦПФР Тимур ХРОМАЄВ зауважив: «Наш фондовий ринок став ще на крок ближчим до світових стандартів. Запровадження інституту авторизованого провайдера інформаційних послуг є елементом адаптації інфраструктури українського ринку до норм ЕС. Де якість фінансової інформації й звітності, рівний доступ до неї з боку ринкових учасників забезпечує належну прозорість, відповідальність, і, відповідно, захист інвесторів.

Подібні провайдери покликані забезпечувати надійність передачі та захист даних на сучасному рівні, витрати на які не завжди доцільні для кожного подавача регульованої інформації. Більше ніяких публікацій в друкованих вісниках. Оприлюднення інформації відбуватиметься прозоро, автоматизовано, коректно.

А для уникнення монополізму ми заклали в закон норму про відкритість входу в бізнес надання інформаційних послуг будь-якою юридичною особою, після відповідної авторизації Комісією. Умови авторизації відомі, відкриті й однакові для всіх.

Ми навіть сподіваємось, що в Україну з часом прийдуть й такі провайдери інформаційних послуг, як Bloomberg, Thomson-Reuters, AFP, AWP, Baltic News Service, Norsk Telegrambyrå, Ritzau, TT Nyhetsbyrån, Dow Jones, Businesswire, PRNewswire, які пройшли аналогічну авторизацію регуляторами європейських країн, США.

Український фондовий ринок повинен стати частиною світових ринків капіталу».

Слід нагадати, що діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку регулюється Законом №2210 від 06.01.2018 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів».

Закон імплементує до національного законодавства вимоги європейських директив з корпоративного управління та діяльності компаній і удосконалює його в питаннях емісії цінних паперів, розкриття інформації на фондовому ринку України та діяльності з надання інформаційних послуг.

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку включає в себе:

– оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

– подання звітності та адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності затверджено Рішенням НКЦПФР від 27.09.2018 р. №670.

До 1 березня канали передавання фінансової інформації, які функціонують на цей момент, залишаються чинними для забезпечення безперебійності в здачі звітності учасниками ринку.

Крім цього, за АРІФРУ, як уповноваженою особою, зберігаються функції зберігання та відображення в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів інформації, передбаченої: частиною 10 статті 17 та частиною 3 статті 23 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»; частиною 7 статті 37 та частиною 1 статті 75 Закону «Про інститути спільного інвестування».

За інформацією АРІФРУ, Агентство розробило програмний комплекс, який дозволить учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.

Особистий кабінет, розміщений на сайті smida.gov.ua, – це своєрідний «пульт управління», де в режимі онлайн доступна вся історія розкриття інформації, а також статус інформації, що розкривається. Складнощів із заповненням електронної форми не виникне, оскільки система автоматично вказує користувачеві на допущені в процесі заповнення форми помилки, що не дозволяють оприлюднити інформацію.

«Діяльність з оприлюднення інформації на фондовому ринку України для ДУ АРІФРУ не є новою. Але приведення програмно-технічного комплексу Агентства у відповідність до нових нормативних вимог забезпечує новий рівень захисту інформації, надійності та безперервності функціонування баз даних про фондовий ринок», – стверджує Директор держустанови Ігор ДОБРОВАН.

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: