У 2018 році недержавні пенсійні фонди працювали ефективно

Нацкомфінпослуг оприлюднила Звіт щодо роботи НПФ України в минулому році.

СТРУКТУРА РИНКУ

Згідно з ним, у Державному реєстрі фінансових установ станом на 31.12.2018 р. містилася інформація про 62 недержавних пенсійних фонди та 22 адміністратори НПФ (станом на 31.12.2017 р. у Державному реєстрі налічувалось 64 НПФ та 22 адміністратори).

Крім того, в Реєстрі містилася інформація про одного одноосібного засновника, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду (отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування такого НПФ та відповідно до законодавства не потребує внесення до Державного реєстру фінансових установ).

НПФ були зареєстровані у 8 регіонах України. Найбільше пенсійних фондів було зосереджено у м. Києві – 44 або 71% від загальної кількості. У Донецькій області діяло 6 НПФ (9,7%), у Дніпропетровській області – 4 (6,5%), у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях – по 2 (по 3,2%), в Одеській та Херсонській областях – по 1 (по 1,6%).

Станом на 31.12.2018 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 68,8 тис. пенсійних контрактів, що виявилося на 17,2% (10,1 тис.) більше порівняно з 31.12.2017 р. При цьому з вкладниками-фізичними особами було укладено 61,9 тис. контрактів, з вкладниками-фізичними особами-підприємцями – 0,1 тис., а з вкладниками-юридичними особами – 6,8 тис.

Пенсійні контракти укладено з 62,4 тис. вкладників, з яких 1,8 тис. (або 2,9%) – це юридичні особи, а 60,6 тис. або 97,1% – фізичні особи. Кількість вкладників НПФ станом на 31.12.2018 р. збільшилася у порівнянні з аналогічною датою 2017 року на 9,9 тис. або на 18,9%.

Загальна кількість учасників НПФ на звітну дату становила 855,3 тис. осіб (станом на 31.12.2017 р. їх нараховувалося 840,8 тис. осіб). Переважну більшість учасників НПФ (60,1%) становили особи віком від 25 до 50 років та особи вікової групи від 50 до 60 років (26,9%). Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років дорівнювала 11,9%, вікової групи до 25 років – 1,1%. При цьому в кожній віковій групі більшість становили чоловіки, а у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищувала жінок у 2,1 рази.

ВИПЛАТИ ТА ВНЕСКИ

Пенсійні виплати з НПФ (одноразові та на визначений строк) станом на 31.12.2018 р. склали 809,9 млн. грн., що виявилось на 16,3% більше в порівнянні зі станом на 31.12.2017 р. При цьому обсяги одноразових виплат зросли на 7,8%, а пенсійних виплат на визначений строк – на 38,9%.

Сукупно недержавними пенсійними фондами станом на 31.12.2018 р. було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 81,3 тис. учасників, що склало 9,5% від їх загальної кількості.

Середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату одноразово, станом на 31.12.2018 р. дорівнював 7,1 тис. грн. (станом на 31.12.2017 р. – 6,8 тис. грн.), а середній розмір пенсійної виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату на визначений строк, – 63,4 тис. грн. (станом на 31.12.2017 р. – 47,8 тис. грн.).

Сума пенсійних внесків до НПФ станом на звітну дату дорівнювала 2000,5 млн. грн., збільшившись у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 5,4% (103,2 млн. грн.).

У загальній сумі пенсійних внесків основну частку (91,4%) становили пенсійні внески від юридичних осіб, обсяг яких склав 1827,7 млн. грн.

Середній розмір пенсійного внеску за 2018 рік на одного вкладника був таким:

– на юридичну особу та фізичну особу-підприємця – 39298,28 грн.;

– на фізичну особу – 796,32 грн.

АКТИВИ НПФ

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на 31.12.2018 р. дорівнювала 2745,2 млн. грн., що виявилося на 11,3% або на 279,6 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічною датою 2017 року.

Станом на звітну дату структура інвестування пенсійних активів була такою:

– цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (46% інвестованих активів);

– депозити в банках (35,9%);

– облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (10,9%);

– об’єкти нерухомості (1,7%);

– акції українських емітентів (1,6%);

– банківські метали (0,4%);

– акції іноземних емітентів (0,1%);

– інші активи (3,4%).

Станом на 31.12.2018 р. відбувся приріст вкладень в цінні папери, дохід по яких гарантовано Кабінетом Міністрів (на 25,7%), та облігації українських емітентів (на 47,5%). При цьому значно зменшився обсяг активів, що вкладені в об’єкти нерухомості (на 24,4%).

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на звітну дату дорівнював 1767,7 млн. грн., збільшившись у порівнянні зі станом на 31.12.2017 р. на 312,2 млн. грн. або на 21,4%.

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на звітну дату зросли на 20,5% і в цілому за час існування пенсійних фондів складали 327,2 млн. грн. або 11,9% від загальної вартості активів НПФ.

Основна частка витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів (57,4%), припала на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів. Питома вага витрат на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду склала 28,3%, на оплата послуг зберігача, який здійснює зберігання активів пенсійного фонду, – 5,6%. Частка витрат на оплату послуг з проведення планових аудиторських перевірок дорівнювала 1,6%, на оплату послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, – 1,3%, на оплату інших послуг – 5,8%.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: