Фінансові компанії показали зростання

fincompПро це свідчать дані щодо динаміки їх розвитку у поточному році, оприлюднені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Станом на 30.09.2016 р. в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 642 фінансові компанії, що на 108 установ (або на 20%) більше порівняно з відповідною датою минулого року (станом на 30.09.2015 р. їх нараховувалося 534).

Загальні активи фінансових компаній дорівнювали 78 658,6 млн. грн., а власний капітал – 21 987,4 млн. грн., що виявилося більше показників кінця вересня 2015 року на 21,1% та 18,5% відповідно.

Обсяги фінансових послуг, наданих фінансовими компаніями, зросли на 87,8% порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Найбільше зростання обсягів надання фінансових послуг відбулося по таких видах: надання порук (поручительств) – в 1,1 рази; надання гарантій – в 0,7 рази; залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – в 0,2 рази; операції з переказу грошових коштів – в 0,2 рази.

У свою чергу, найбільше скорочення обсягів фінансових послуг відбулося за такими напрямками, як надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів – на 46,3% та операції з обміну валют – на 99,1%.

АДМІНІСТРУВАННЯ ФІНАКТИВІВ ДЛЯ ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ У ГРУПАХ

Протягом 9 місяців 2016 року фінансові компанії уклали 2 381 договір адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах на загальну суму 406,6 млн. грн. та виконали 2 578 договорів.

Кількість діючих договорів адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, на кінець вересня 2016 року, становила 4 357, що на 41,7% менше порівняно з показником аналогічного періоду 2015 року.

Станом на 30.09.2016 р. найбільше діючих груп було створено фінансовими компаніями за такою категорією товарів, як автомобілі – 98% від загальної кількості створених груп, що виявилося на 0,6% більше порівняно з показником аналогічної дати 2015 року.

ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА

Станом на 30.09.2016 р. 58 фінансових компаній мали діючі ліцензії на здійснення діяльності по залученню коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю і від свого імені діяли в їхніх інтересах, здійснюючи управління майном.

Загальна кількість довірителів, які уклали договори з фінансовими компаніями-управителями щодо участі у фонді фінансування будівництва (ФФБ) складала 20 195 осіб, з яких 20 060 – фізичних та 135 – юридичних осіб.

Протягом останніх років спостерігається поступове збільшення кількості довірителів ФФБ та надходжень коштів до цих фондів. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року кількість довірителів ФФБ збільшилась на 7,4%. Обсяг залучених коштів від довірителів ФФБ становить 24 907,15 млн. грн., що на 44,4% більше порівняно з аналогічною датою минулого року.

У свою чергу, дозволи, які надають право здійснювати емісію сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (ФОН), мають 15 фінансових компаній, із яких 4 створили 4 таких фонди.

Кількість власників сертифікатів ФОН, станом на 30.09.2016 р., дорівнювала 15 фізичних осіб.

Залучення коштів за допомогою сертифікатів ФОН не набуло масового характеру. З кінця 2012 року юридичні особи припинили свою участь у здійсненні операцій з нерухомістю. Обсяг коштів, залучених від фізичних осіб, які є власниками сертифікатів ФОН, станом на 30.09.2016 р., склав 43,1 млн. грн. При цьому він не змінюється протягом останніх трьох років.

ФАКТОРИНГ

Станом на 30.09.2016 р. в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 504 фінансові компанії, які мають право надавати послуги факторингу.

Протягом 9 місяців 2016 року фінансові компанії уклали 14 521 договір факторингу на загальну суму 11 318,2 млн. грн., виконали 11 415 договорів на суму 8 603,1 млн. грн. Діючими на кінець вересня 2016 року залишалося 11 656 договорів факторингу.

Кількість договорів факторингу, укладених протягом III кварталу 2016 року, становила 5 638, що на 56,5% більше порівняно з показником аналогічного періоду 2015 року. Вартість договорів факторингу дорівнювала 3 704,9 млн. грн., що на 20,5% менше порівняно з ІІІ кварталом минулого року.

Станом на 30.09.2016 р., порівняно з відповідною датою 2015 року, відбулося зменшення фінансування факторингових операцій за рахунок банківських кредитів – на 64,6%, позичкових коштів юридичних осіб (крім банківських кредитів) – на 23,3%.

За 9 місяців 2016 року частка власних коштів становить 82,9% і є найбільшою в структурі джерел фінансування, що на 0,8% вище даного показника за відповідний період минулого року (82,1%). Частка банківських кредитів складала 2,3%, що на 4% менше ніж на аналогічну дату 2015 року (6,3%). Обсяг позичкових коштів юридичних осіб (крім банківських кредитів) порівняно з показником 2015 року зменшився на 1,8% та становив 6,8% від загальної суми джерел фінансування.

Найбільше збільшення продемонстрували укладені договори факторингу за такими галузями: сфера послуг – на 346,3%; будівництво – на 339,3%; сільське господарство – на 266,5%.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

За 9 місяців 2016 року спостерігалося збільшення загального обсягу операцій з проведення розрахунків порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 192,3%.

Операції з обміну валют скоротилися на 29,4%, але відбулось значне збільшення операцій з переказу грошових коштів на 197%.

Аналіз даних щодо обсягів фінансових послуг, наданих юридичними особами – суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами, але мають визначене законом право надавати фінансові послуги, свідчить про збільшення фінансових активів щодо такої фінансової послуги як переказ коштів, що здійснюються через «Укрпошту», на 16,1%, а також фінансових активів, що є предметом договору фінансового лізингу на – 48,9%.

fincomp916ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

До Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, станом на 30.09.2016 р., було внесено інформацію про 240 юридичних осіб-лізингодавців. При цьому до Державного реєстру фінансових установ було внесено інформацію про 406 фінансові компанії, що надають послуги фінансового лізингу.

Протягом 9 місяців 2016 року фінансовими компаніями та юридичними особами, які не мають статусу фінансових установ, але можуть згідно із законодавством надавати фінансові послуги, укладено 7 401 договір фінансового лізингу на суму 7 772,7 млн. грн.

Вартість об’єктів лізингу, що є предметом договорів, становила 6 010,7 млн. грн. Вартість чинних договорів фінансового лізингу, станом на 30.09.2016 р., дорівнювала 23 907,1 млн. грн.

Близько 99,7% усіх послуг фінансового лізингу надається юридичними особами-суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами. За підсумками 9 місяців 2016 року спостерігається збільшення кількості договорів фінансового лізингу в 1,7 рази порівняно з відповідним періодом 2015 року. При цьому, вартість договорів фінансового лізингу збільшилась на 56,2%.

За підсумками 9 місяців 2016 року найбільшими споживачами лізингових послуг є:

– транспортна галузь – вартість договорів становила 7 769,7 млн. грн., (станом на 30.09.2015 р. – 10 939,8 млн. грн., зменшення на 29%);

– сільське господарство – 7 014,4 млн. грн. (станом на 30.09.2015 р. –7 621,8 млн. грн., зменшення на 8%);

– добувна промисловість – 1 584,5 млн. грн. (станом на 30.09.2015 р. – 1 623,6 млн. грн., зменшення на 2,4%);

– сфера послуг – 1 052,9 млн. грн. (станом на 30.09.2015 р. –1 038,3 млн. грн., зростання на 1,4%);

– будівництво – 987,5 млн. грн. (станом на 30.09.2015 р. – 1 375,1 млн. грн., зменшення на 28,2%).

Станом на 30.09.2016 р. спостерігалася тенденція щодо зменшення частки довгострокових договорів лізингу. Вартість договорів, термін дії яких більше 5 або дорівнює 10 рокам, порівняно з аналогічною датою минулого року зменшилась на 47,3%, а частка договорів з терміном дії більше 10 років зменшились на 32,2%.

Вартість договорів фінансового лізингу строком до 2 років показали зростання на 68,7%, проте строком від 2 до 5 років зменшилась на 22,5 %.

Основні об’єкти фінансового лізингу за чинними договорами, станом на 30.09.2016 р. були такими:

– транспортні засоби – 13 502,2 млн. грн. або 56,5% від загальної суми договорів. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року цей показник зменшився на 21,9%;

– техніка, машини та устаткування для сільського господарства – 6 149,9 млн. грн. (25,7%). Порівняно з аналогічним періодом 2015 року цей показник зменшився на 7,3%;

– будівельне обладнання та техніка – 837,9 млн. грн. (3,5%). Порівняно з аналогічним періодом 2015 року цей показник зменшився на 42,9%;

За 9 місяців 2016 рік загальний обсяг джерел фінансування юридичних осіб-лізингодавців та фінансових компаній становив 6 007,0 млн. грн., що на 1 980,2 млн. грн., або на 49,2%, більше порівняно з відповідним періодом 2015 року.

У структурі джерел фінансування лізингових операцій юридичних осіб-лізингодавців найбільша частка (49,5%) належала власному капіталу.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: