Які зміни відбулись на ринку оцінки майна у 2018 році

ФДМУ оприлюднив основні дані щодо розвитку ринку оцінки майна у минулому році.

ОЦІНКА ДЕРЖМАЙНА

Згідно з ними, станом на 31.12.2018 р. в Україні зареєстровано 12902 оцінювача та 2847 суб’єктів, які мали діючий сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

Протягом звітного періоду спеціалістами Фонду та його регіональних відділень, за даними автоматизованої підсистеми (АПС) «Рецензент», прорецензовано та надано висновки стосовно 6872 звітів про оцінку державного майна, складених суб’єктами оціночної діяльності (протягом 2017 року прорецензовано та надано висновки стосовно 7400 звітів про оцінку державного майна, складених суб’єктами оціночної діяльності).

Таким чином, загальна кількість прорецензованих протягом 2018 року звітів про оцінку майна порівняно з 2017 роком зменшилася на 7,2%, що свідчить про зменшення активності на ринку оцінки об’єктів оренди, продажу об’єктів державного та комунального майна.

Найбільшу кількість звітів прорецензовано у регіональних відділеннях м. Києва (724), Харківській (729), Львівській (522), Дніпропетровській (362), Одеській (362) областях.

Зокрема, протягом звітного періоду забезпечено рецензування звіту про оцінку державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Центренерго», а також 14 звітів про оцінку, складених з метою реалізації права обов’язкового продажу простих акцій згідно з Законом «Про акціонерні товариства».

ЄДИНА БАЗА

З метою удосконалення процедури моніторингу звітів на предмет відсутності порушень під час їх складання, виявлення недоліків, у тому числі невідповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, 18 липня 2018 року введено в експлуатацію оновлену Єдину базу даних звітів про оцінку – інформаційно-телекомунікаційну систему, до складу якої входять база даних та Модуль електронного визначення оціночної вартості подібного до об’єкта оцінки майна.

Єдина база забезпечує розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки), електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Визначення середньоринкових цін на нерухоме майно за допомогою моніторингу цінових пропозицій, які містяться в оголошеннях, розміщених в мережі Інтернет, здійснюється Модулем.

Механізм ведення Єдиної бази та реєстрації в ній звітів про оцінку майна, складених для цілей обчислення доходу платника податку – фізичної особи від продажу (обміну) майна, визначено Порядком ведення Єдиної бази, затвердженим наказом Фонду від 17 травня 2018 р. №658, розробленим відповідно до статті 172 Податкового кодексу України.

Внесення інформації зі звітів про оцінку до Єдиної бази здійснюється суб’єктами оціночної діяльності через авторизовані електронні майданчики. Для внесення звітів про оцінку до Єдиної бази станом на 31.12.2018 р. авторизовано 4 електронні майданчики, на яких зареєстровано:

– «ОЦІНКА.online» – 1715 суб’єктів оціночної діяльності та 5467 нотаріусів (та/ або осіб, які вчиняють дії щодо операції з відчуження об’єктів рухомого майна);

– «ЕКСПРЕС ОЦІНКА» – 742 суб’єкти оціночної діяльності та 398 нотаріусів;

– «РЕЄСТР ОЦІНКА» – 594 суб’єкти оціночної діяльності та 179 нотаріусів (та/ або осіб, які вчиняють дії щодо операції з відчуження об’єктів рухомого майна);

– «ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА» – 344 суб’єкти оціночної діяльності та 286 нотаріусів.

Станом на 31.12.2018 р. у Єдиній базі було зареєстровано 216040 звітів про оцінку. Перевірено нотаріусами 126585 звітів, відмовлено в реєстрації 17 243 звітам.

Враховуючи те, що перевірка звітів про оцінку майна нотаріусами опосередковано свідчить про вчинення правочину, орієнтовні надходження до Державного бюджету від податків та зборів за період роботи оновленої Єдиної бази становлять понад 2 млрд. грн.

НОРМАТИВНЕ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станом на 31.12.2018 в Україні зареєстровано 12902 оцінювача та 2847 суб’єктів, які мали діючий сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

У зв’язку з прийняттям Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу Украї­ни та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» та з метою підвищення якості послуг з оцінки майна, здійснення Фондом повноважень щодо ведення Єдиної бази, а також введення обмежень стосовно діяльності суб’єктів господарювання, що мають у своєму штаті осіб, які не мають права на проведення оціночної діяльності, у період тимчасової окупації території України Фондом розроблено проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і Закону «Про Фонд державного майна України» щодо питань оціночної діяльності». На сьогодні проводиться робота з погодження зако­нопроекту із заінтересованими органами.

З метою приведення у відповідність до Закону «Про приватизацію державного і комунального майна», удосконалення організа­ційного забезпечення оцінки державного і комунального майна у випадках його приватизації, відчуження, прискорення процедури привати­зації об’єктів державної та комунальної влас­ності, забезпечення надходжень до Державного бюджету України від продажу об’єктів державної (комунальної) власності Фондом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна», яким пропонується викласти Методику оцінки майна у новій редакції. Проект постанови розглянуто на засідан­ні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності та 20.02.2019 р. прийнято Урядом.

З метою приведення у відповідність до Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких зако­нодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року №358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна» Фондом розроблено проект постанови Уряду «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. №358». Проект схвалено на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетич­ного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності та прийнято Урядом 21 листопада 2018 року за №971.

Наказом Фонду від 16 січня 2018 року №47 «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» змінено процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та забезпечено ефективне використання державних ко­штів на оплату послуг таких суб’єктів.

З метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства ФДМУ видано Наказ від 17 травня 2018 року №658 «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку».

Крім того, Фондом держмайна проводиться робота з розробки проекту зако­ну, метою якого є врегулювання діяльності брокерів у сфері нерухомості. Наказом Фонду від 3 серпня 2018 року №1038 було створено робочу групу з розроблення зазначеного законопроекту, до складу якої увійшли представники Мінекономрозвитку, Держфінмоніторингу, пред­ставники громадських організацій фахівців з нерухомості (брокерів).

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: