Положення про провадження депозитарної діяльності буде удосконалено

Відповідні норми передбачені у проекті Рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності», інформує прес-служба Комісії. 

Ці зміни розроблено з метою подальшого удосконалення регулювання провадження депозитарної діяльності для забезпечення підвищення захисту активів інвесторів у цінні папери.

Серед новацій, запропонованих документом, слід виділити кілька базових положень.

У системі депозитарного обліку з урахуванням останніх змін, які відбулися в Законі «Про депозитарну систему України», норм міжнародної практики та законодавства ЄС передбачається можливість відкриття Центральним депозитарієм цінних паперів депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам двох типів рахунків у цінних паперах — агрегованого та сегрегованого.

Агрегованим рахунком депозитарної установи вважається рахунок у цінних паперах, на якому на рівні Центрального депозитарію узагальнено (без розподілу за депонентами/клієнтами) у розрізі випусків цінних паперів здійснюється зберігання та облік цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам/клієнтам депозитарної установи.

Сегрегованим рахунком депозитарної установи вважається рахунок у цінних паперах, на якому на рівні Центрального депозитарію відокремлено здійснюється зберігання та облік цінних паперів, права на які та права за якими належать певному депоненту депозитарної установи або клієнтам (клієнтам клієнта) певного номінального утримувача. Інформація на такому сегрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії повністю відповідає інформації, що обліковується на рахунку в цінних паперах відповідного депонента або номінального утримувача, який обслуговується депозитарною установою з набуттям статусу відокремленого рахунку у цінних паперах такого депонента або номінального утримувача.

Зазначені зміни насамперед сприятимуть підвищенню надійності збереження інформації про права на цінні папери інвесторів, розширенню технологічних та операційних можливостей професійних учасників депозитарної системи України за рахунок можливості використання власного програмного забезпечення для провадження депозитарної діяльності відповідно до встановлених законодавством вимог. Крім того, депозитарні установи матимуть можливість здійснювати депозитарну діяльність за допомогою нового програмного забезпечення Центрального депозитарію після його переходу на нову ІТ-платформу.

Проектом також передбачено можливість обміну інформацією (розпорядженнями, повідомленнями) між депозитарною установою та її депонентами в іншій, ніж паперові та електронні документи чи SWIFT-повідомлення, формі, яка визначається внутрішніми документами депозитарної установи щодо обміну інформацією та відповідним договором. У такому випадку для підтвердження справжності підпису застосовується відповідна ідентифікація (авторизація) надавача розпорядження (повідомлення).

Таким чином, запровадження запропонованих проектом змін забезпечить удосконалення системи зберігання та обліку цінних паперів, обліку інформації про власників цінних паперів, підвищення надійності збереження інформації про права на цінні папери інвесторів, поліпшення якості надання депозитарних послуг таким інвесторам.

Більш детально – у проекті Рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: