Систему гарантування вкладів пропонують удосконалити

У Парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку», поданий групою народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа (реєстраційний №10287), аналіз практики виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб банків з ринку, практики стягнення боргів та реалізації активів неплатоспроможних банків, а також банків, що ліквідуються відповідно до Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», виявив необхідність в удосконаленні деяких норм законодавчих актів з метою запобігання зловживанням процесуальними правами та з метою усунення інших штучних перешкод для якнайшвидшого отримання вкладниками їх коштів.

Крім того, визначення Фондом суб’єктів оціночної діяльності стане на перешкоді безпідставному заниженню вартості активів неплатоспроможних банків, реалізація яких необхідна для виплати відшкодування коштів вкладникам, та сприятиме підвищенню інституційної спроможності ФГВФО.

Метою законопроекту є удосконалення процедури реалізації активів неплатоспроможних банків, у тому числі запобігання зловживанням процесуальними правами, а також посилення захисту прав вкладників шляхом запобігання безпідставному заниженню вартості активів неплатоспроможних банків, за рахунок реалізації яких здійснюється відшкодування коштів вкладникам цих банків.

У зв’язку з цим законопроектом пропонується:

– встановити недопустимість забезпечення цивільного позову шляхом зупинення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони або встановлення обов’язку вчиняти певні дії Фонду, уповноваженій особі Фонду, при здійсненні тимчасової адміністрації чи ліквідації банку, а також іншим особам під час продажу Фондом майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та майна банку, що ліквідується у спеціальному порядку;

– запровадити недопустимість забезпечення цивільного позову шляхом заборони вчиняти певні дії Фонду та/або банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується у спеціальному порядку;

– вдосконалити норму про недопустимість забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення рішень Фонду щодо призначення уповноваженої особи Фонду та щодо здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, встановлення заборони або обов’язку вчиняти певні дії Фонду або уповноваженій особі Фонду при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку, а також іншим особам під час реалізації Фондом майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується у спеціальному порядку;

– встановити недопустимість забезпечення позову у господарському процесі шляхом накладення арешту на майно Фонду або банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується у спеціальному порядку, що належить або підлягає передачі або сплаті Фонду або банку, віднесеному до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується у спеціальному порядку, і знаходяться у нього чи інших осіб;

– зробити недопустимим забезпечення позову у господарському процесі шляхом заборони Фонду або банку, віднесеному до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується у спеціальному порядку, його посадовим особам вчиняти певні дії або заборони вчиняти певні дії іншим особам під час реалізації Фондом майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується у спеціальному порядку;

– у кримінально-процесуальному законі зменшити можливості для зловживання окремими видами заходів забезпечення кримінального провадження, а саме: не допускати арешту майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується у спеціальний спосіб, майна/коштів Фонду, а також, заборони вчинення дій іншим особам під час реалізації Фондом майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується у спеціальному порядку;

– зобов’язати виконавця під час виконавчого провадження, за яким стягувачем виступає банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, та банк, що ліквідується у спеціальному порядку, для проведення оцінки майна залучити суб’єкта оціночної діяльності, який визначений Фондом в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду; водночас, у разі заперечення однією із сторін проти результатів такої оцінки майна, виконавець призначає рецензування звіту про оцінку майна іншому суб’єкту оціночної діяльності, який визначений Фондом в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду;

– зменшити можливості для зловживань у виконавчому провадженні при реалізації арештованого майна (коштів) таким чином, що порядок реалізації майна боржника, під час здійснення виконавчого провадження, стягувачем в якому виступає неплатоспроможний банк, в тому числі під час процедури ліквідації такого банку, визначається Фондом;

– визначити у справах про банкрутство за участю кредитора – банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується за спеціальною процедурою, обов’язкове урахування спеціальних норм Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та нормативно-правових актів ФГВФО;

– запровадити правило, що оцінка майна банкрута, кредитором якого виступає банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, та банк, що ліквідується за спеціальною процедурою, здійснюється обов’язково із залученням суб’єкта оціночної діяльності, який визначений Фондом в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду; у разі заперечення іншими кредиторами проти результатів такої оцінки майна, ліквідатор призначає рецензування звіту про оцінку майна іншому суб’єкту оціночної діяльності, який визначений Фондом, в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду;

– встановити, що продаж майна банкрута, кредитором якого виступає банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, та банк, що ліквідується за спеціальною процедурою, здійснюється в порядку, визначеному Законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та нормативно-правовими актами Фонду;

– змінити загальне правило щодо договорів іпотеки таким чином, що після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання основного зобов’язання боржником – фізичною особою є дійсними, якщо договором не передбачено іншого;

– з метою повернення коштів вкладників, передбачити, що застосування іпотекодержателем – банком, віднесеним до категорії неплатоспроможних, або іпотекодержателем – банком, що ліквідується за спеціальною процедурою, позасудового способу звернення стягнення на предмет іпотеки не позбавляє його права вирішити питання про стягнення заборгованості за основним зобов’язанням в судовому порядку;

– врегулювати порядок набуття права власності на предмет іпотеки таким чином, що банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, та банки, що ліквідуються за спеціальною процедурою, а також особи, що набули від таких банків у власність (на користь яких відступлено) право на забезпечену іпотекою вимогу, у разі наявності простроченої заборгованості за кредитом, у не менш ніж тридцяти денний строк з дня порушення основного зобов’язання, можуть задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки; при цьому зазначений іпотечний договір є документом, що підтверджує набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно та є достатньою підставою для реєстрації права власності на предмет іпотеки; у такому разі, внаслідок набуття права власності на предмет іпотеки, знімаються всі арешти, обмеження та обтяження майна, що були накладені на предмет іпотеки;

– для спеціального випадку набуття обтяжувачем – банком, віднесеним до категорії неплатоспроможних, та банком, що ліквідується за спеціальною процедурою, права власності на предмет забезпечувального обтяження – передбачити, що таке набуття права власності не позбавляє обтяжувача права вирішити питання про стягнення заборгованості за основним зобов’язанням в судовому порядку;

– запровадити правовий інститут управління майном (фінансовими активами), змістом якого є здійснення юридичних та фактичних дій щодо розпорядження майном (фінансовими активами) неплатоспроможних банків та/або інших банків, спрямовані на утримання та продаж такого майна за найвищою вартістю в найкоротший строк, за здійснення яких Фонд отримує плату у розмірі та порядку, встановленому Фондом;

– запровадити інститут правового захисту працівників Фонду під час виконання покладених на Фонд функцій і законом передбачити, що працівники Фонду не несуть відповідальність за будь-які дії або бездіяльність, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; позови, подані проти працівників Фонду, вважаються позовами проти Фонду; разом з тим, образа працівника Фонду, опір його законним діям та/або вимогам, інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на працівника Фонду функцій, погроза вбивством, насильством та/або знищенням чи пошкодженням його майна, а також погроза щодо його близьких родичів у зв’язку з виконанням цією особою посадових обов’язків тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

– з метою правового захисту, майнова відповідальність Фонду, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки його працівників, може бути застрахована Фондом; життя та здоров’я членів виконавчої дирекції Фонду та уповноважених осіб Фонду страхуються Фондом відповідно до законодавства, актів Фонду та договорів страхування; шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Фонду (його працівників), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки членів виконавчої дирекції Фонду та/або уповноважених осіб Фонду, відшкодовується Фондом згідно із законодавством та страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладання).

– запровадити інститут правового захисту керівників державних банків та банків за участю держави, при прийнятті рішень щодо передачі майна таких банків в управління Фонду, і законом передбачити, що керівники державних банків та банків за участю держави не несуть відповідальності за будь-які дії та бездіяльність, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Позови, подані проти керівників державних банків та банків за участю держави, вважаються позовами проти відповідних державних банків та банків за участю держави; при цьому шкода, що може бути заподіяна керівниками державних банків та банків за участю держави, внаслідок професійної помилки, дій та/або бездіяльності керівника такого державного банку або банку за участю держави під час прийняття рішень щодо передачі майна таких банків в управління Фонду, не підлягає відшкодуванню.

– передбачити, що державний банк та банк за участю держави забезпечує правовий захист керівників відповідного банку, у тому числі шляхом забезпечення надання правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями в галузі права, в разі подання проти них позовів або їх участі в адміністративному чи кримінальному провадженні, що пов’язані з прийняттям рішень щодо передачі майна таких банків в управління Фонду;

– включити до переліку джерел формування коштів Фонду кошти, одержані від управління майном Фонду (у тому числі від відчуження, оренди тощо) та від управління безнадійною заборгованістю державних банків і банків за участі держави; уточнити порядок управління такою безнадійною заборгованістю;

– вдосконалити процедуру продажу майна банку, що ліквідується, щоби не допускати, за загальним правилом, випадків скасування результатів відкритих торгів (аукціону) під час продажу Фондом майна неплатоспроможних банків, крім спеціальних випадків такого скасування за рішенням Фонду;

– надати Фонду право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні у процесі здійснення тимчасової адміністрації і ліквідації банку, а також у процесі продажу майна банків у окремих випадках, визначених Законом, покупцям; зазначені особи зобов’язані забезпечити збереження отриманої інформації, що містить банківську таємницю.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: