Порядок звітування Центрального депозитарія та депозитарних установ до НКЦПФР зміниться

Це передбачено проектом нормативного акта, оприлюдненого Комісією.

Зокрема, йдеться про проект Рішення НКЦПФР «Про внесення змін до нормативно-правових актів про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, у зв’язку зі здійсненням технологічної та операційної модифікації системи депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів, передбаченої Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, та внесенням відповідних змін до Положення про провадження депозитарної діяльності, виникла необхідність уточнення певних вимог щодо порядку звітування Центральним депозитарієм та депозитарними установами до НКЦПФР.

Крім того, Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку потребує приведення у відповідність до вимог Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проектом передбачається внесення змін до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо:

– об’єднання довідки про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії (додаток 1) та довідки про здійснені Центральним депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі (додаток 2) шляхом викладення об’єднаної довідки в новій редакції (довідка про загальну кількість цінних паперів, які знаходяться в обліку в Центральному депозитарії, та про проведення Центральним депозитарієм облікових операцій);

– об’єднання довідки про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм (додаток 7) та довідки про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента (додаток 6) шляхом викладення об’єднаної довідки в новій редакції (довідки про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм);

– об’єднання довідки про перелік цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій (додаток 7), довідки про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії (додаток 8) та довідки про облік у Центральному депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом (додаток 9) шляхом викладення об’єднаної довідки в новій редакції (довідки про перелік цінних паперів, які обслуговуються Центральним депозитарієм);

– виключення довідки про прийняті на зберігання Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання документів баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від депозитарних установ, що припинили свою депозитарну діяльність депозитарної установи, за період (додаток 11), довідки про тарифи на послуги Центрального депозитарію (додаток 12), довідки про призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (додаток 13), довідки щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів – нерезидентів, призначених депозитарними установами (додаток 14), довідки про передачу депозитарною установою на зберігання документів, баз даних, копій баз даних уповноваженому на зберігання (додаток 21), як таких, інформація за якими оприлюднена на офіційному сайті Центрального депозитарія.

Проектом також передбачається внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які передбачають виключення з довідки «Титульний аркуш» відомостей щодо аудиторської фірми та доповнення цього Положення новою довідкою щодо відомостей про аудиторський звіт.

Більш детально – у проекті Рішення НКЦПФР «Про внесення змін до нормативно-правових актів про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: