Верховній Раді пропонують врегулювати діяльність кредитних спілок

До Верховної Ради подано депутатський законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних спілок».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа (реєстраційний №1110), членами кредитної спілки, створеної за територіальною ознакою, можуть бути, окрім фізичних осіб, фермерські господарства, кооперативи, професійні спілки зі статусом первинних або місцевих, релігійні організації, за умови, що вони мають місцезнаходження в межах адміністративно-територіальної одиниці(-ь), проживання на території якої є ознакою членства фізичних осіб у кредитній спілці.

Проект закону врегулює майбутні правовідносини між кредитними спілками та їхніми членами – юридичними особами щодо набуття та припинення статусу членства.

Передбачений механізм ліквідації кредитної спілки (за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, за рішенням суду), віднесення Уповноваженим органом кредитної спілки до категорії проблемних та неплатоспроможних.

Законопроектом передбачений концептуальний напрямок щодо приєднання кредитних спілок до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Але, враховуючи те, що механізм та умови взаємодії учасників із ФГВФО визначається Законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», положення законопроекту, які стосуються гарантування, відтерміновані до прийняття змін до цього Закону, які врегулюють гарантування вкладів у кредитних спілках.

Окремим положенням законопроекту передбачена можливість за рішенням Уповноваженого органу всеукраїнським асоціаціям кредитних спілок набувати статус саморегулівних організацій кредитних спілок – членів асоціації.

Метою саморегулівної організації кредитних спілок (СРО) є захист прав і спільних інтересів його членів.

У проекті закону окреслюються завдання та повноваження СРО, встановлюється її право щодо контролю за діяльністю своїх учасників, визначаються джерела її фінансування.

СРО наділяється значними повноваженнями, зокрема, передбачається, що вона:

– встановлює правила, стандарти та вимоги до здійснення діяльності учасників СРО, які б захищали професійні інтереси та були спрямовані на попередження правопорушень;

– здійснює контроль дотримання своїми учасниками спеціального законодавства та прийнятих СРО кредитних спілок документів шляхом здійснення безвиїзного та виїзного моніторингу, у тому числі із залученням зовнішніх фахівців та аудиторів;

– розробляє плани фінансового оздоровлення чи організаційної реструктуризації своїх членів та адміністрування і контролює виконання цих програм, після погодження таких планів Уповноваженим органом;

– визначає стандарти якості системи управління, внутрішнього контролю та розкриття інформації своїх учасників, а також контроль їх виконання.

Значні повноваження СРО повинні компенсуватися повноваженнями держави щодо діяльності такої СРО. Тому законопроектом передбачається, що Уповноважений орган здійснює моніторинг реалізації СРО делегованих ним функцій та має право отримувати у зв’язку із цим будь-яку інформацію про діяльність СРО.

СРО звітує про свою діяльність перед Уповноваженим органом.

Уповноважений орган має право вносити обов’язкові для розгляду органами СРО розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства про фінансові послуги у діяльності СРО в процесі здійснення нею делегованих функцій, припиняти або відкликати відповідні повноваження, включно до позбавлення СРО статусу саморегулівної організації кредитних спілок.

Також законопроектом пропонується внесення змін до деяких законодавчих актів, зокрема до Господарського кодексу України, законів «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про фермерське господарство» з метою забезпечення їх гармонізації, запровадження єдиних термінів та понять.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: