Як торговці цінними паперами звітуватимуть перед НКЦПФР

1 січня 2020 року набрало чинності Рішення НКЦПФР №562 від 26.09.2019 року, яким внесені зміни до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Рішенням НКЦПФР №1283 від 25.09.2012 року. Про це інформує ПАРД.

Серед усіх змін слід виділити такі:

1) запроваджуються квартальні дані, які складатимуться з довідок:

– про склад активів торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків);

– про зобов’язання торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків);

– про складові власного капіталу торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків);

– про фінансові результати та інший сукупний дохід торговця цінними паперами, отримані протягом звітного року (крім банків);

– також до складу квартальних даних входять проміжна фінансова звітність (крім банків) та місячні дані за останній місяць звітного кварталу;

2) річна фінансова звітність (крім банків) подаватиметься у складі щомісячних даних за березень, а не за лютий, як було до внесення змін до Положення;

3) відбулися зміни і у складі нерегулярних даних, вони складатимуться з довідки про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку та довідки про укладений(і) договір(ори), в тому числі «підозрілий(і)» договір(ори), з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку.

4) змінено строки подання даних до Комісії:

– місячні – не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Місячні дані за останній місяць кварталу подаються у складі квартальних даних;

– нерегулярні – не пізніше 24:00 наступного робочого дня після дати виникнення нерегулярних даних;

– квартальні – не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом;

5) інформація про аудитора та аудиторську перевірку прибрана з титульного аркушу щомісячних даних. Відтепер ця інформація розкриватиметься один раз на рік у складі місячних даних за березень;

6) у місячних даних у довідці про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, станом на останній день місяця (крім цінних паперів власних випусків) відтепер необхідно буде зазначати балансову та справедливу вартість цінних паперів.

Разом із цим, у ПАРД зазначають, що Асоціація очікує відповідь Комісії на свій запит щодо неможливості подання нерегулярних даних після 1.01.2020 р., щодо неможливості одночасного розкриття фінансової звітності за 2019 рік та І квартал 2020 року у квартальній звітності за І квартал 2020 року, та невідповідності наказу НКЦПФР щодо опису розділів та схем ХМL файлів звітності торговців новим змінам до Положення №1283.

Більш детально – у Рішенні НКЦПФР «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: