Аграрні розписки можуть стати неемісійними цінними паперами

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування та обігу аграрних розписок», поданий групою народних депутатів.

Аграрні розписки – цінні папери

Як зазначається у пояснювальній записці до документа (реєстраційний №2805), його метою є вдосконалення законодавства про аграрні розписки, що дозволить підвищити простоту у користуванні, ефективність, надійність аграрних розписок, а також розширити сферу їх використання. Це, у свою чергу, сприятиме покращенню доступу агровиробників до виробничих ресурсів та фінансування.

Завданнями законопроекту є:

– визначити правову природу аграрної розписки як цінного паперу;

– розшити коло суб’єктів, які мають право видавати аграрні розписки;

– уточнити теперішнє правове регулювання аграрних розписок;

– спростити порядок видачі, обігу та припинення аграрних розписок;

– підвищити оборотоздатність аграрних розписок через механізми фондового ринку;

– розширити можливі варіанти застави за аграрною розпискою, в тому числі передбачивши можливість і правила застави живих тварин та продуктів тваринного походження, продукти їх первинної переробки і тим самим створивши умови для залучення ресурсів у тваринницькі господарства;

– створити правові умови видачі багаторічних аграрних розписок, виконання за якими відбуватиметься частинами;

– посилити гарантії прав кредиторів на випадок примусового виконання.

Законопроект регулюватиме аграрні розписки як неемісійні цінні папери в електронній формі. Основні положення поданого законопроекту такі.

Правова природа аграрної розписки, порядок видачі обігу та припинення

Закон «Про аграрні розписки» не визначає правової природи аграрної розписки. Як наслідок, виникає невизначеність щодо того, які загальні норми повинні застосовуватися у випадку відсутності спеціальних норм у зазначеному Законі, ускладняється вирішення питань оподаткування, визначення ставки державного мита при нотаріальному посвідченні правочинів щодо аграрної розписки, методика Національного банку визначає вищий кредитний ризик за операціями з аграрними розписками, ніж реальний тощо.

За своєю природою аграрна розписка є документом, який засвідчує зобов’язальні відносини між особою, яка її видала, та особою, яка є її власником, є самостійним предметом обігу на ринку, може бути об’єктом купівлі-продажу та інших угод, є джерелом одержання прибутку, виступає різновидом грошового капіталу. Іншими словами за своєю правовою природою аграрна розписка є неемісійним цінним папером, що передбачає законопроект.

З метою спрощення та здешевлення порядку видачі, обігу та припинення аграрної розписки законопроект передбачатиме, що вони існуватимуть у формі електронного документу в Реєстрі аграрних розписок. Правочини з видачі, зміни умов, обігу, обтяження зобов’язаннями, забезпечення виконання та припинення зобов’язання за аграрною розпискою, інші правочини з аграрними розписками вчиняються в Реєстрі аграрних розписок. При цьому боржники та кредитори за аграрною розпискою можуть видавати, передавати або вносити зміни до аграрної розписки як самостійно, використовуючи свій електронно-цифровий підпис, так і звертаючись до нотаріуса.

Аграрні розписки після прийняття законопроекту будуть обертатися як на нерегульованому ринку, так і на фондовій біржі. При цьому видача аграрних розписок здійснюватиметься в Реєстрі аграрних розписок.

Для передачі прав за аграрною розпискою від одного кредитора до іншого кредитор вноситиме інформацію про передачу прав за аграрною розпискою до такого реєстру аграрних розписок.

Для торгівлі аграрними розписками з використанням можливостей розгалуженої депозитарної системи України кредитор вносить інформацію про переміщення обліку аграрної розписки в систему депозитарного обліку. У разі такої передачі (переміщення) з реєстру аграрних розписок до системи депозитарного обліку власник аграрної розписки – кредитор за аграрною розпискою не змінюється. Але таке переміщення забезпечить кредитору можливість продати аграрну розписку будь-якому майбутньому кредитору як через фондову біржу, так і на нерегульованому позабіржовому ринку.

При цьому всі дії по відкриттю рахунку у цінних паперах в депозитарній установі вже врегульовані Законом «Про депозитарну систему України», а положення про торгівлю цінними паперами на фондовій біржі – у Законі «Про цінні папери та фондовий ринок».

Коло суб’єктів, які можуть видавати аграрні розписки

Законопроект розширює коло суб’єктів, які можуть видавати аграрні розписки за рахунок сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, члени яких мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою за умови наявності нотаріально посвідченої згоди такого члена на видачу такої аграрної розписки.

Обов’язкові реквізити аграрних розписок

З урахуванням досвіду ринку законопроект пропонує оновлений список реквізитів окремо фінансових аграрних розписок та окремо товарних аграрних розписок, що викликано специфікою їх змісту та особливостями ними закріплених зобов’язань.

Застава за аграрною розпискою

Відповідно до частини першої статті 7 аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою заставою його майбутнього врожаю. Предметом такої застави може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції. Крім застави майбутнього врожаю, законопроект передбачає можливість та порядок застави за аграрною розпискою живих тварин та продуктів тваринного походження, продуктів рослинного походження, продуктів їх первинної переробки гарантії прав та законних інтересів кредиторів у випадку таких застав.

Зміна умов аграрної розписки

Законопроект передбачає, що зміст реквізитів аграрної розписки може бути змінений на підставі домовленості між боржником та кредитором.

Правові умови видачі багаторічних аграрних розписок

Частина дев’ята та десята статті 10 Закону «Про аграрні розписки» передбачає часткове виконання, хоча за своєю суттю ці положення нагадують виконання зобов’язання частинами. Разом із тим, не врегульоване визначення термінів такого виконання, кредитор не має права звернутися за примусовим виконання кожної частини. Законопроект заповнює указані прогалини, врегульовуючи істотні умови при виконанні зобов’язання частинами, передбачивши право кредитора на стягнення заборгованості в обсязі невиконаної або неналежно виконаної частини зобов’язання, визначеної такою аграрною розпискою, у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса та достатнє підтвердження безспірності. Тим самим законопроект створює належне правове поле для видачі багаторічних розписок, виконання за якими відбуватиметься частинами протягом кількох маркетингових періодів.

Підстави припинення аграрної розписки

Відповідно до частини першої статті 12 Закону «Про аграрні розписки» аграрні розписки діють до повного їх виконання. Норма не узгоджена із Цивільним кодексом України, який передбачає ряд інших підстав припинення зобов’язання, таких як припинення зобов’язання переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, поєднанням боржника і кредитора в одній особі тощо. Законопроект узгоджує підстави припинення аграрної розписки із нормами Цивільного кодексу України.

Примусове виконання аграрної розписки

Відповідно до частини другої статті 13 Закону «Про аграрні розписки» у разі невиконання боржником за зобов’язань за аграрною розпискою у вказаний у ній строк кредитор за аграрною розпискою має право звернутися до особи, уповноваженої вчиняти нотаріальні дії, за вчиненням виконавчого напису, на підставі якого орган або особа, що здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів протягом семи днів забезпечує передачу кредитору за аграрною розпискою предмета застави аграрної розписки.

Законопроект посилює надійність аграрної розписки, передбачивши, що у разі недостатності або відсутності застави за аграрною розпискою для задоволення вимог кредитора за аграрною розпискою, стягнення заборгованості за аграрною розпискою у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса відбувається шляхом звернення стягнення на інше майно божника за аграрною розпискою або інших осіб, які несуть солідарну відповідальність із боржником за аграрною розпискою. Також законопроект передбачає, що неустойка (штраф, пеня) включається до виконавчого напису, якщо такі санкції передбачені аграрною розпискою.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: