Комплексна програма розвитку фінансового сектору виконана на дві третини

Про це свідчить Звіт про виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року. Він був оприлюднений Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерством фінансів України.

Як повідомляють прес-служби регуляторів фінансового ринку, рівень виконання Програми є прийнятним, враховуючи складність і комплексність завдань, які ставилися перед регуляторами. Загалом дві третини усіх дій Програми виконано повністю або хоча б одним регулятором. Виконання решти завдань буде здійснюватися вже у межах реалізації Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року, яка була презентована у січні цього року.

Успішна реалізація більшості передбачених Програмою завдань сприяла вирішенню низки економічних проблем України, накопичених у попередні роки, та поверненню країні макроекономічної стабільності після кризи 2014-2015 років. Серед ключових реформ, впроваджених упродовж останніх років, слід відзначити, зокрема, такі:

– посилено інституційну спроможність центробанку та проведено його внутрішню трансформацію;

– запроваджено інфляційне таргетування та перехід до гнучкого курсоутворення;

 – проведено масштабну валютну лібералізацію;

 – здійснено оздоровлення банківського сектору;

– посилено відповідальність власників та менеджменту банків і небанківських фінансових установ;

 – удосконалено систему корпоративного управління в господарських товариствах;

 – здійснено перехід банків та небанківських фінансових установ на міжнародні стандарти фінансової звітності;

– приведено у відповідність до європейських стандартів законодавство у сфері емісії цінних паперів та розкриття інформації на фондовому ринку;

– оптимізовано систему державного регулювання та нагляду за небанківськими фінансовими установами;

– запроваджено прозорий, конкурентний механізм продажу активів (майна) неплатоспроможних банків, зокрема через електронну торговельну систему Prozoro. Продажі;

– забезпечено умови для запровадження інституту номінального утримувача з метою спрощення процедури іноземного інвестування в Україні;

– запроваджено уніфікований підхід до ліцензування на ринках небанківських фінансових послуг;

– посилено вимоги до розкриття інформації та звітності небанківських фінансових установ;

– підвищено ліквідність, диверсифікацію та дохідність активів страховиків, вимоги до їх платоспроможності;

 – впроваджено автоматизовану систему виплат вкладникам неплатоспроможних банків, скорочено строк виплати гарантованої суми відшкодування за вкладами, розширено перелік вкладників, на яких поширюються гарантії ФГВФО, зокрема, до переліку включено фізичних осіб-підприємців;

 – запроваджено електронний підпис у банківській системі, систему дистанційної ідентифікації BankID НБУ;

– створено Кредитний реєстр;

– посилено процедури фінансового моніторингу.

Виконання більшості завдань, передбачених Програмою, дало змогу значно покращити характеристики фінансового сектору. Посилення регуляторних вимог до діяльності фінансових установ та розкриття ними інформації, підвищення якості нагляду, заходи, спрямовані на їх оздоровлення і докапіталізацію, суттєво поліпшили прозорість і стійкість фінансового сектору.

Проведені реформи також сприяли поліпшенню макроекономічних показників України. Зокрема, забезпечено вихід на стійкі темпи економічного зростання у 3%-4%, сповільнення інфляції до оптимального для нашої економіки рівня у 5%, стабільне нарощування міжнародних резервів тощо.

Виконання нових ініціатив з розвитку фінансового сектору заплановано в межах імплементації плану заходів у Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року.

Більш детально – у Звіті про виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: