Рада НБУ рекомендує Уряду випустити цільові ОВДП

Минулого тижня відбулося засідання Ради Національного банку України, на якому було розглянуто питання щодо впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України. Про це повідомляє прес-служба Ради НБУ.

За результатами обговорення Рада схвалила рекомендації Кабінету Міністрів України та Правлінню Національного банку України щодо впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України.

На підставі та в межах повноважень, визначених у пункті 14 частини першої статті 9 Закону «Про Національний банк України» Рада вирішила.

Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

  1. Щодо забезпечення достатності джерел покриття дефіциту фінансування Державного бюджету:

– Розглянути можливість випуску цільових ОВДП для відбудови національної системи охорони здоров’я та підтримки заходів, спрямованих на подолання кризових явищ, пов’язаних із карантином.

– З метою спрощення доступу інвесторів, у тому числі фізичних осіб, до ринку ОВДП, розглянути можливість випуску ОВДП для населення в документарній формі та/або спрощення процедур їх придбання через банки (із мінімальною вартістю послуг банків).

– З метою розвитку альтернативних каналів покриття потреб Уряду в іноземній валюті та зниження зовнішньоборгових ризиків державних фінансів спростити порядок залучення коштів населення в ОВДП, номіновані в іноземних валютах, та переглянути оподаткування доходів за ними.

– Забезпечити виконання попередніх вимог, які необхідні для укладання Угоди з Міжнародним валютним фондом та іншими офіційними міжнародними кредиторами.

– Ужити невідкладних заходів щодо отримання доступу України до кредитних програм міжнародних фінансових організацій, спрямованих на протидію поширенню вірусу.

– Порушити перед Урядом США та іншими країнами питання надання кредитних гарантій під випуск єврооблігацій України з метою рефінансування зовнішнього боргу.

  1. Щодо удосконалення управління державними фінансами:

– З метою мінімізації загроз макрофінансової стабільності, пов’язаних з волатильністю руху коштів на ЄКР (включаючи нерівномірність його впливу на інфляцію протягом року) розробити систему прогнозування ліквідності сектору загального державного управління.

– Підвищити відповідальність розпорядників коштів, які беруть участь у програмах, що фінансуються за рахунок цільових кредитів МФО, за неефективність роботи з реалізації відповідних програм та недоотримання запланованих коштів.

  1. Щодо стимулювання економічної активності:

– З метою створення умов для сталого економічного зростання розглянути можливість випуску цільових ОВДП, кошти від яких спрямовуватимуться на фінансування національних інвестиційних проектів, проектів розвитку та модернізації економіки (зокрема, високотехнологічних галузей економіки), сприяння експорту та імпортозаміщенню.

– Утриматися від скорочення програм фінансування капітальних видатків, оскільки таке скорочення матиме проциклічний характер та призведе до поглиблення економічного падіння.

– Розглянути можливість внесення змін до Закону «Про публічні закупівлі», що сприятимуть зменшенню імпортної складової в державних закупівлях шляхом надання переваги товарам, виробленим в Україні (за інших рівних умов, у т. ч. співставності якісних характеристик товарів).

– Визначити пріоритетні напрямки для ініціювання та реалізації проектів з використання кредитних коштів МФО та удосконалити систему моніторингу, звітності та контролю за їх реалізацією.

  1. Щодо удосконалення податкового регулювання:

– Враховуючи кризову ситуацію в економіці України, розробити необхідні зміни щодо вдосконалення податкового законодавства, зокрема в частині вирівнювання умов оподаткування всіх суб´єктів господарювання та унеможливлення мінімізації податкових зобов’язань інструментами страхових резервів, цінних паперів, використання валютно-обмінних операцій тощо.

– Посилити контроль за трансфертним ціноутворенням при здійсненні поточних операцій та укладанні фінансових угод, зокрема шляхом імплементації рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо боротьби з розмиванням податкової бази та переміщенням прибутків за кордон (Base Erosion and Profit Shifting).

– Вжити заходів для прискорення реформування податкової системи України, механізмів адміністрування податків, а також Державних податкової та митної служб з метою підвищення ефективності їх роботи, детінізації економіки та протидії ухиленню від сплати податків і митних платежів. Ініціювати внесення змін до законодавства України щодо посилення відповідальності за несплату або несвоєчасну сплату податків.

– Під час планування змін у системі оподаткування, зокрема упровадження податку на виведений капітал, забезпечити якісне прогнозування змін в обсягах та графіках бюджетних доходів та попередження ризиків виникнення прихованого дефіциту державного бюджету та/або тривалих касових розривів у його виконанні. Передбачити надійні компенсатори можливого тимчасового зменшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів під час планування змін у системі оподаткування.

Рекомендувати Правлінню НБУ:

  1. Розширити монетарний інструментарій для регулювання ліквідності банківського сектору та перелік прийнятного забезпечення за операціями з рефінансування банків.
  2. Здійснити аналіз можливостей здійснення операцій на відкритому ринку з державними цінними паперами та заходів впливу на рівень їх дохідності на різних строках, що не матиме наслідком порушення цінової стабільності.
  3. Для створення можливості залучення банками рефінансування через механізми підтримки ліквідності на повну справедливу вартість ОВДП, що передаються у забезпечення, переглянути механізми коригування справедливої вартості ОВДП.
  4. З метою підвищення привабливості вкладень в облігації внутрішньої державної позики для банків України та зменшення навантаження на капітал банків розглянути можливість зниження оцінки ризиковості (імовірності дефолту) державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті.
  5. Розглянути можливість тимчасового включення валютних ОВДП до розрахунку нормативу LCR.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: