Регулювання депозитарної діяльності буде удосконалено

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, він розроблений відповідно до законів «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), «Про внесення змін до Податкового кодексу у зв’язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

У зв’язку із запровадженими цими законами законодавчими нормами та з метою дотримання учасниками депозитарної системи України вимог актів законодавства проект передбачає внесення відповідних змін до таких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

– Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 23 квітня 2013 року №735;

– Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених Рішенням НКЦПФР від 6 серпня 2013 року №1412.

Зміни до Положення передбачають, зокрема: встановлення термінів «резидент» відповідно до пп.14.1.213 пункту 14.1 статті 14 ПКУ та «нерезидент» – відповідно до пп.14.1.122, 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 ПКУ; визначення або уточнення інших термінів з урахуванням вимог податкового законодавства та законодавства у сфері фінансового моніторингу; запровадження норм щодо отримання депозитарними установами інформації щодо статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників; встановлення порядку розкриття інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на його письмову вимогу відповідно до вимог законодавства.

Відповідно зміни до Вимог також передбачають, зокрема: визначення нових термінів «кінцевий бенефіціарний власник» відповідно до законодавства у сфері фінансового моніторингу, «підзвітний рахунок», «статус податкового резидентства» – відповідно до податкового законодавства; встановлення обов’язку депонента надавати на запит депозитарної установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у депозитарної установи обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних; передбачаються наслідки невиконання депонентами зазначеної вимоги відповідно до закону.

Відповідно до частини другої статті 3 Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» дія цього Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям, зокрема актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за винятком тих, що спрямовані на виконання нею повноважень, визначених пунктами 6, 7, 9, 11-13, 14, 16, 17, 21, 22, 24-26, 30, 30-1, 34 та 37-8 частини другої статті 7 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», та мають ознаки регуляторного акта.

Більш детально – у проекті Рішення НКЦПФР «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: