Центральний депозитарій змінюватиме Регламент

Про це йдеться у повідомленні НДУ.

Зокрема, у ньому зазначається, що Нацдепозитарій має намір внести зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів.

Зміни, що пропонується внести до Регламенту, пов’язані із внесенням змін до низки Законів України та нормативно-правових актів НКЦПФР, а саме:

– Закону «Про депозитарну систему України»;

– Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»;

– Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене Рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. №735;

– Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу, затверджене Рішенням НКЦПФР від 23.07.2020 р. №393;

– Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196.

Основними змінами до Регламенту є такі:

– уточнено порядок зняття обмеження прав на цінні папери власника, що були встановлені для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза нею, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, у випадку накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що накладається за судовим рішенням;

– визначено ключові моменти фіксації початку виконання розпоряджень та/або документів в ЦД, що були надані в електронній та паперовій формі, в програмному забезпеченні Центрального депозитарія, веб-сервісі «Кабінет Клієнта»;

– визначено момент безвідкличності розпоряджень, доповнено порядок відміни виконання розпоряджень клієнтами Центрального депозитарію в односторонньому/ двосторонньому порядку та завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;

– визначено порядок та строк доступу до відповідної інформації та документів загальних зборів акціонерів, які проведено дистанційно;

– зміни, що стосуються обслуговування операцій з цінними паперами, емісія яких здійснюється (здійснена) в іноземній країні, в депозитарній системі України, та відповідальності, ризиків та наслідків, пов’язаних з набуттям/припиненням прав на такі цінні папери;

– передбачено можливість надання Реєстраційної карти депозитарної установи засобами веб-сервісу «Кабінет клієнта» та передбачено надання документів щодо кодифікації в електронному вигляді;

– передбачено, що надання переліку/реєстру власників цінних паперів в електронному вигляду покривається можливостями веб-сервісу «Кабінет клієнта», тому Центральним депозитарієм не буде надаватись реєстр/перелік на CD-диску. Виключення складають акціонери, які сукупно є власниками 10% більше голосуючих акцій емітентів, та які можуть додатково отримати електронний файл реєстру на CD-диску за додатковим запитом у довільній формі.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: