НДУ змінить тарифи та Регламент

Про це йдеться у повідомленні Національного депозитарію України.

Зокрема, Правлінням Центрального депозитарію з метою вдосконалення системи оплати послуг щодо здійснення депозитарної діяльності та за погодженням з Радою учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ», було прийнято рішення щодо внесення змін та доповнень до Переліку та вартості послуг (тарифів), що надаються Центральним депозитарієм, а саме:

– Зміни до Глави 2 Розділу І тарифів депозитарним установам.

–  Зміни до Розділу ІІ тарифів емітентам.

–  Доповнення Розділу ІІ тарифів емітентам, пунктом 19 «Послуги з доступу до Кабінету Зборів».

–  Доповнення тарифів новим Розділом VІ «Перелік та вартість послуг (тарифи) за операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунках, відкритих Центральним депозитарієм депозитарію іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій організації».

Зміни та доповнення до тарифів набирають чинності з 1.01.2021 року.

Крім того, Центральний депозитарій, у зв’язку із внесенням змін до законодавства та необхідністю приведення внутрішніх документів у відповідність повідомляє, що Рішенням Правління №1/38 від 9.12.2020 р. внесені зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів.

Основними змінами до Регламенту є такі:

– уточнено порядок зняття обмеження прав на цінні папери власника, що були встановлені для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза нею, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, у випадку накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що накладається за судовим рішенням;

– визначено ключові моменти фіксації початку виконання розпоряджень та/або документів в ЦД, що були надані в електронній та паперовій формі, в програмному забезпеченні Центрального депозитарія, веб-сервісі «Кабінет Клієнта»;

– визначено момент безвідкличності розпоряджень, доповнено порядок відміни виконання розпоряджень клієнтами Центрального депозитарію в односторонньому/ двосторонньому порядку та завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;

– визначено порядок та строк доступу до відповідної інформації та документів загальних зборів акціонерів, які проведено дистанційно;

– зміни, що стосуються обслуговування операцій з цінними паперами, емісія яких здійснюється (здійснена) в іноземній країні, в депозитарній системі України, та відповідальності, ризиків та наслідків, пов’язаних з набуттям/припиненням прав на такі цінні папери;

– передбачено можливість надання Реєстраційної карти депозитарної установи засобами веб-сервісу «Кабінет Клієнта» та передбачено надання документів щодо кодифікації в електронному вигляді;

– надання переліку/реєстру власників цінних паперів в електронному вигляді покривається можливостями веб-сервісу «Кабінет Клієнта», тому Центральним депозитарієм не буде надаватись реєстр/перелік на CD-диску. Виключення складають акціонери, які сукупно є власниками 10% і більше голосуючих акцій емітентів, та які можуть додатково отримати електронний файл реєстру на CD-диску за додатковим запитом у довільній формі.

Зміни до Регламенту набирають чинності з 1.01.2021 року.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: