Результати перевірок небанківських фінустанов

За 2016 рік Нацкомфінпослуг здійснила 116 перевірок небанківських фінансових установ, що виявилося на 68 перевірок більше показника 2015 року.

За інформацією Комісії, торік вона здійснила 68 перевірок на страховому ринку, 21 перевірку на кредитному ринку, 17 перевірок на ринку фінансових компаній, а також 10 перевірок на ринку недержавного пенсійного забезпечення, фондів фінансування будівництва та операцій з нерухомістю.

При цьому, у 2016 році значно зросла кількість позапланових перевірок, яких відбулося 59 (у 2015 році таких перевірок було 8). З них, 45 було проведено за ініціативою Нацкомфінпослуг, 9 – за зверненнями фізичних та юридичних осіб, 3 – за дорученнями правоохоронних органів, 2 – за зверненнями інших державних органів.

У свою чергу, кількість планових перевірок збільшилася на 17 до 57.

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ

При проведенні планових та позапланових перевірок на ринку недержавного пенсійного забезпечення були виявлені такі порушення:

– у частині невідповідності членів ради недержавного пенсійного фонду кваліфікаційним вимогам, визначеним Нацкомфінпослуг та статутом НПФ щодо обов’язку члена ради недержавного пенсійного фонду проходити навчання раз на три роки;

– у частині неукладення радою НПФ нового договору з аудитором;

– в частині невиконання радою недержавного пенсійного фонду своїх зобов’язань щодо своєчасного розірвання договорів з адміністратором, компанією з управління активами, банком-зберігачем у випадках, передбачених законодавством, та неукладення договорів з новими обслуговуючими недержавний пенсійний фонд установами.

За результатами перевірок застосовані заходи впливу: два – до недержавних пенсійних фондів щодо усунення порушень; один – до адміністратора НПФ щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування НПФ.

КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

Основними порушеннями законодавства про фінансові послуги, які були виявлені під час проведення перевірок кредитних установ, виявилися такі:

– порушення ліцензійних умов діяльності кредитних установ у частині неповернення вкладів (внесків) членів кредитних спілок на депозитний рахунок;

– невідповідність кредитних договорів вимогам Закону України «Про захист прав споживачів»;

– нарахування споживачам фінансових послуг непропорційно великої суми компенсації (понад 50% вартості) у разі невиконання ними зобов’язань за договором;

– неповідомлення Нацкомфінпослуг про зміни в інформації, яка надавалась для внесення даних щодо фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ та яка міститься в реєстраційній картці;

– недотримання фінансових нормативів діяльності кредитних установ;

– невідповідність внутрішніх правил (положень) кредитної установи вимогам законодавства.

За результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) кредитних установ застосовано 26 заходів впливу, із них: 10 розпоряджень про усунення порушень; 10 розпоряджень про анулювання ліцензії; одне розпорядження про виключення інформації з Державного реєстру фінансових установ; 5 постанов про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг (на суму 93,5 тис. грн.).

СТРАХОВІ КОМПАНІЇ

Основними порушеннями, що встановлені за результатами проведення планових та позапланових перевірок страхових компаній, були:

– недотримання нормативу достатності активів та нормативу диверсифікованості активів;

– невідповідність правил страхування вимогам законодавства;

– невиконання страховиком обов’язків за укладеними договорами страхування згідно з вимогами законодавства.

За результатами проведених перевірок до 68 страхових компаній застосовано 11 заходів впливу у вигляді розпоряджень Нацкомфінпослуг щодо усунення порушення законодавства про фінансові послуги, 9 розпоряджень щодо усунення порушень ліцензійних умов та 9 постанов про накладення штрафних санкцій на загальну суму 129,2 тис. грн.

Водночас, за підсумками проведених інспекцій прийняті рішення про анулювання 459 ліцензій 48 страховикам.

НЕФІНАНСОВІ УСТАНОВИ

Основними порушеннями законодавства про фінансові послуги, що були виявлені під час здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю фінансових компаній та юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, є такі:

– неповідомлення Нацкомфінпослуг про зміни в інформації, яка надавалась для внесення даних щодо фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ та яка міститься в реєстраційній картці;

– подання до Комісії звітних даних, які містять недостовірну інформацію;

– невідповідність договорів з надання фінансових послуг вимогам законодавства.

За результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) до фінансових компаній та юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, застосовано 17 заходів впливу, із них: 11 розпоряджень про усунення порушень; 6 постанов про застосування штрафної санкції за порушення, вчинені на ринку фінансових послуг (на суму 76,5 тис. грн.).

Крім того, Нацкомфінпослуг повідомляє, що за невиконання вимог її розпоряджень щодо зобов’язання порушника вжити заходів для усунення порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення, у 2016 році було складено 520 актів про правопорушення, у тому числі 493 – щодо учасників страхового ринку, 20 – щодо учасників кредитного ринку, 7 – щодо фінансових компаній.

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: