Активи недержавних пенсійних фондів перевищили 3,5 млрд. грн.

НКЦПФР підбила підсумки роботи НПФ України у 2020 році.

СТРУКТУРА РИНКУ

Згідно з ними, у Державному реєстрі фінансових установ станом на 1.01.2021 р. містилася інформація про 63 недержавних пенсійних фондів та 20 адміністраторів НПФ (станом на 1.01.2020 р. у Державному реєстрі налічувалось 65 НПФ та 22 адміністратори). При цьому слід зазначити, що аналітична інформаційна довідка сформована за даними 19 адміністраторів щодо діяльності 58 діючих недержавних пенсійних фондів.

Крім того, в Реєстрі містилася інформація про одного одноосібного засновника, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду (отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування такого НПФ та відповідно до законодавства не потребує внесення до Державного реєстру фінансових установ).

НПФ були зареєстровані у 9 регіонах України. Найбільше пенсійних фондів було зосереджено у м. Києві – 40 або 69% від загальної кількості.

Станом на 1.01.2021 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 87,8 тис. пенсійних контрактів, що виявилося на 13,9% більше порівняно з 1.01.2020 р. При цьому з вкладниками-фізичними особами було укладено 81 тис. контрактів, з вкладниками-фізичними особами-підприємцями – 0,1 тис., а з вкладниками-юридичними особами – 6,7 тис.

Пенсійні контракти укладено з 81,9 тис. вкладників, з яких 2,1 тис. (або 2,6%) – це юридичні особи, а 79,8 тис. або 97,4% – фізичні особи. Кількість вкладників НПФ станом на 1.01.2021 р. збільшилася у порівнянні з аналогічною датою 2020 року на 2,2%.

Загальна кількість учасників НПФ на звітну дату становила 883 тис. осіб (станом на 1.01.2020 р. їх нараховувалося 874,6 тис. осіб), з яких отримали (отримують) пенсійні виплати 87 тис. осіб (9,9% від загальної кількості учасників). Переважну більшість учасників НПФ (55,2%) становили особи віком від 25 до 50 років та особи вікової групи від 50 до 60 років (25,5%). Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років дорівнювала 18,6%, вікової групи до 25 років – 0,7%. При цьому в кожній віковій групі більшість становили чоловіки, а у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищувала жінок у 1,7 рази.

ВИПЛАТИ ТА ВНЕСКИ

Пенсійні виплати з НПФ (одноразові та на визначений строк) станом на 1.01.2021 р. склали 1107,4 млн. грн., що виявилось на 16,9% більше в порівнянні зі станом на 1.01.2020 р. При цьому обсяги одноразових виплат зросли на 9,3%, а пенсійних виплат на визначений строк – на 29,6%.

Середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату одноразово, станом на 1.01.2021 р. дорівнював 7,9 тис. грн. (станом на 1.01.2020 р. – 7,5 тис. грн.), а середній розмір пенсійної виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату на визначений строк, – 106,5 тис. грн. (станом на 1.01.2020 р. – 82,7 тис. грн.).

Сума пенсійних внесків до НПФ станом на звітну дату дорівнювала 2377,9 млн. грн., збільшившись у порівнянні з аналогічною датою 2020 року на 10%.

У загальній сумі пенсійних внесків основну частку (87,3%) становили пенсійні внески від юридичних осіб, обсяг яких склав 2075,5 млн. грн.

Середній розмір пенсійного внеску за 2020 рік на одного вкладника був таким:

– на юридичну особу та фізичну особу-підприємця – 66984,58 грн.;

– на фізичну особу – 985,69 грн.

АКТИВИ НПФ

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на 1.01.2021 р. дорівнювала 3563,7 млн. грн., що виявилося на 13,4% більше в порівнянні з аналогічною датою 2020 року.

Станом на звітну дату структура інвестування пенсійних активів була такою:

– цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (47,3% інвестованих активів);

– депозити в банках (38,8%);

– облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (5,4%);

– облігації внутрішніх місцевих позик (2,7%);

– об’єкти нерухомості (2,5%);

– акції (1,3%);

– банківські метали (0,3%);

– інші активи (1,7%).

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на звітну дату дорівнював 2635,7 млн. грн., збільшившись у порівнянні зі станом на 1.01.2020 р. на 19,8%.

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на звітну дату зросли на 17,2% і в цілому за час існування пенсійних фондів складали 456,1 млн. грн. або 12,8% від загальної вартості активів НПФ.

Основна частка витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів (55,4%), припала на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів. Питома вага витрат на оплату послуг зберігача, який здійснює зберігання активів пенсійного фонду, – 6,1%. Частка витрат на оплату послуг з проведення планових аудиторських перевірок дорівнювала 1,9%, на оплату послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, – 1,2%, на оплату інших послуг (у т. ч. адміністраторів НПФ) – 35,4%.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: