Як ФДМУ удосконалює правову базу щодо оціночної діяльності

Станом на 31.12.2020 р. у Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності обліковувалося 2788 суб’єктів, які мали чинний сертифікат. Послуги з оцінки державного та комунального майна Фонду та органам місцевого самоврядування надавали 632 суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання. Такі дані містяться у Звіті, який оприлюднив Фонд держмайна.

Торік Фондом було прорецензовано та надано висновки щодо 5962 звітів про оцінку державного майна, складених суб’єктами оціночної діяльності.

До Єдиної бази даних звітів про оцінку внесено інформацію з 731,18 тис. звітів, з них перевірено нотаріусами 465,14 тис. звітів (з урахуванням звітів, зареєстрованих у 2019 році).

З метою комплексного реформування галузі оці­ночної діяльності Фондом держмайна із залученням міжна­родних експертів здійснюється розробка но­вої редакції Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль­ність в Україні». За результатами аналізу оціноч­ного законодавства, проведеного фахівцями місії Світового банку, та з метою напрацювання поло­жень законопроекту утворено міжвідомчу робо­чу групу з удосконалення норм оціночного зако­нодавства. На сьогодні законопроект доопрацьовується із залученням міжнародних експертів.

Для врегулювання діяльності брокерів у сфері нерухомості, підвищення рівня якості надання брокерських послуг, забезпечення громадського та державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері нерухомості та броке­рів здійснюється розробка проекту закону «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості». Наразі робота з узгодження проекту триває.

З метою удосконалення положень Податкового кодексу України в частині зниження потенцій­них ризиків щодо зменшення оціночної варто­сті об’єктів нерухомості та гармонізації із законо­давством з питань оціночної діяльності Фондом підготовлено проект закону «Про вне­сення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо функціо­нування Єдиної бази даних звітів про оцінку», який дасть змогу запобігти внесенню недобро­совісними суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами) недостовірної інформації до Єдиної бази та забезпечити її фінансування з Держав­ного бюджету, запровадити фіксовану плату за формування електронної довідки про оціночну вартість об’єкта нерухомості, реєстрацію звітів про оцінку. На сьогодні законопроект доопрацьовано та з метою проведення консультацій з громад­ськістю оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду.

З метою удосконалення процедури видачі сер­тифікатів суб’єктів оціночної діяльності ФДМУ розроблено проект наказу «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єк­тів оціночної діяльності – суб’єктів господа­рювання та їх поновлення після анулювання». Проектом передбачається, зокрема, запрова­дження процедури подання суб’єктами госпо­дарювання Фонду необхідних для отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності доку­ментів в електронному вигляді, що сприятиме скороченню строку отримання сертифіката, а також дасть змогу заощадити кошти на друк, ко­піювання документів та поштові витрати. Зараз проводиться робота з погодження проекту наказу із заінтересованими органами.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: