Як регулюється небанківський фінсектор

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, представила Публічний звіт за 2016 рік.

СТРУКТУРА РИНКУ

Як повідомив на представленні Звіту Голова Нацкомфінпослуг Ігор ПАШКО, станом на початок 2017 року до небанківського фінансового ринку України належало 382 страхові компанії, 711 кредитних установ, 477 ломбардів, 415 фінансових компаній, 76 недержавних пенсійних фондів та 25 адміністраторів НПФ.

У цілому, станом на 31.12.2016 р. в Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 2 125 фінансових установ. Протягом 2016 року за рішенням Нацкомфінпослуг набули статусу фінансової установи 245 установ, виключено з Державного реєстру 359 фінансових установ. Крім того, на звітну дату в Реєстрі було зареєстровано 9 684 відокремлених підрозділів фінанустанов.

Торік фінансовим установам було видано 293 ліцензії, у тому числі 248 ліцензій – на провадження страхової діяльності, 30 – на провадження діяльності з надання кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, 11 – на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардом. При цьому за звітний період анульовано 515 ліцензій, з яких 485 ліцензій – на провадження страхової діяльності.

Станом на 31.12.2016 р. кількість діючих ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг становила 4 520 (4 058 з них – на здійснення страхової діяльності).

НАПРЯМКИ РЕГУЛЮВАННЯ

За словами пана Пашка, з урахуванням завдань, поставлених стратегічними документами розвитку держави, та відповідно до основних напрямів Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015–2020 роки у 2016 році робота Нацкомфінпослуг була зосереджена на таких основних напрямках:

– дерегуляція та спрощення регуляторного середовища на ринках небанківських фінансових послуг;

– удосконалення діяльності Нацкомфінпослуг як державного регулятора та підвищення ефективності наглядових процедур;

– захист інтересів споживачів фінансових послуг та відновлення довіри до ринків небанківських фінансових послуг;

– ефективний регуляторний вплив на розвиток ринків небанківських фінансових послуг.

По кожному з цих напрямків торік Комісією були здійснені конкретні кроки. Наприклад, за напрямком удосконалення діяльності регулятора та підвищення ефективності державного нагляду була зменшена ймовірність набуття або збільшення істотної участі в фінансових установах неплатоспроможними та недобросовісними власниками, запроваджено чіткі критерії оцінювання фінансового стану заявників – фізичних осіб, вимоги щодо бездоганності ділової репутації заявника, визначено ознаки, які свідчать про відсутність у заявника бездоганної ділової репутації, а також встановлено вимоги щодо прозорості ланцюга володіння істотною участю.

Уперше на ринку було впроваджено новий інструментарій консолідованого нагляду за небанківськими фінансовими групами. При цьому була налагоджена взаємодія з іншими регуляторами фінансового ринку щодо нагляду за діяльністю таких груп.

Здійснення пруденційного нагляду було зосереджено на контролі за додержанням встановлених критеріїв та нормативів щодо ліквідності, капіталу та платоспроможності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, якості систем управління та управлінського персоналу, додержання правил надання фінансових послуг.

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА ПРУДЕНЦІЙНИЙ НАГЛЯД

Одним із важливих напрямків діяльності Комісії в 2016 році, за словами Члена Нацкомфінпослуг Олександра ЗАЛЄТОВА, була дерегуляція та спрощення регуляторного середовища на ринках небанківських фінансових послуг.

За цим напрямком було зроблене таке:

– зменшено строк проведення перевірок Нацкомфінпослуг з 30 до 15 календарних днів;

– внесено зміни до Держреєстру фінустанов, згідно з якими інформація про їх відокремлені підрозділи вноситься за заявочним принципом;

– продовжено роботу над покращенням змістового наповнення адміністративних послуг, у тому числі виходячи з цілей пруденційного нагляду;

– з метою встановлення єдиних ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, посилення вимог до ділової репутації керівників та бухгалтерів фінансової установи, зняття низки формальних вимог та спрощення процедури видачі ліцензій з надання фінансових послуг затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);

– з метою спрощення процедури реєстрації правил добровільного страхування опрацьовувалося питання затвердження Вимог до документів, що подаються страховиками для реєстрації правил страхування для конкретного виду добровільного страхування;

У свою чергу, по напрямку щодо здійснення регуляторного впливу на розвиток ринків небанківських фінансових послуг Комісія торік впровадила такі заходи:

– підвищила вимоги до якості активів, якими представлено кошти страхових резервів;

– внесла зміни до складання звітних даних страховиків;

– встановила умови повернення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок;

– розробила план поетапної трансформації ринку кредитної кооперації, реалізація якого дозволить забезпечити структурну перебудову ринку кредитної кооперації, запровадити систему фінансового оздоровлення;

– врегулювала питання припинення пенсійних фондів, особливостей проведення процедури їх ліквідації, приєднання або злиття та інші.

Також пан Залєтов повідомив, що за 2016 рік фінансовими установами до Нацкомфінпослуг подано понад 12 тис. звітних даних, за результатами аналізу яких складено 2 078 актів про правопорушення, що вдвічі перевищує показник 2015 року.

За результатами здійснення Нацкомфінпослуг заходів пруденційного нагляду протягом 2016 року до фінансових установ застосовано 1 937 заходів впливу.

Пріоритетними напрямками вдосконалення нагляду за діяльністю фінансових установ Нацкомфінпослуг, зокрема вбачає забезпечення переходу на систему нагляду на основі оцінки ризиків шляхом здійснення оцінки, посилення вимог щодо розкриття інформації та управління ризиками, підвищення відповідальності фінансових установ за порушення зазначених вимог тощо.

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Аналізуючи діяльність Комісії в сфері захисту прав споживачів та підвищення довіри до ринку небанківських фінансових послуг у 2016 році, Член Нацкомфінпослуг Денис ЯСТРЕБ відмітив, що регулятором було збільшено максимальний розмір страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду. Також торік проводилася активна робота із запровадження електронних полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, завдяки чому має підвищитися рівень захисту споживачів фінпослуг.

Крім того, Комісією запроваджено щомісячне розміщення інформаційних повідомлень на сайті Нацкомфінпослуг щодо результатів розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а також розкриття фінансовими установами ключової інформації про свою діяльність на їхніх веб-сайтах.

Пріоритетним напрямком роботи Комісії також є посилення системи захисту прав та законних інтересів споживачів небанківських фінансових послуг через подальше вдосконалення роботи щодо розгляду звернень громадян та ефективності вирішення порушених у них питань.

Протягом 2016 року Нацкомфінпослуг відповідно до визначених функцій і завдань забезпечила прийом, реєстрацію та розгляд 6 245 звернень (75% із них стосувалися страхового ринку).

З метою практичної реалізації громадянами України права на звернення до органів державної влади створено додатковий інструмент його практичної реалізації, а саме запровадження можливості подання електронного звернення з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку.

Більш детально – у Публічному звіті про діяльність Нацкомфінпослуг за 2016 рік

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: