Законодавчі акти для ринку капіталу

Верховна Рада прийняла ряд законів щодо вдосконалення механізмів корпоративного управління, а також капіталізації та реорганізації банків.

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Перший Закон, ухвалений Парламентом, має назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах) (реєстраційний №2302а-д).

Документом, зокрема передбачено:

– удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного пакету акцій;

– запровадження механізму придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного та значного контрольного пакету акцій;

– запровадження механізму обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера – власника 95% акцій товариства;

– запровадження механізму обов’язкового придбання власником, який володіє пакетом у розмірі більше ніж 95% простих акцій товариства, на вимогу акціонерів товариства належних їм акцій.

Також Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо корпоративних договорів) (реєстраційний №4470). Він доповнює чинне законодавство новими статтями з метою регламентації питання укладення акціонерами договорів для спільної реалізації їхніх прав.

При цьому зазначається, що рішення про укладення договору між акціонерами та/або корпоративного договору, стороною якого є держава, що володіє акціями (часткою) від 25% їх статутного капіталу, приймається відповідним суб’єктом управління державної власності. У разі якщо таким суб’єктом управління державної власності є господарська структура, рішення приймається наглядовою радою такої господарської структури або її вищим органом управління.

Рішення про укладення договору між акціонерами та/або корпоративного договору, стороною якого є господарське товариство, частка держави в якому становить 100%, і яке володіє від 25% їх статутного капіталу, приймається наглядовою радою такої господарської структури або вищим органом управління господарського товариства, частка держави в якому становить 100%.

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВ

З метою забезпечення стабільності банківської системи шляхом оптимізації процедур реорганізації та капіталізації банків Верховна Рада ухвалила Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків» (реєстраційний №6010).

Законом тимчасово, до 1 серпня 2020 року, зменшено строки розгляду документів та оптимізовано процедури капіталізації та реорганізації банків шляхом приєднання для забезпечення послідовних та узгоджених дій з боку регулюючих органів.

При цьому врегульовано питання припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи та розв’язано проблему забезпечення безперервності обслуговування клієнтів банку, що приєднується, протягом проведення усієї процедури реорганізації.

Положення Закону щодо капіталізації банків за спрощеною процедурою застосовуватимуться також до банків, які прийняли рішення про збільшення статутного капіталу до дня набрання ним чинності, за умови що рада такого банку ухвалить рішення про застосування його норм до збільшення капіталу банківської установи.

Як зазначається в повідомленні НБУ з приводу прийняття даного Закону, зараз 37 банків мають статутний капітал, який до 11 липня 2017 року необхідно буде збільшити як мінімум до 200 млн. грн. Саме на такі банки, в першу чергу, націлений новий законодавчий акт, хоча скористатися ним зможуть абсолютно всі банківські установи.

Національний банк прагне надати малим та середнім банкам цивілізований інструмент для консолідації та, таким чином, виконання вимог центрального банку з докапіталізації. Наразі вимоги закону зі збільшення розміру статутного капіталу банку виконуються за рахунок додаткових внесків акціонерів банків. Проте з прийняттям зазначеного Закону відкриється можливість консолідувати банківський сектор шляхом приєднання банків.

Він надасть можливість здійснити реорганізацію банків за скороченою процедурою, строк якої буде значно зменшено – з півтора року до трьох-чотирьох місяців. Подібне зменшення строків процедур капіталізації та реорганізації стане можливим завдяки суттєвому пришвидшенню строків регуляторних та корпоративних погоджень, а також зменшення кількості документів, необхідних для отримання погоджень регуляторів – НБУ, АМКУ, ДФС, НКЦПФР.

Крім того, прийнятий Закон запроваджує нову можливість для банків: відкликання банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи. Таким чином, банки зможуть залишити банківський ринок за їх бажанням та продовжити діяльність юридичної особи, у тому числі, у фінансовому (небанківському) секторі. При цьому для подібного відкликання банківської ліцензії без ліквідації банку, банк, безумно, повинен попередньо виконати свої зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами.

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: