Як реформувати держсектор економіки?

Фахівці EY провели дослідження найбільш істотних аспектів діяльності держпідприємств та можливих напрямків їх подальшої трансформації.

Огляд,  створений в рамках проекту з вивчення галузевих трендів, який ініціювали «Київстар» та EY в Україні, надає узагальнене бачення поточного стану держсектору (не включаючи банківську сферу), висвітлює питання корпоративного управління, прозорості фінансової інформації, оцінки компаній, а також призначення керівників державних підприємств.

ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ

Директор відділу аудиторських послуг EY в Україні Олександр БЕРЧІЙ зазначив: «Незважаючи на повільні темпи, відбувається трансформація управління держсектором. Підвищення прозорості, аудит, конкурсне призначення керівників і ринкова оплата їхньої праці доповнюються змінами в корпоративному управлінні, залученням незалежних директорів, розробкою стратегії управління. Процес непростий і нешвидкий, але його публічність та розуміння деталей дає можливість просувати реформи і протистояти слабко мотивованій системі, що не зацікавлена у змінах».

Бюрократизація управління держпідприємством, підміна економічної обґрунтованості управлінських рішень призводить до того, що великі державні підприємства представлені здебільшого монополістами, й лише одиниці виживають в конкурентній боротьбі.

Щоб виправити ситуацію, необхідно системно обмежити вплив політики на керівництво держпідприємств. Один з напрямків реформи стосується впровадження інституту незалежних директорів, які будуть мати перевагу в наглядових органах державних компаній. Однак дану ініціативу не можна втілювати ізольовано. Адже, наприклад, наявність фінансового плану, узгодженого з незалежними і кваліфікованими директорами, але прийнятого в кінці планового року, зводить нанівець реформаторські зусилля.

Майбутні незалежні директори й нинішні нові керівники, призначені на конкурсній основі, поки змушені грати за складним бюрократичними правилами. Певним захистом від політизації процесу управління може стати публічність і прозорість, а також інтерес громадськості до діяльності держпідприємств.

СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

На думку експертів EY, сьогодні в Україні гостро не вистачає такого важливого комплексного документа, як стратегія державної власності, яка повинна відповідати на ключові питання:

– Чим управляти (стратегічні підприємства)?

– Як керувати (залучення професійних управлінців з конкурентним рівнем оплати, незалежність від політики)?

– Як контролювати (корпоративне управління і незалежні директори, публічність і прозорість, аудит)?

– Що робити з рештою підприємств (приватизація, продаж/оренда цілісних майнових комплексів, ліквідація тощо)?

На час розробки та прийняття стратегії управління фахівці EY бачать такі напрямки реформ:

– прозорість (через обов’язкову публікацію фінансової звітності, річних, аудиторських звітів та іншої звітності для можливості критичного аналізу суспільством результатів діяльності державних підприємств);

– корпоратизація (тобто перетворення в акціонерні товариства держпідприємств з іншою юридичною формою, що створює інституційну основу для корпоративного управління, публічності та прозорості);

– приватизація (зміна законодавства для прискорення процесу та ефективного залучення кваліфікованих радників);

– інститут незалежних директорів (створить базис для подальших змін і забезпечить критичну масу ідей);

– фінансові плани (зміни в нормативній документації з метою делегування повноважень щодо затвердження фінпланів наглядовим органам з кваліфікованими незалежними директорами).

ОЦІНКА АКТИВІВ

За даними Мінекономрозвитку, станом на серпень 2016 року, 32 з 46 найбільших держкомпаній вже провели або знаходяться в процесі аудиту фінансової звітності. Це підприємства з вартістю активів понад 2 млрд. грн. або чистим доходом понад 1,5 млрд. грн. за рік. Основне завдання аудитора фінансової звітності полягає у вираженні думки про її правильність на підставі проведеного аудиту. Незгода аудитора з деякими моментами призводить до застережень в аудиторському звіті (рідше – до негативного висновку або відмови від висновку).

Проблемою є те, що на рівні органів управління практично відсутні користувачі результатів аудиту, які не тільки здатні, а й мотивовані шукати способи усунення невідповідностей. Державні чиновники, з одного боку, слабко розуміють причини та наслідки застережень, а з іншого – не зобов’язані реагувати на такі факти, адже в договорах з керівниками немає вимог щодо відсутності застережень.

«Відсутність оцінки активів, що відповідає вимогам міжнародних та українських стандартів фінансової звітності, є типовою ситуацією для державних компаній. Лише одиниці вживають заходів для усунення застережень, і ще менше органів управління затверджують фінансові плани з бюджетом переоцінки активів», – вважає Менеджер відділу консультаційних послуг із супроводу угод EY в Україні Михайло ПРИХОДЬКО.

Для низки галузей економіки (енергетика, нафта і газ, машинобудування, транспорт та інші) ключовим активом підприємств є основні засоби. Через значний рівень інфляції (наприклад, за даними Держкомстату, з 2009 року ціни на продукцію машинобудування збільшилися більш ніж удвічі) без періодичної переоцінки основні засоби на балансі можуть бути істотно недооцінені.

Справедлива оцінка активів дозволить державним органам скласти уявлення про актуалізовану вартість основних засобів держпідприємств.

ВИНАГОРОДА ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ

«У період реформ перед держкомпаніями постають величезні виклики, і для вирішення поставлених завдань можуть знадобитися фахівці світового рівня, для залучення й утримання яких необхідно привести компенсаційні пакети у відповідність до найкращих ринкових практик та рівня компетенцій самих топів. Однак це потребує значних змін в законодавстві, деякі з яких на даний момент досить складно запровадити», повідомила Директор практики People Advisory Services EY в Україні Олена БОЙЧЕНКО.

У цілому, підходи до винагороди керівників держкомпаній повинні відповідати підходам, поширеним в комерційному секторі. Так, в Україні загальна винагорода топ-менеджерів складається з фіксованої та перемінної грошової винагороди, негрошової (наприклад, медичне страхування, різні соціальні пільги) та нематеріальної винагороди (похвала, нагороди, публічне визнання досягнень тощо).

Короткострокова перемінна винагорода керівників вищої ланки зазвичай виплачується раз на рік, і у світі при виконанні всіх показників може досягати 150-200% річної базової заробітної плати, а в Україні – від 20 до 100% річної базової зарплати. Що стосується довгострокової перемінної грошової винагороди, то період її дії останнім часом скоротився до 3-5 років.

У світі довгострокова винагорода часто ґрунтується на реальних цінних паперах компанії. В Україні ж через особливості законодавства, в першу чергу, обмеження валютного регулювання і контролю, а також через стан фінансового ринку довгострокова перемінна винагорода найчастіше надається у вигляді грошової винагороди, в тому числі з використанням віртуальних цінних паперів, якщо це може бути застосовано до даного конкретного випадку. У середньому, згідно з глобальною статистикою, цільовий розмір довгострокової перемінної винагороди як відсоток від річної базової заробітної плати становить 200-275% (і може досягати 500%), в Україні, за даними EY, – 50% (і може досягати 400%).

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

«Основні підходи до реформування держсектора вже розроблені та втілюються на практиці. Існують загальновизнані методики, такі як Керівні принципи ОЕСР з корпоративного управління для державних підприємств (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises), вперше опубліковані в 2005 році й оновлені в 2015-му. Необхідна підтримка на вищому державному рівні, щоб удосконалити законодавство, що сприятиме корпоратизації та практичному впровадженню функцій управління та внутрішнього контролю на найбільших підприємствах. Це забезпечить більш високу ефективність підприємств і прозорість діяльності для акціонера», – прокоментувала Старший менеджер відділу консультаційних послуг EY в Україні Вікторія ШМУРАТКО.

Більш детально – в огляді «Реформа держсектора: чи перейде кількість в якість

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: