Кредитні установи України в 2016 році

Нацкомфінпослуг підбила підсумки діяльності кредитних установ у минулому році.

Згідно з даними, наведеними у Звіті Комісії, станом на 31.12.2016 р. у Державному реєстрі фінансових установ налічувалась 621 кредитна установа, у тому числі 462 кредитні спілки, 130 інших кредитних установ, 29 юридичних осіб публічного права.

Торік кількість кредитних установ зменшилась у порівнянні з 2015 роком на 107 або на 14,7%. При цьому кількість кредитних спілок зменшилась на 126 (або на 21,4%), юридичних осіб публічного права – на 1 (або на 3,3%). Водночас кількість інших кредитних установ збільшилась на 20 (або на 18,2%).

Також у Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 1760 відокремлених підрозділів кредитних установ, у тому числі 525 відокремлених підрозділів кредитних спілок та 1235 відокремлених підрозділів інших кредитних установ.

За територіальною ознакою найбільша кількість кредитних установ зареєстрована в таких регіонах:

– м. Києві та Київській області – 145 (23,3%);

– Луганській області – 48 (7,7%);

– Донецькій області – 39 (6,3%);

– Харківській області – 35 (5,6%);

– Дніпропетровській області – 27 (4,3%).

КРЕДИТНІ СПІЛКИ

Станом на 31.12.2016 р. кількість кредитних спілок становила 462, а їх відокремлених підрозділів ‒ 525 (ІНФОГРАФІКА).

За кількістю членів кредитних спілок лідирували Львівська область (90,8 тис. осіб), м. Київ та Київська область (59,8 тис. осіб), Івано-Франківська (62,1 тис. осіб) та Закарпатська (48,7 тис. осіб) області.

Лідерами за розмірами активів були кредитні спілки м. Києва та Київської області (407,6 млн. грн.), Харківської (205 млн. грн.), Херсонської (189,2 млн. грн.), Львівської (172,8 млн. грн.) та Івано-Франківської (167,5 млн. грн.) областей.

За результатами 2016 року, як і в попередні періоди, більшість кредитних спілок (204 або 59,8%) об’єднує кількість членів – до 1 тис. осіб. При цьому достатньо велика кількість кредитних спілок (125 або 36,7%) об’єднувала від 1 тис. до 10 тис. членів.

На кінець минулого року кількість членів кредитних спілок становила 642,9 тис. осіб, що на 121,7 тис. осіб (або 15,9%) менше ніж на кінець 2015 року. Крім того, відбулися зміни і в структурі членів кредитних спілок. Так, зменшилася частка членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні договори, з 162,2 тис. осіб до 148,6 тис. осіб. Водночас, збільшилася кількість членів кредитних спілок, які мають діючі депозитні договори, з 26,5 тис. осіб до 41,1 тис. осіб.

Також відбулося зменшення частки інших осіб, які не користуються послугами кредитних спілок, але залишаються їх членами, з 575,9 тис. осіб до 453,2 тис. осіб.

У 2016 році система кредитних спілок у порівнянні з 2015 роком демонструвала незначне зменшення активів і збільшення капіталу. Так, станом на 31.12.2016 р. загальний обсяг активів кредитних спілок складав 2032,5 млн. грн., що виявилося на 31,8 млн. грн. або на 1,5% менше порівняно з 2015 роком (2 064,3 млн. грн.).

Загальний обсяг капіталу КС на звітну дату становив 1044,4 млн. грн., що на 3,5 млн. грн. або на 0,3% більше ніж станом на 31.12.2015 р.

Загальний капітал сформовано на: 44,7% (466,9 млн. грн.) – за рахунок резервного капіталу; 43,7% (455,9 млн. грн.) – за рахунок пайових внесків членів кредитних спілок; 4,3% (45 млн. грн.) – за рахунок додаткового капіталу; 7,3% (76,6 млн. грн.) – за рахунок нерозподіленого доходу.

Обсяг кредитного портфеля КС на звітну дату перевищував обсяг залучених депозитних внесків (вкладів) у 2 рази.

Станом на 31.12.2016 р. кредити, надані членам кредитних спілок, дорівнювали 1799,5 млн. грн. У порівнянні з кінцем 2015 року цей показник збільшився на 0,4% (або на 6,8 млн. грн.). Середній розмір кредиту на одного члена кредитної спілки, який має кредит, становив 12,1 тис. грн. (у 2014 р. – 10,7 тис. грн., у 2015 р. – 11 тис. грн.).

На депозитних рахунках членів кредитних спілок обліковувалось вкладів на загальну суму 831,8 млн. грн., що на 2,7% (або на 23,4 млн. грн.) менше ніж в кінці 2015 року. Середня сума внесків на депозитні рахунки становила 20,2 тис. грн. (у 2014 р. – 31,4 тис. грн., у 2015 р. – 32,3 тис. грн.).

Із загальної кількості КС, які подали звітні дані за 2016 рік, 326 (95,6%) надали кредити членам спілки. У 182 кредитних спілках (55,8%) середній показник по наданих кредитах на одного позичальника був менший 10 тис. грн. Питома вага активів таких кредитних спілок у загальному обсязі активів становила 40,7% (або 827,6 млн. грн.).

Майже у третини кредитних спілок (99) показник середнього розміру кредиту на одного позичальника становив від 10 до 30 тис. грн. Частка активів таких кредитних спілок у загальному обсязі активів дорівнювала 21,8% (або 442,4 млн. грн.).

У трьох кредитних спілках показник середнього розміру кредиту перевищував 500 тис. грн.

На звітну дату загальна сума заборгованості КС становила 368,7 млн. грн., що на 83,1 млн. грн. (або на 18,4%) менше ніж в кінці 2015 року. У структурі заборгованості з неповернутих і прострочених кредитів переважали неповернені кредити терміном понад 12 місяців, питома вага яких становила 65,7% (або 242,1 млн. грн.).

Показник частки простроченої заборгованості у кредитному портфелі кредитних спілок, станом на 31.12.2016 р., складав 20,5%, що на 4,7% менше ніж станом на 31.12.2015 р.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі кредитів КС (58,6% або 1 059,4 млн. грн.) складали споживчі кредити. У складі споживчих кредитів кредити на придбання автотранспорту становили 3,3% (35 млн. грн.), на придбання аудіотехніки, відео та побутової техніки – 3,9% (41,4 млн. грн.) та на інші потреби – 92,8% (983 млн. грн.).

Друге місце посіли кредити, надані на придбання, будівництво та ремонт нерухомого майна – 20,6% (371,8 млн. грн.). Найменшу частку в загальному обсязі виданих кредитів (2,9% або 51,7 млн. грн.) мало кредитування фермерських господарств.

Найбільш ризиковими кредитами з огляду на обсяги прострочення платежів були комерційні кредити (станом на 31.12.2016 р. середній кредит становив 32,8 тис. грн.). При цьому простроченість понад три місяці мали 30,6%.

Діапазон середньозважених відсоткових ставок за кредитами, які надані членам КС, досить широкий. Найбільша кількість кредитних спілок – 115 (33,7%) – надавали кредити за середньозваженою ставкою в межах від 40% до 50% річних. Половина кредитних спілок (50,4%) надавали своїм членам кредити за відсотковою ставкою в межах від 30% до 50% річних.

У структурах кредитного та депозитного портфелів кредитних спілок значні частки припадали на кредити та депозити строком понад 12 місяців та строком від 3 до 12 місяців.

У 2016 році в кредитному портфелі найбільшу частку – 51,5% (927,2 млн. грн.) – становили кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців. Також значну частку (48,2%) мали кредити з терміном погашення понад 12 місяців. Частка кредитів з терміном погашення до 3 місяців у загальному кредитному портфелі становила 2,1%.

У структурі депозитного портфеля КС найбільшу частку мали довгострокові внески (вклади) (понад 12 місяців) – 67,2% (559,4 млн. грн.), у тому числі внески понад 12 місяців з погашенням у поточному році становили 263,7 млн. грн. (31,7%). Істотну частку – 26,9% (223,7 млн. грн.) – становили середньострокові внески на депозитні рахунки (від 3 до 12 місяців). Внески на депозитні рахунки на строк до 3 місяців та внески до запитання становили 4% та 1,9% відповідно.

ІНШІ КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

Станом на 31.12.2016 р. кількість зареєстрованих інших кредитних установ в Україні дорівнювала 130, що на 18,2% більше ніж в кінці 2015 року (110).

Система інших кредитних установ на кінець 2016 року порівняно з кінцем 2015 року демонструвала зростання основних показників діяльності. Так, активи інших кредитних установ зросли на 30,6% до 22 786,1 млн. грн. (станом на 31.12.2015 р. вони складали 17 441,7 млн. грн.). Капітал цих установ збільшився на 13,3% до 3 574,5 млн. грн. (станом на 31.12.2015 р. він дорівнював 3 154,3 млн. грн.).

Обсяг виданих кредитів іншими кредитними установами збільшився на 74,1% до 13 388 млн. грн. (станом на 31.12.2015 р. він становив 7 691 млн. грн.).

Середньозважена річна процентна ставка за наданими кредитами становила 243,4% (максимальна процента ставка – 732%, мінімальна процента ставка – 4,5%).

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Кількість зареєстрованих юридичних осіб публічного права, станом на 31.12.2016 р., складала 29, що на одну особу менше ніж станом на 31.12.2015 р.

Активи цих установ на звітну дату становили 7144,5 млн. грн. та зменшилися порівняно з попереднім роком на 118,8 млн. грн. або на 1,6% (станом на 31.12.2015 р. вони дорівнювали 7263,3 млн. грн.). Найбільшу частку в загальних активах (73%) становили активи Державної іпотечної установи (5215,2 млн. грн.).

Капітал юридичних осіб публічного права дорівнював 1234,2 млн. грн. У порівнянні з кінцем 2015 року він зменшився на 354,8 млн. грн. або на 22,3% (станом на 31.12.2015 р. даний показник складав 1 589 млн. грн.).

На звітну дату обсяг виданих кредитів юридичними особами публічного права становив 6520,1 млн. грн., що виявилося на 4 082,6 млн. грн. або в 1,7 рази більше ніж в кінці 2015 року (2 437,5 млн. грн.).

Середньозважена річна процентна ставка за наданими кредитами становила 4,8%.

Більш детально – у Звіті Нацкомфінпослуг

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: