Активи пенсійних фондів зростають

Нацкомфінпослуг підбила підсумки діяльності недержавних пенсійних фондів України в І кварталі 2017 року.

КІЛЬКІСТЬ НПФ ТА ЇХ УЧАСНИКИ

Згідно з даними нового Звіту Нацкомфінпослуг, станом на 31.03.2017 р. в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 64 недержавні пенсійні фонди та 22 адміністратори НПФ (станом на 31.03.2016 р. у Державному реєстрі налічувалось 69 НПФ та 23 адміністратори).

Крім того, в Реєстрі містилася інформація про одного одноосібного засновника, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду (отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування такого НПФ та відповідно до законодавства не потребує внесення до Державного реєстру фінансових установ).

НПФ були зареєстровані у 8 регіонах України. Найбільше їх зосереджено у м. Києві – 46, або 71,9% від загальної кількості.

Станом на 31.03.2017 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 64,5 тис. пенсійних контрактів, що виявилося на 7,5% (4,5 тис. шт.) більше порівняно з 31.03.2016 р. При цьому з вкладниками-фізичними особами було укладено 57,1 тис. контрактів, з вкладниками-фізичними особами-підприємцями – 0,1 тис., з вкладниками-юридичними особами – 7,3 тис.

Пенсійні контракти укладено з 58,4 тис. вкладників, з яких 2,3 тис. (або 3,9%) – це юридичні особи, а 56,1 тис. або 96,1% – фізичні особи. Кількість вкладників НПФ станом на 31.03 2017 р. збільшилася у порівнянні з аналогічною датою 2016 року на 4,2 тис. або на 7,7%.

У свою чергу загальна кількість учасників НПФ на звітну дату становила 836,2 тис. осіб (станом на 31.03.2016 р. їх нараховувалося 830,2 тис. осіб). Переважну більшість учасників НПФ (62,3%) становили особи віком від 25 до 50 років та особи вікової групи від 50 до 60 років (26,7%). Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років дорівнювала 9%, вікової групи до 25 років – 2%. При цьому в кожній віковій групі більшість становили чоловіки, а у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищувала жінок у 2,7 рази.

ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ТА ВНЕСКИ

Пенсійні виплати з НПФ (одноразові та на визначений строк), станом на 31.03.2017 р. склали 655,4 млн. грн., що виявилось на 16,4% більше в порівнянні зі станом на 31.03.2016 р. При цьому одноразові виплати зросли на 8,5%, пенсійні виплати на визначений строк – на 56,6%.

Сукупно недержавними пенсійними фондами, станом на 31.03.2017 р. було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 82 тис. учасників, що склало 9,8% від загальної кількості учасників, які отримали/отримують пенсійні виплати.

Середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату одноразово, станом на 31.03.2017 р. дорівнював 6,5 тис. грн. (станом на 31.03.2016 р. – 6,1 тис. грн.), а середній розмір пенсійної виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату на визначений строк, – 37,2 тис. грн. (станом на 31.03.2016 р. – 25,4 тис. грн.).

Сума пенсійних внесків до НПФ станом на звітну дату дорівнювала 1918,5 млн. грн., збільшившись у порівнянні із кінцем березня 2107 року на 3,6% (67,5 млн. грн.).

У загальній сумі пенсійних внесків основну частку (94,7%) становили пенсійні внески від юридичних осіб, обсяг яких склав 1817,2 млн. грн.

Середній розмір пенсійного внеску за три місяці 2017 року на одного вкладника був таким:

– на юридичну особу та фізичну особу-підприємця – 6730,51 грн.;

– на фізичну особу – 137,8 грн.

АКТИВИ ТА ВИТРАТИ

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на 31.03.2017 р. дорівнювала 2206,3 млн. грн., що виявилося на 10,8% або на 214,2 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічною датою 2016 року.

Станом на звітну дату структура інвестування пенсійних активів була такою:

– цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (42,3%);

– депозити в банках (40,3% інвестованих активів);

– облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (9,3%);

– об’єкти нерухомості (3,8%);

– акції українських емітентів (0,7%);

– банківські метали (0,4%);

– інші активи (3,2%).

Станом на 31.03.2017 р. був зафіксований приріст вкладень в цінні папери, дохід по яких гарантовано Кабінетом Міністрів (на 29,5%), та значно зменшився обсяг активів, що вкладені в акції (на 52,3%) та облігації українських емітентів (на 12,1%).

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на звітну дату дорівнював 1157,8 млн. грн., збільшившись у порівнянні кінцем березня 2016 року на 258,3 млн. грн. або на 28,7%.

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на звітну дату зросли на 21,4% і в цілому за час існування пенсійних фондів складали 258,6 млн. грн. або 11,7% від загальної вартості активів НПФ.

Основна частка витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів (60,8%), припала на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів. Питома вага витрат на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду склала 26,2%, а на оплата послуг зберігача, який здійснює зберігання активів пенсійного фонду, – 5,3%.

Більш детально – у Звіті Нацкомфінпослуг

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: