Як працюють кредитні установи

Нацкомфінпослуг оприлюднила результати роботи кредитних установ у І кварталі 2017 року.

Згідно з даними, наведеними у Звіті Комісії, станом на 31.03.2017 р. у Державному реєстрі фінансових установ налічувалась 478 кредитних установ, у тому числі 449 кредитних спілок та 29 юридичних осіб публічного права.

Станом на 31.03.2017 р. кількість кредитних установ зменшилась у порівнянні з аналогічною датою 2016 року на 129 або на 21,3%. При цьому кількість кредитних спілок зменшилась на 128 (або на 22,2%), юридичних осіб публічного права – на 1 (або на 3,3%).

Також у Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 517 відокремлених підрозділів кредитних спілок.

За територіальною ознакою найбільша кількість кредитних установ зареєстрована в таких регіонах:

– м. Києві та Київській області – 52 (10,9%);

– Луганській області – 47 (9,8%);

– Донецькій області – 39 (8,2%);

– Харківській області – 28 (5,6%).

КРЕДИТНІ СПІЛКИ

За кількістю членів кредитних спілок в Україні на звітну дату лідирували Львівська область (86,8 тис. осіб), Івано-Франківська (62,4 тис. осіб), м. Київ та Київська область (61,9 тис. осіб) та Закарпатська (48,7 тис. осіб) області.

Лідерами за розмірами активів були кредитні спілки м. Києва та Київської області (413,3 млн. грн.), Харківської (210,6 млн. грн.), Херсонської (204,4 млн. грн.), Івано-Франківської (175,4 млн. грн.) та Львівської (174,8 млн. грн.) областей.

За результатами І кварталу 2017 року, як і в попередні періоди, більшість кредитних спілок (192 або 50,8%) об’єднує кількість членів – до 1 тис. осіб. При цьому більш ніж третина кредитних спілок (125 або 38%) об’єднувала від 1 тис. до 10 тис. членів.

На 31.03.2017 р. кількість членів кредитних спілок становила 639,8 тис. осіб, що на 83 тис. осіб (або 11,5%) менше ніж на відповідну дату минулого року. Крім того, відбулися зміни і в структурі членів кредитних спілок. Так, зменшилася частка членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні договори, з 157,9 тис. осіб до 147,9 тис. осіб та кількість членів кредитних спілок, які мають діючі депозитні договори, з 25,2 тис. осіб до 23,1 тис. осіб.

Також відбулося зменшення частки інших осіб, які не користуються послугами кредитних спілок, але залишаються їх членами, з 539,7 тис. осіб до 468,8 тис. осіб.

Станом на звітну дату система кредитних спілок демонструвала незначне збільшення активів і зменшення капіталу. Так, станом на 31.03.2017 р. загальний обсяг активів кредитних спілок складав 2086,7 млн. грн., що виявилося на 7,5 млн. грн. або на 0,4% більше показника 31.03.2016 р. (2 079,2 млн. грн.).

Загальний обсяг капіталу КС на звітну дату становив 1072,1 млн. грн., що на 37,2 млн. грн. або на 3,4% менше ніж станом на 31.03.2016 р.

Обсяг кредитного портфеля КС на звітну дату перевищував обсяг залучених депозитних внесків (вкладів) у 2 рази.

Станом на 31.03.2017 р. кредити, надані членам кредитних спілок, дорівнювали 1832 млн. грн. У порівнянні з аналогічною датою 2016 року цей показник збільшився на 2,7% (або на 48,6 млн. грн.). Середній розмір кредиту на одного члена кредитної спілки, який має кредит, становив 12,4 тис. грн. (на 31.03.2016 р. – 11,3 тис. грн.).

На депозитних рахунках членів кредитних спілок обліковувалось вкладів на загальну суму 858,5 млн. грн., що на 6% (або на 48,9 млн. грн.) більше ніж станом на 31.03.2016 р. Середня сума внесків на депозитні рахунки становила 37,2 тис. грн. (станом на 31.03.2016 р. – 32,1 тис. грн.).

На звітну дату загальна сума заборгованості КС становила 375,1 млн. грн., що на 61,6 млн. грн. (або на 14,1%) менше ніж станом на 31.03.2016 р. У структурі заборгованості з неповернутих і прострочених кредитів переважали неповернені кредити терміном понад 12 місяців, питома вага яких становила 63,5% (або 237,9 млн. грн.).

Показник частки простроченої заборгованості у кредитному портфелі кредитних спілок, станом на 31.03.2017 р., складав 20,5%, що на 4% менше ніж станом на 31.03.2016 р.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі кредитів КС (56,4% або 1036,4 млн. грн.) складали споживчі кредити. Друге місце посіли кредити, надані на придбання, будівництво та ремонт нерухомого майна – 20,6% (379 млн. грн.). Найменшу частку в загальному обсязі виданих кредитів (3,8% або 69 млн. грн.) мало кредитування фермерських господарств.

Найбільш ризиковими кредитами з огляду на обсяги прострочення платежів були:

– комерційні кредити (станом на 31.03.2017 р. середній кредит становив 35,4 тис. грн.), простроченість понад три місяці мали 27,2%;

– кредити на придбання автотранспорту (станом на 31.03.2017 р. середній кредит становив 36,6 тис. грн.), простроченість понад три місяці мали 32,8%.

Діапазон середньозважених відсоткових ставок за кредитами, які надані членам КС, досить широкий. Найбільша кількість кредитних спілок – 110 (33,4%) – надавали кредити за середньозваженою ставкою в межах від 40% до 50% річних. Більш ніж половина кредитних спілок (54,7%) надавали своїм членам кредити за відсотковою ставкою в межах від 30% до 50% річних.

У структурах кредитного та депозитного портфелів кредитних спілок значні частки припадали на кредити та депозити строком понад 12 місяців та строком від 3 до 12 місяців.

Станом на 31.03.2017 р. в кредитному портфелі найбільшу частку – 50,5% (925,8 млн. грн.) – становили кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців. Також значну частку (47,3%) мали кредити з терміном погашення понад 12 місяців. Частка кредитів з терміном погашення до 3 місяців у загальному кредитному портфелі становила 2,2%.

У структурі депозитного портфеля КС найбільшу частку мали довгострокові внески (вклади) (понад 12 місяців) – 68,4% (587,3 млн. грн.), у тому числі внески понад 12 місяців з погашенням у поточному році становили 278,8 млн. грн. (32,5%). Істотну частку – 26,2% (225,2 млн. грн.) – становили середньострокові внески на депозитні рахунки (від 3 до 12 місяців). Внески на депозитні рахунки на строк до 3 місяців та внески до запитання становили 3,7% та 1,7% відповідно.

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Активи юридичних осіб публічного права на звітну дату становили 7247,4 млн. грн. та зменшилися порівняно з 31.03.2016 р. на 184,9 млн. грн. або на 2,5% (станом на 31.03.2016 р. вони дорівнювали 7432,3 млн. грн.). Найбільшу частку в загальних активах (72,8%) становили активи Державної іпотечної установи (5279,6 млн. грн.).

Капітал юридичних осіб публічного права дорівнював 1267,4 млн. грн. У порівнянні з 31.03.2016 р. він зменшився на 369,2 млн. грн. або на 22,6% (станом на 31.03.2016 р. даний показник складав 1636,6 млн. грн.)

На звітну дату обсяг виданих кредитів юридичними особами публічного права становив 6782,3 млн. грн., що виявилося на 433,1 млн. грн. або на 6,8% більше показника 31.03.2016 р. (6349,2 млн. грн.).

Середньозважена річна процентна ставка за наданими кредитами становила 4,8%.

Більш детально – у Звіті Нацкомфінпослуг

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: