Уряд має намір поліпшити інвестиційний клімат

Кабмін подав до Парламенту пакет законопроектів щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Основним документом є законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні) (реєстраційний №6540). Його мета – поліпшення інвестиційного клімату України за напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності вітчизняного законодавства кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку в методології рейтингу Doing Business.

Документом, зокрема, передбачається таке:

1. У сфері захисту прав акціонерів

– обов’язкове негайне розкриття (в якості особливої інформації про емітента) інформації про те, в чому полягає конфлікт інтересів, пов’язаних з правочином із заінтересованістю;

– відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами;

– право акціонера ознайомитись з документами, пов’язаними з вчиненням правочину із заінтересованістю;

– включення питання про вибір незалежного аудитора до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;

– поширення правила про обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, які придбавають 50% акцій товариства.

2. У сфері правосуддя

– можливість подання позовної заяви суду (та надсилання її копії відповідачеві) за допомогою спеціальної платформи в мережі Інтернет;

– забезпечення можливості витребування категорії доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного витребуваного документа);

– впровадження «більшої вірогідності» в якості стандарту доказування в господарському процесі.

3. У сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань

– зобов’язання може бути забезпечене шляхом передання кредиторові у довірчу власність майна – об’єкта забезпечення;

– кредитор виступає власником майна (на відміну від застави) та може реалізувати об’єкт забезпечення від свого імені у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань;

– об’єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому порушення провадження у справі про банкрутство не зможе завадити зверненню стягнення на майно (на відміну від застави, де процедура банкрутства може заблокувати звернення стягнення на майно на кілька років);

– боржникам надаються певні гарантії, які б дозволяли зменшити ризики зловживання кредиторами (довірчими власниками) своїми правами;

– статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження та уникнути виконання зобов’язання.

4. У сфері альтернативного вирішення спорів

– компетенція третейських судів поширюється на справи за позовами про захист прав споживачів, корпоративні спори та спори щодо об’єктів нерухомості;

– виключається можливість винесення третейським судом рішення щодо особи, яка не укладала третейську угоду;

– запроваджуються додаткові вимоги до третейських судів, які розглядатимуть справи за позовами споживачів про захист їхніх прав;

– встановлюється право споживача у будь-який момент припинити розгляд справи за його позовом;

5. У сфері будівництва

– виключається необхідність одержання у центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, вихідних даних для проектування об’єктів будівництва;

– встановлюється швидка та прозора процедура присвоєння будівельної адреси та адреси об’єкта нерухомого майна;

– скасовується обов’язок сплати пайового внеску в розвиток інфраструктури населеного пункту

6. У сфері взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання

– виключення необхідності застосування печаток суб’єктами приватного права, які не виконують публічні (делеговані) повноваження.

7. У сфері відновлення платоспроможності та банкрутства

– встановлюється перехід повноважень зборів кредиторів та комітету кредиторів до мажоритарного кредитора;

– надається можливість позасудового звернення стягнення на заставлене майно у випадку встановлення судом у справі про банкрутство наявності вирішального впливу кредитора, вимоги якого забезпечені заставою.

8. У сфері правочинів з нерухомістю

– виключення можливості безпідставного витребування експертної грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договорів про відчуження такої земельної ділянки, які укладаються між юридичними особами.

Також до Верховної Ради Урядом подані законопроекти «Про внесення зміни до статті 71 Бюджетного кодексу України» (щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні) (реєстраційний №6541), «Про внесення зміни до Митного кодексу України» (щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні) (реєстраційний №6542) та «Про внесення зміни до Податкового кодексу України» (щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні) (реєстраційний №6543

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: