Динаміка страхових платежів є подібною до динаміки ВВП

Ліга страхових організацій України проаналізувала тенденції «non-life» страхування та динаміку основних макроекономічних показників.

Як повідомляє прес-служба Ліги, Президент ЛСОУ Олександр ФІЛОНЮК зауважив: «Україна інтегрується в європейський простір, і розпочаті процеси реформування з урахуванням експертних прогнозів та аналізу поточної ситуації на страховому ринку України можуть на більш глобальному рівні стимулювати подальші економічні зміни в країні».

Він також зазначив, що Ліга провела Дослідження зв’язку з макроекономічними показниками та здійснила прогнозування обсягів страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя, та констатував, що динаміка страхових платежів протягом 2012-2016 років значною мірою є подібною до динаміки номінального ВВП як у національній валюті, так і в доларовому еквіваленті.

Динаміка надходжень страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя, протягом 2012-2016 років є нестійкою. Проте спостерігається переважне збільшення надходжень страхових платежів. Найбільший темп приросту страхових платежів з «non-life» страхування був у 2013 році (32,9%), натомість у 2014 році відбулося зниження (-6%). Впродовж останніх двох років відчутною є тенденція до збільшення темпів приросту. На основі виявлення основної тенденції розвитку можна зробити висновок про те, що галузь «non-life» страхування характеризується нерівномірним зростанням.

Разом із збільшенням обсягу страхових платежів, вираженого в національній валюті, спостерігається тенденція до зменшення страхових платежів у доларовому еквіваленті. Тобто має місце дисбаланс між показниками обсягу страхових платежів, вираженого в національній валюті (переважне зростання), та в доларовому еквіваленті (переважне падіння).

Аналіз ВВП у зазначений період показав наявний дисбаланс між показниками рівня номінального ВВП, вираженого в національній валюті (зростання), та у доларовому еквіваленті (переважне падіння). Темпи динаміки номінального ВВП у доларовому еквіваленті у 2014 і 2015 роках склали (-28,1%) і (-31,3%) відповідно (зниження рівня), у 2013 і 2016 роках – 4,3% і 3%, відповідно (зростання).

Порівняння темпів зростання та аналіз коефіцієнтів випередження свідчать:

– про випереджуючі темпи зростання страхових платежів у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2013 і 2014 роках;

– про відставання темпів зростання страхових платежів у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2015 і 2016 роках.

Розрахований лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона (r = 0,88) свідчить про наявність сильного прямого зв’язку між рівнем номінального ВВП та обсягом страхових платежів.

В ЛСОУ зазначають, що оскільки обчислений коефіцієнт кореляції більший за його критичне значення, то з вірогідністю 0,95 можна стверджувати про статистично достовірну залежність між рівнем номінального ВВП та обсягом страхових платежів.

Коефіцієнт детермінації (D = 0,78) показує, що варіація (зміна) обсягу страхових платежів «пояснюється» варіацією (зміною) рівня номінального ВВП на 78%.

Зв’язок між рівнем номінального ВВП та обсягом страхових платежів, вираженими у доларовому еквіваленті, є більш тісним, ніж зв’язок між цими показниками, вираженими у національній валюті.

За результатами регресійного аналізу встановлено, що підвищення рівня номінального ВВП на $1 млрд. відповідає підвищенню обсягу страхових платежів на $18,6 млн.

З урахуванням макроекономічних прогнозів Кабінету міністрів України, Міжнародного валютного фонду, Світового банку щодо зростання ВВП, інфляції та середньорічного курсу гривні на 2017 рік:

– розглянуто два сценарії розвитку галузі «non-life» страхування;

– на основі розробленої моделі отримано прогнози обсягів страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя.

За реалістичним сценарієм прогноз обсягу страхових платежів на 2017 рік склав 37,6 млрд. грн., за позитивним сценарієм – 39,8 млрд. грн.

Більш детально – у Дослідженні зв’язку з макроекономічними показниками та прогнозуванні обсягів страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: