Ліцензійні умови торговця цінними паперами зміняться

НКЦПФР оприлюднила проект рішення «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів», який передбачає внесення змін до Ліцензійних умов торговця цінними паперами та фондових бірж. Про це інформує прес-служба Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів.

Проектом змін до Ліцензійних умов, зокрема, передбачено таке:

– у разі звільнення керівника торговця встановити тримісячний «перехідний період» для пошуку нового керівника, який має відповідати встановленим вимогам. Раніше нового керівника необхідно було призначити протягом двох місяців. На цей час має бути призначено особу, що виконуватиме обов’язки керівника, проте така особа може не мати відповідного стажу, що вимагається для керівника;

– вимоги про публікацію річної фінансової звітності та аудиторського висновку в періодичному або неперіодичному друкованому виданні для банків приведено у відповідність до норм Закону України «Про банки і банківську діяльність», тобто передбачено опціональність способу публікації – на власному веб-сайті та/або шляхом публікації в періодичному або неперіодичному виданні;

– виключається зобов’язання ліцензіата дублювати в електронній формі документи, подані до НКЦПФР в паперовій формі, через систему моніторингу (особистий кабінет ліцензіата) на веб-сайті НКЦПФР.

На заміну поточній системі, яка так і не була введена в промислову експлуатацію, у майбутньому Комісія має намір запропонувати іншу систему електронного документообігу. Тому на даному етапі Комісія підтримала пропозицію Асоціації відмовитись від зобов’язання ліцензіатів користуватись непрацюючою системою.

Крім того, НКЦПФР запропонувала наступні зміни:

– уточнено, що фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою. Отже, встановлення невідповідності фінансових звітів вимогам МСФЗ (наприклад, через неповне розкриття суттєвої інформації у примітках) буде вважатись порушенням ліцензійних вимог;

– пропонується доповнити мінімальний перелік функцій підрозділу з управління ризиками торговця та зобов’язати ризик-менеджера встановлювати прийнятні ступені ризику для емітентів цінних паперів та аналізувати діяльність і фінансові показники емітента, використовуючи публічні джерела інформації;

– оновлювати та переподавати анкету щодо ділової репутації керівника, головного бухгалтера та внутрішнього аудитора (контролера) необхідно буде не лише при зміні посадових осіб, але й у разі зміни інформації щодо ідентифікації, трудової діяльності, ділової репутації таких осіб;

– довідку про персональний склад наглядової ради також необхідно буде переподавати не лише при зміні саме персонального складу, але й у разі зміни інформації, що міститься у довідці (зокрема, про місце роботи в іншій юридичні особі);

– довідка про структуру власності подаватиметься за новою формою у разі зміни прямих власників, які володіють 5% і більше, та/або у разі зміни осіб, що здійснюють опосередкований контроль за заявником (зміни до Порядку видачі ліцензій).

Більш детально – у проекті рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів»

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: