Інфраструктура ринків капіталу трансформується

НБУ та НКЦПФР підписали Меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва у розвитку інфраструктури ринків капіталу в Україні

На прес-конференції, присвяченій цій події, в. о. Голови НБУ Яків СМОЛІЙ зазначив: «Розвиток депозитарної та розрахунково-клірингової інфраструктури фінансового сектору є необхідною передумовою підвищення інвестиційної привабливості України, і сьогодні ми робимо важливий крок на цьому шляху. Перебудова інфраструктури ринків капіталу є одним із ключових пунктів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України на період до 2020 року. Наша з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку спільна робота над цим проектом активізувалася минулого року. Сьогодні ми маємо результат цієї плідної співпраці.

Меморандум між НБУ та НКЦПФР про взаєморозуміння стосовно співробітництва у розвитку інфраструктури ринків капіталу в Україні закріплює цілі трансформації інфраструктури ринків капіталу, принципи її функціонування, а також окреслює кроки, необхідні для її реформування. В подальшому цей документ має стати концептуальною основою для нового закону про депозитарну систему України.

Ми розуміємо всю важливість цього проекту. Оновлена, прозора, сучасна інфраструктура стане зручною для внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Для цього Національний банк, зі свого боку, готовий виконувати зобов’язання, які ми беремо на себе цим документом. Це і внесення змін до нормативно-правових актів, і вихід з капіталу Розрахункового центру.

Також ми маємо намір об’єднати депозитарій Національного банку з Національним депозитарієм України після реалізації всіх необхідних передумов. Зокрема, консолідація депозитарію має відбутися лише за умови того, що Національний банк зможе і надалі ефективно проводити весь спектр монетарних операцій в єдиному депозитарії.

Водночас хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, завдяки яким ми з НКЦПФР змогли викристалізувати спільне бачення подальшого розвитку інфраструктури ринків капіталу. Саме за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку нам вдалося знайти оптимальну модель, яка, на нашу спільну думку, забезпечить поточні потреби і можливості для розвитку фондового ринку України. Також хочу подякувати учасникам ринку, які брали активну участь у зустрічах робочої групи, підтримували діалог з регулятором і стали голосом ринку при розробці цього документу. Наш наступний крок – це втілення Меморандуму у життя».

Зі свого боку Голова НКЦПФР Тимур ХРОМАЄВ відзначив плідну співпрацю між регуляторами в останні два роки – з моменту прийняття Комплексної програми розвитку фінансового сектору України. Він, зокрема повідомив: «Квінтесенцією та результатом цієї співпраці є Меморандум, який надає повне розуміння того, що, як і коли треба робити, для того, щоб зробити інфраструктуру фінансового ринку сучасною та повністю відповідною до тих стандартів та вимог, які ставить перед нами світова фінансова система».

За словами пана Хромаєва, у Меморандумі чітко відокремлено два елементи – клірингову діяльність та депозитарно-розрахункову систему. Їхній розвиток відбуватиметься за чіткими принципами.

Принципи реформування клірингового елементу:

– поетапне впровадженням вимог Регламенту про позабіржові похідні інструменти, центральних контрагентів і торгові репозитарії (EMIR) та Принципів побудови інфраструктури фінансового ринку (PFMI IOSCO);

– клірингова модель матиме в основі «спрощеного центрального контрагента» (light CCP);

– клірингова діяльність не може поєднуватись з іншими видами діяльності, зокрема з проведенням грошових розрахунків за правочинами або діяльністю банківської установи;

– законодавчо визначена монополія на провадження клірингової діяльності буде скасована і наданий доступ до українського ринку іноземним кліринговим установам.

Принципи реформування депозитарно-розрахункового елементу:

– консолідація існуючих депозитаріїв – НБУ та НДУ (після виконання передумов);

– запровадження поліваріантної моделі проведення розрахунків за правочинами з цінними паперами за принципом «поставка проти оплати» в режимі Т+0, Т+1, Т+2 … Т+х;

– доступ Центрального депозитарію цінних паперів до Системи електронних платежів НБУ для проведення ним грошових розрахунків за правочинами з цінними паперами з метою реалізації принципу «розрахунки в грошах центрального банку»;

– оновлення інформаційних технологій, що використовуватимуться Центральним депозитарієм для обліку цінних паперів та проведення розрахунків.

Цільова модель інфраструктури ринків капіталу передбачає, що НБУ та НКЦПФР усунуть конфлікт інтересів шляхом дотримання принципу розмежування функцій, а саме функцій щодо регулювання операцій у межах інфраструктури ринків капіталу та функцій щодо управління корпоративними правами центральних інфраструктурних елементів.

Цільова модель клірингового елементу:

– започаткування функціонування «полегшеного центрального контрагента» (light CCP) із законодавчою можливістю виконання цієї функції ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»;

– залучення ССР до проведення розрахунків виключно за тими договорами, за якими ССР виступає стороною у розрахунках;

– створення змішаної моделі клірингу, що передбачатиме можливість використання різних механізмів забезпечення виконання зобов’язань;

– кліринг за договорами щодо цінних паперів через центрального контрагента відбуватиметься за адресними угодами на фондових біржах та за позабіржовими договорами опціонально за бажанням сторін;

– побудова повнофункціональної системи ризик-менеджменту, здатної належним чином оцінити кредитний ризик контрагента;

– подальший розвиток клірингового елементу інфраструктури відбуватиметься відповідно до міжнародних та європейських стандартів.

Цільова модель депозитарно-розрахункового елементу:

– збереження існуючої моделі проведення розрахунків за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» через 100% попереднє депонування коштів/ЦП доти, поки вона користуватиметься суттєвим попитом;

– НБУ та НДУ запропонують ринку в якості базового способу здійснення розрахунків за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» спосіб, побудований на інформаційній взаємодії між СЕП НБУ та депозитарієм;

– об’єднання депозитарію НБУ та НДУ відразу після реалізації передумов для безперешкодного функціонування об’єднаного депозитарію;

– послуги ЦД цінних паперів включатимуть надання послуг, що супроводжують широкий спектр корпоративних подій емітентів цінних паперів за економічно обґрунтовану плату;

– удосконалення структури рахунків у цінних паперах (іноземні фінансові посередники зможуть відкривати рахунки номінальних утримувачів для обліку прав на цінні папери їхніх клієнтів; надання можливості виокремити рахунок у цінних паперах клієнта на рівні Депозитарію за розпорядженням власника);

– запровадження нового програмного комплексу для депозитарного обліку, який відповідатиме міжнародним стандартам, придбання його на тендерній основі.

Заходи по запровадженню цільової моделі інфраструктури:

– РЦ стане небанківською фінансовою установою та забезпечуватиме облік коштів, задепонованих для здійснення розрахунків;

– НБУ вийде зі складу акціонерів РЦ (як варіант, у результаті обміну належних йому акцій на акції додаткової емісії НДУ або в інший спосіб);

– НДУ обере і придбає на тендерній основі новий програмний комплекс для депозитарного обліку, який відповідатиме міжнародним стандартам;

– НДУ та РЦ запровадять найкращі стандарти і практики корпоративного управління;

– НБУ та НДУ здійснять консолідацію існуючих депозитаріїв;

– НБУ та НКЦПФР сприятимуть максимальній ефективності ведення бізнесу НДУ та РЦ з метою залучення стратегічного інвестора до складу акціонерів товариств;

– НБУ та НКЦПФР відмовляться від виконання функції з управління корпоративними правами в НДУ та РЦ і передадуть такі функції до інших державних органів.

Більш детально – у Меморандумі про взаєморозуміння стосовно співробітництва у розвитку інфраструктури ринків капіталу в Україні

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: