Тенденції розвитку фінансових компаній та лізингодавців

Нацкомфінпослуг підбила підсумки діяльності фінансових компаній та лізингодавців у І кварталі 2017 року.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Станом на 31.03.2017 р. в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 798 фінансових компаній, з яких 123 фінансові установи до 19.11.2016 р. мали статус інших кредитних установ, а з 19.11.2016 р. набули статусу фінансових компаній.

За І квартал 2017 року відбулося збільшення активів фінансових компаній на 31,6% (або на 24511,8 млн. грн.) до 102003,7 млн. грн., водночас їх власний капітал збільшився на 17,4% (або на 3842,5 млн. грн.) до 25971,1 млн. грн.

У свою чергу обсяги фінансових послуг зросли на 94,5% (або на 22407 млн. грн.) до 46127,1 млн. грн.

Найбільше зростання обсягів надання фінансових послуг відбулося за такими видами:

– операції з обміну валют – в 79,3 рази;

– операції з надання гарантій та поручительств – в 4,4 рази;

– надання позик – в 2,5 рази.

ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ У ГРУПАХ

Протягом І кварталу 2017 року фінансові компанії уклали 399 договорів адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах на загальну суму 102,7 млн. грн. та виконали 335 договорів.

Кількість діючих договорів адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах на кінець березня 2017 року становила 4457, що на 37,8% менше порівняно з показником кінця березня 2016 року. Станом на 31.03.2017 р. найбільше діючих груп, створених фінансовими компаніями, було зафіксовано за такою категорією товарів, як автомобілі. Їхня питома вага дорівнювала 98,1%.

ФФБ ТА ФОН

Станом на 31.03.2017 р. 55 фінансових компаній мали діючі ліцензії на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Загальна кількість установників управління майном, які уклали договори з фінансовими компаніями-управителями щодо участі у фонді фінансування будівництва (ФФБ), станом на звітну дату дорівнювала 21772 осіб, з яких 21615 – фізичних та 157 – юридичних.

Останніми роками спостерігалося поступове збільшення кількості установників управління майном ФФБ та надходжень їхніх внесків до ФФБ.

У звітному періоді порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість установників управління майном ФФБ збільшилась на 9,2% (1775 осіб). Обсяг внесків установників управління майном до ФФБ станом на 31.03.2017 р. складав 28359,01 млн. грн., що на 39,6% (8042,31 млн. грн.) більше порівняно з аналогічною датою 2016 року.

Станом на 31.03.2017 р. дозвіл, який надає право здійснювати емісію сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (сертифікатів ФОН), мала одна фінансова компанія.

ФАКТОРИНГ

Станом на 31.03.2017 р. у Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 598 фінансових компаній, які мають право надавати послуги факторингу.

Кількість договорів факторингу, укладених протягом І кварталу 2017 року, становила 6087, що на 56% більше показника аналогічного періоду 2016 року. Вартість договорів факторингу становила 5614 млн. грн., що на 70,8% більше результату І кварталу минулого року.

Станом на звітну дату відбулося збільшення фінансування факторингових операцій за рахунок банківських кредитів та позичкових коштів юридичних осіб (крім банківських кредитів).

Динаміка структури джерел фінансування факторингових операцій за І квартал 2015 – І квартал 2017 років була досить нестійкою та істотно коливалася, в першу чергу за рахунок зміни частки власних коштів, позичкових коштів юридичних осіб та банківських кредитів. За січень-березень 2017 року частка власних коштів компаній становила 65,5% і була найбільшою в структурі джерел фінансування зазначених операцій. У свою чергу частка позичкових коштів юридичних осіб складала 16,3%, а банківських кредитів – 9,5%.

У І кварталі поточного року найбільше зростання продемонстрували укладені договори факторингу за такими галузями, як транспорт – у 38 разів, сфера послуг – у 22,8 рази, та будівництво – у 10,5 рази.

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

Станом на 31.03.2017 р. до Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, внесено інформацію про 205 юридичних осіб-лізингодавців, а до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 464 фінансові компанії, що надають послуги фінансового лізингу.

Протягом І кварталу 2017 року фінансовими компаніями та юридичними особами, які не мають статусу фінансових установ, але можуть згідно із законодавством надавати фінансові послуги, було укладено 1569 договорів фінансового лізингу на суму 2042,8 млн. грн.

Вартість об’єктів лізингу, що є предметом договорів, становила 1679,2 млн. грн., а вартість чинних договорів фінансового лізингу – 22788,9 млн. грн.

Близько 99,4% усіх послуг фінансового лізингу надавалося юридичними особами-суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами.

За підсумками І кварталу 2017 року спостерігалося зменшення кількості договорів фінансового лізингу на 42,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому вартість договорів фінансового лізингу зменшилась на 59%.

Станом на 31.03.2017 р. найбільшими споживачами лізингових послуг були:

– транспортна галузь (вартість договорів становила 7649,8 млн. грн.);

– сільське господарство (5567,8 млн. грн.);

– добувна промисловість (1539,6 млн. грн.);

– сфера послуг (1094,6 млн. грн.);

– будівництво (930,8 млн. грн.).

На звітну дату вартість договорів, термін дії яких більше 5 або дорівнює 10 рокам, порівняно з кінцем І кварталу 2016 роком збільшилась на 10,1%, а термін дії яких менше або дорівнює 2 рокам, – на 10,2%. Разом із тим, вартість договорів фінансового лізингу строком від 2 до 5 років зменшилась на 18,4%, а строком більше 10 років – на 4,2%.

Основними об’єктами фінансового лізингу за чинними договорами станом на 31.03.2017 р. були такі:

– транспортні засоби – 61% від загальної суми договорів;

– техніка, машини та устаткування для сільського господарства – 21,4%;

– будівельне обладнання та техніка – 3,3%.

За січень-березень 2017 року загальний обсяг джерел фінансування юридичних осіб-лізингодавців та фінансових компаній становив 1679,2 млн. грн., що виявилося на 482,2 млн. грн. або на 40,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: