Механізми розкриття інформації емітентами удосконалюються

НКЦПФР змінює нормативно-правову базу щодо розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Як повідомляється на офіційній сторінці Комісії у Facebook, ця робота здійснюється з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до нових законів щодо розвитку корпоративного управління, які нещодавно набрали чинності.

Серед інших документів зміни вносяться до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затверджене рішенням НКЦПФР від 3.12.2013 р. №2826).

Цими змінами передбачено наступне:

1. Доповнено перелік особливої інформації, розкриття якої передбачено Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме:

– факт укладання договору між акціонерами, предметом якого є реалізація акціонерами – власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства;

– набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета в розмірі 50% і більше простих акцій акціонерного товариства;

– набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета в розмірі 75% і більше простих акцій публічного акціонерного товариства;

– набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій.

2. Доповнено обсяг інформації, що розкривається у складі регулярної інформації, що також регулюється Законом «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме:

– інформація про осіб, що володіють 10% і більше акцій емітента (для акціонерних товариств крім публічних акціонерних товариств) або інформація про осіб, що володіють 5% і більше акцій емітента (для ПАТ);

– відомості про цінні папери емітента.

3. Положення доповнено новим розділом, який стосується опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства.

4. Положення доповнено новим розділом, у зв’язку із вимогою розкриття акціонерними товариствами інформації про придбання акцій АТ за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій.

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: