Права суб’єктів кредитної історії захистять законом

До Парламенту подано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо підвищення достовірності і повноти інформації у кредитній історії та захисту прав суб’єктів кредитної історії).

Авторами документа (реєстраційний №6761) є група народних депутатів. Його основною метою, як вказується у пояснювальній записці, є удосконалення механізмів правового регулювання обігу кредитної інформації, з урахуванням досвіду практичного застосування положень Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», для підвищення достовірності та повноти кредитної інформації, захисту прав суб’єктів кредитної історії та ефективності прийняття рішень про кредитування.

Для підвищення достовірності та повноти інформації в кредитній історії, захисту прав суб’єктів кредитної історії, подальшого розвитку кредитування в Україні законопроектом пропонується внести зміни до законодавства, що передбачають встановлення обов’язковості передачі до бюро кредитних історій усіма кредитними установами (банками, кредитними спілками, фінансовими та лізинговими компаніями) інформації щодо заборгованості за кредитами, що сприятиме зниженню ризиків у кредитній діяльності.

На сьогодні всі банки уклали договори з бюро кредитних історій та передають інформацію щодо заборгованості за кредитами. Водночас кредитні спілки, фінансові та лізингові компанії передають інформацію частково або зовсім не передають.

Оскільки у банків та небанківських фінансових установ є одне й те саме коло клієнтів-фізичних осіб, інформація про наявність та розмір заборгованості в будь-якій з цих організацій є важливою для оцінки кредитором кредитних ризиків та захисту фізичних осіб від надмірної закредитованості.

Також документ встановлює порядок передачі та відображення в кредитній історії відомостей за кредитними правочинами, щодо яких відбулося відступлення права вимоги.

Зараз у випадку відступлення права вимоги за кредитним договором юридична особа, яка набула цього права вимоги, не надає до бюро інформацію щодо погашення кредиту позичальником для включення її в кредитну історію боржника.

Внаслідок неоновлення такої інформації набувачем права вимоги добросовісний позичальник набуває репутації «проблемного позичальника», що створює для нього перешкоди щодо доступу до кредитування в майбутньому.

Водночас позичальник з простроченою заборгованістю, що виникла після відступлення права вимоги, може отримати кредит. Така прогалина в законодавстві призводить до підвищення кількості проблемних кредитів та ставить споживачів фінансових послуг у нерівні умови.

У зв’язку із цим, для захисту прав суб’єктів кредитних історій та виключення випадків появи «перерваних» кредитних історій пропонується встановити:

а) обов’язок для Користувачів бюро у випадку відступлення права вимоги передавати до бюро відомості, що ідентифікують особу, яка набула права вимоги за кредитним правочином;

б) обов’язок для набувача права вимоги за кредитним правочином (юридичної особи) оновлювати інформацію в тому бюро, де формувалась кредитна історія суб’єкта.

Крім того, законопроект закріплює обов’язок для тимчасових адміністраторів, ліквідаторів банків та небанківських фінансових установ оновлювати в бюро інформацію щодо кредитних правочинів.

Сьогодні мають місце випадки, коли при визнанні банків та небанківських фінансових установ неплатоспроможними чи їх ліквідації тимчасовими адміністраторами, ліквідаторами припиняється передача інформації до бюро кредитних історій за кредитними правочинами, щодо яких фінансовою організацією раніше передавалась інформація.

Внаслідок цього виникають «перервані» кредитні історії, чим порушуються права суб’єктів кредитних історій на достовірність інформації щодо них.

Запропонований механізм, на думку авторів документа, сприятиме захисту прав добросовісних боржників та, водночас, стимулюватиме недобросовісних позичальників до виконання своїх зобов’язань за кредитними правочинами.

Серед іншого, документом закріплюються права суб’єкта кредитної історії надавати згоду у письмовій формі не тільки на папері, а й в інший спосіб, передбачений законодавством про захист персональних даних, електронний документообіг, електронну комерцію, що зумовлено розвитком інформаційних технологій.

Крім того, законопроектом запропоновано ряд інших положень, спрямованих на удосконалення механізмів обігу кредитної інформації в Україні та діяльності бюро кредитних історій.

Його прийняття має сприяти зниженню частки проблемних кредитів, поліпшить доступ малого і середнього бізнесу та фізичних осіб до кредитних ресурсів і, водночас, сприятиме захисту споживачів від надмірної закредитованості, яка ставить їх у скрутне фінансово-матеріальне становище.

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: