НКЦПФР впроваджує механізми squeeze-out та sell-out

Комісія завершує роботу над змінами до своїх нормативно-правових актів з метою реалізації нових процедур в акціонерних товариствах. За інформацією прес-служби регулятора, даний процес відбувається відповідно до норм Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах) (№1983-VIII), який набув чинності з 3.06.2017 року.

Зокрема, змінами до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів доповнено перелік особливої та регулярної інформації, розкриття яких передбачено Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок». При цьому встановлено вимоги щодо опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства, а також вимоги розкриття товариством інформації про придбання акцій АТ за наслідками придбання контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій.

Крім того, у Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі передбачено, що зміна найменування юридичної особи у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства не є підставою для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів такої особи.

Також Комісією затверджено новий документ «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі», яким встановлено обсяг інформації, що міститься в публічній безвідкличній вимозі про:

– заявника вимоги та його афілійованих осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства;

– заявника вимоги – уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та інформацію про таких осіб;

– товариство;

– депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку в цінних паперах цієї особи;

– порядок реалізації цієї вимоги.

Прийняті документи найближчим часом будуть направленні на держану реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: