Діяльність рейтингових агентств удосконалиться

Відповідні норми передбачені новими регуляторними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зокрема, як інформує прес-служба Комісії, НКЦПФР затвердила Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.

Документом встановлено вимоги щодо інформаційного повідомлення (оголошення) про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств, конкурсної комісії з проведення конкурсу, порядок та умови участі в конкурсі, порядок проведення, розгляд спорів тощо.

Нормативним актом передбачено чіткі норми щодо ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, зокрема, склад інформації Державного реєстру, порядок внесення змін до реєстру, порядок виключення уповноваженого рейтингового агентства з реєстру, порядок видачі дубліката Свідоцтва, порядок отримання інформації про уповноважені рейтингові агентства з Державного реєстру.

Паралельно Порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами доповнюється вимогами щодо розкриття додаткової інформації агентствами на власному веб-сайті, зокрема: інформації про структуру власності агентства; організаційну структуру; про корпоративне управління; укомплектування персоналом та його кваліфікацію; інформацію про пов’язаність з учасниками ринків фінансових послуг; участь в об’єднаннях; аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності тощо.

Комісія також затвердила зміни до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою. Згідно з ними, уповноважене рейтингове агентство зобов’язане виявляти та усувати будь-які існуючі або потенційні конфлікти інтересів, які можуть впливати на роботу та висновки його рейтингових аналітиків, працівників та будь-яких інших фізичних осіб, послугами яких користується рейтингове агентство або які залучені до процесу присвоєння кредитних рейтингів чи затверджують кредитні рейтинги. В організаційній структурі рейтингового агентства з’явиться нова одиниця – рейтинговий комітет.

Квартальні звіти емітента включені до складу інформації, які суб’єкт рейтингування повинен повідомити уповноваженому рейтинговому агентству.

Зазначені документи розроблені з урахуванням вимог Регламенту ЄС №1060/2009 Європейського парламенту та Ради Європи від 16 вересня 2009 року «стосовно кредитно-рейтингових агенцій». Також з метою адаптації національного законодавчого поля до актів ЄС Комісія розробляє законопроект про систему рейтингування.

Нормативні акти будуть направлені на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: