Пенсійні фонди збільшили активи на 12,4%

У першому півріччі 2017 року спостерігалась позитивна динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів України.

СТРУКТУРА РИНКУ

Як свідчать дані нового Звіту Нацкомфінпослуг, станом на 30.06.2017 р. у Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 64 недержавні пенсійні фонди та 22 адміністратори НПФ (станом на 30.06.2016 р. у Державному реєстрі налічувалось 66 НПФ та 23 адміністратори).

Крім того, в Реєстрі містилася інформація про одного одноосібного засновника, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду (отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування такого НПФ та відповідно до законодавства не потребує внесення до Державного реєстру фінансових установ).

НПФ були зареєстровані у 8 регіонах України. Найбільше пенсійних фондів зосереджено у м. Києві – 46 або 71,9% від загальної кількості. У Донецькій області діє 6 НПФ (9,4%), у Дніпропетровській – 4 (6,2%), у Львівській, Івано-Франківській та Харківській –  по 2 (по 3,1%), в Одеській та Херсонській – по 1 (по 1,6%).

Станом на 30.06.2017 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 66,5 тис. пенсійних контрактів, що виявилося на 9,6% (5,8 тис. шт.) більше порівняно з 30.06.2016 р. При цьому з вкладниками-фізичними особами було укладено 59 тис. контрактів, з вкладниками-фізичними особами-підприємцями –  0,1 тис., з вкладниками-юридичними особами – 7,4 тис.

Пенсійні контракти укладено з 59,8 тис. вкладників, з яких 2,3 тис. (або 3,8%) – це юридичні особи, а 57,5 тис. або 96,2% – фізичні особи. Кількість вкладників НПФ, станом на 30.06.2017 р., збільшилася у порівнянні з аналогічною датою 2016 року на 5,1 тис. або на 9,3%.

Загальна кількість учасників НПФ на звітну дату становила 838 тис. осіб (станом на 31.03.2016 р. їх нараховувалося 831,2 тис. осіб). Переважну більшість учасників НПФ (61,9%) становили особи віком від 25 до 50 років та особи вікової групи від 50 до 60 років (26,9%). Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років дорівнювала 9,4%, вікової групи до 25 років –  1,8%. При цьому в кожній віковій групі більшість становили чоловіки, а у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищувала жінок у 2,6 рази.

ВИПЛАТИ ТА ВНЕСКИ

Пенсійні виплати з НПФ (одноразові та на визначений строк), станом на 30.06.2017 р., склали 685,2 млн. грн., що виявилось на 18,1% більше в порівнянні зі станом на 30.06.2016 р. При цьому одноразові виплати зросли на 10,5%, пенсійні виплати на визначений строк –  на 52,6%.

Сукупно недержавними пенсійними фондами, станом на 30.06.2017 р., було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 83,2 тис. учасників, що склало 9,9% від їх загальної кількості.

Середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату одноразово, станом на 30.06.2017 р., дорівнював 6,5 тис. грн. (станом на 30.06.2016 р. –  6,3 тис. грн.), а середній розмір пенсійної виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату на визначений строк, – 40,2 тис. грн. (станом на 30.06.2016 р. –  28,3 тис. грн.).

Сума пенсійних внесків до НПФ станом на звітну дату дорівнювала 1945,6 млн. грн., збільшившись у порівнянні із кінцем червня 2016 року на 0,1% (2,2 млн. грн.).

У загальній сумі пенсійних внесків основну частку (94,3%) становили пенсійні внески від юридичних осіб, обсяг яких склав 1834,6 млн. грн.

Середній розмір пенсійного внеску за шість місяців 2017 року на одного вкладника був таким:

– на юридичну особу та фізичну особу-підприємця – 14422,58 грн.;

– на фізичну особу – 303,27 грн.

АКТИВИ НПФ

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на 30.06.2017 р. дорівнювала 2248,7 млн. грн., що виявилося на 12,4% або на 248,4 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічною датою 2016 року.

Станом на звітну дату структура інвестування пенсійних активів була такою:

– цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (43,3% інвестованих активів);

– депозити в банках (39,5%);

– облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (9%);

– об’єкти нерухомості (3,4%);

– акції українських емітентів (0,6%);

– банківські метали (0,4%);

– акції іноземних емітентів (0,1%);

– інші активи (3,7%).

Станом на 30.06.2017 р. був зафіксований приріст вкладень в цінні папери, дохід по яких гарантовано Кабінетом Міністрів (на 25,1%), та значно зменшився обсяг активів, що вкладені в акції (на 51,7%) та облігації українських емітентів (на 7,9%).

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на звітну дату дорівнював 1227,3 млн. грн., збільшившись у порівнянні з кінцем червня 2016 року на 309,7 млн. грн. або на 33,8%.

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на звітну дату зросли на 23,4% і в цілому за час існування пенсійних фондів складали 270,9 млн. грн. або 12% від загальної вартості активів НПФ.

Основна частка витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів (60,5%), припала на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів. Питома вага витрат на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду склала 26,7%, на оплата послуг зберігача, який здійснює зберігання активів пенсійного фонду, –  5,3%. Частка витрат на оплату послуг з проведення планових аудиторських перевірок дорівнювала 1,4%, а на оплату послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, – 1,3%.

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: