Якими будуть вимоги до статутного капіталу банків

Відповідь на це питання міститься у новому законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо вимог до розміру статутного капіталу банку), поданого до Верховної Ради групою народних депутатів.

За інформацією, наведеною у пояснювальній записці до документа (реєстраційний №7231), Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи», прийнятим Верховною Радою 04.07.2014 р., були суттєво підвищені вимоги до мінімального розміру статутного капіталу новостворюваних банків – зі 120 млн. грн. до 500 млн. грн. При цьому, згідно з розділом ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, діючі банки було зобов’язано протягом десяти років з дня набрання ним чинності привести розмір статутного капіталу у відповідність до вимог вищевказаного Закону, а Національний банк України повинен був у місячний строк з дня набрання Законом чинності розробити поетапний (протягом десяти років) план приведення статутного капіталу банків у відповідність із такими вимогами.

Зазначені зміни мали на меті збільшення рівня капіталізації банків та подолання кризи, спричиненої погіршенням економічної ситуації в країні та посиленням ризиків у банківській діяльності.

Відповідно до визначеного Національним банком графіку, у строк до 11 липня 2017 року банки були зобов’язані привести статутний капітал до розміру, не меншого ніж 200 млн. грн.

На сьогодні можна констатувати факт, що ситуацію у банківській системі стабілізовано, а якість банківського нагляду кардинально підвищено. Нацбанк провів серію стрес-тестів, які охопили всі діючі в Україні банки (у тому числі найменші), а також забезпечив розкриття банками реальних власників.

За результатами вжитих заходів з початку 2014 року було визнано неплатоспроможними та виведено з ринку 93 банки.

Відтак, як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, можна із впевненістю стверджувати, що очищення банківської системи від неплатоспроможних та непрозорих установ завершене.

Банки, які продовжують діяльність сьогодні і забезпечили відповідність статутного капіталу визначеному регулятором рівню (не менше ніж 200 млн. грн.), у переважній більшості є фінансово стійкими, виконують економічні нормативи (зокрема, норматив адекватності капіталу), відповідають критеріям прозорості, мають життєздатні бізнес-моделі та здатні до розвитку.

Слід також зауважити, що мінімальний розмір статутного капіталу є класичним інструментом регулювання доступу на ринок нових гравців.

Натомість для банків, які вже стабільно працюють, вимога щодо подальшого нарощування статутного капіталу вже не виконує роль компенсатора ризиків, проте є фактично платою за право продовжувати діяльність. Значна кількість невеликих банків сьогодні мають ефективні бізнес-моделі та зрозумілі стратегії розвитку з урахуванням сегментів ринку, в яких вони вже представлені або планують розвиватись. Вони значно менше перевантажені непрацюючими кредитами порівняно з великими банками, і в середньому мають кращі показники достатності капіталу.

Ці висновки підтверджуються і результатами діагностики (стрес-тестів) найменших банків: 90% з 33 найменших за активами банків не потребують подальшої докапіталізації з огляду на реальну якість їхніх активів.

Відтак, законодавчі вимоги щодо подальшого нарощування статутного капіталу діючими банками вже не виконують роль системного компенсатора ризиків, а витискання невеликих життєздатних банків з ринку може призвести до зменшення рівня конкуренції на ньому.

Крім того, варто звернути увагу на те, що вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банку в Україні вже перевищили аналогічні вимоги, які діють в Європейському Союзі. Так, відповідно до Директиви ЄС від 26/07/2013 №2013/36/EU кредитні установи повинні мати статутний капітал, не менший ніж 5 млн. євро.

Враховуючи фактичну стабілізацію ситуації у банківській системі, а також поточний стан економіки України, подальше зростання вимог до мінімального розміру статутного капіталу діючих банків більше не матиме стабілізуючого ефекту.

Метою законопроекту є приведення законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу діючих банків в Україні у відповідність до економічних реалій. Ним, зокрема, пропонується встановити вимоги до статутного капіталу банків на рівні не менше ніж 200 млн. грн.

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: