Криптовалюти в Україні мають отримати правовий статус

Вища експертна рада при Раді НБУ закликала регуляторів фінансового ринку визначитися з правовим статусом криптовалют в Україні.

НЕОБХІДНІСТЬ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Як повідомляється у прес-релізі Ради, її чергове засідання присвячувалося обговоренню сутності криптовалют, ризиків і перспектив їхнього розвитку в Україні та у світі. Під час заходу були ухвалені рекомендації Вищої експертної ради щодо нагальної потреби визначення правового статусу криптовалют в Україні.

Богдан ДАНИЛИШИН, Голова Ради НБУ, на початку засідання наголосив, що члени Вищої експертної ради не можуть бути осторонь цих процесів та зазначив: «Дедалі більша популярність криптовалют, як у світі, так і в Україні, вимагає відповідної реакції з боку регуляторів фінансового ринку. Криптовалюта – складне і багатогранне явище, яке, природно, має як позитивні, так і негативні моменти. Водночас переконаний, що будь-які спроби обмежити функціонування такого ринку може мати зворотній ефект, а саме – сприяти тінізації та делегітимізації процесів, пов’язаних із ним.

Безсумнівно, аби знівелювати певні серйозні ризики є потреба у формуванні правового поля для функціонування новітніх фінансових технологій, на яких побудована робота криптовалют. Не менш важливо підвищувати фінансову обізнаність населення з цих питань. І добре, що в Україні є певний прогрес у цьому напрямі – на розгляді Парламенту знаходиться два відповідних законопроекти, Рада фінансової стабільності відзначила необхідність якнайшвидшого визначення правового статусу Bitcoin й інших криптовалют в Україні, також було створено робочу групу з вивчення цієї проблематики.

На мою думку, створення необхідної правової бази стане першим кроком на шляху побудови прозорого і зрозумілого ринку криптовалют. У свою чергу, це сприятиме просуванню інноваційних технологій і цифрової економіки як галузі знань в Україні».

Також учасники засідання відзначили, що неврегульований розвиток нових фінансових технологій, зокрема криптовалют, створює значні загрози фінансовій стабільності та безпеці держави. Саме тому ситуація вимагає рішучих дій на державному рівні, спрямованих, насамперед, на визначення правового статусу та створення правового поля для розвитку ринку криптовалют.

Під час заходу було досягнуто домовленості продовжувати спільну роботу з аналізу можливостей застосування нових фінансових технологій і нестандартних інструментів, які матимуть важливе значення для економіки країни та її населення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

За результатами засідання Вища експертна рада при Раді НБУ прийняла рекомендації «Стосовно сутності криптовалют, перспектив їх розвитку та ризиків використання».

В них зазначається, що на сучасному етапі цифрові технології, послуги та системи є надзвичайно важливими для економічного розвитку. Зокрема, в частині сприяння переходу економіки України від експортно-сировинної моделі розвитку до розвитку на інноваційно-високотехнологічних засадах. Важливу роль відіграють й фінансові новації, які за швидкістю та потенціалом впливу слід порівняти з розвитком та впливом Інтернету.

Рада вважає, що будь-які намагання обмежити функціонування ринку криптовалют можуть сприяти тінізації та делегітимізації процесів, пов’язаних із цим ринком. Проте новітні фінансові технології, на яких побудовано функціонування криптовалют, окрім важливих переваг, несуть й певні серйозні ризики за умови відсутності в Україні правового поля для їх функціонування.

Вища експертна рада при Раді НБУ наголошує на необхідності подальшого підвищення фінансової обізнаності населення (у т. ч. щодо нових фінансових технологій) та звертає увагу на те, що громадяни України повинні чітко усвідомлювати наступне:

– будь-які операції, пов’язані з криптовалютами, проводяться ними на власний розсуд;

– відповідальність за можливі негативні наслідки (у т. ч. фінансові) від операцій з криптовалютами несуть виключно учасники ринку криптовалют.

Вища експертна рада при Раді НБУ констатує, що державні органи, які мають повноваження контролю та регулювання фінансових ринків, ще не визначились щодо рамкових засад функціонування ринку криптовалют. Внаслідок цього Вища експертна рада звертає увагу на існування таких потенційних ризиків:

– можливого зниження довіри до національної грошової одиниці, яка є єдиним законними засобом розрахунків в Україні;

– ймовірність обслуговування криптовалютами тіньової економіки. (Зараз, згідно з оцінкою Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки поступово знижується, склавши у ІІІ кварталі 37% від ВВП. Проте нормативна неврегульованість використання криптовалют може створити умови для підвищення питомої ваги тіньової економіки, наслідком чого може бути зменшення обсягів сплати податків до Державного бюджету. Податковий кодекс зобов’язує декларувати дохід, отриманий на території України, та сплачувати відповідні податки. Ухилення від сплати податків є правопорушенням й загрожує притягненням винних до адміністративної та кримінальної відповідальності. Виникає правова колізія, бо криптовалюти, які в нашій державі вже активно використовуються для розрахунків, не мають навіть визначеного правового статусу);

– загроза використання криптовалют під час проведення нелегальних фінансових операцій та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, у т. ч. тих, що використовуються у корупційних схемах;

– не виключається можливість фінансування за допомогою криптовалют контрабандних операцій, нелегальних операцій з наркотичними речовинами, антикваріатом, предметами мистецтва та історичної спадщини тощо. (Особливо слід зазначити, що неврегульованість функціонування ринку криптовалют створює сприятливі умови для їх використання з метою фінансування незаконних військових угрупувань, що діють на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Це створює безпосередню загрозу безпеці держави).

Глобалізація світових фінансових ринків була дестабілізуючим фактором міжнародної фінансової кризи 2008 року. Проте сучасні потенційні ризики глобалізації та децентралізації, які несуть новітні фінансові технології, перевищують ризики класичної глобалізації, і, відповідно, збільшують економічні ризики від їх застосування.

Ситуація об’єктивно ускладняється тим, що можливість регуляторів є обмеженою – через транскордонність та високий рівень анонімності операцій з криптовалютами. Проте фінансові регулятори більшості держав, на відміну від України, поступово напрацьовують відповідну правову базу.

Через відсутність правого поля для функціонування ринку криптовалют, Вища експертна рада при Раді НБУ пропонує Раді Національного банку України рекомендувати державним органам, зокрема Державній службі фінансового моніторингу, Державній фіскальній службі, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг у співпраці із профільними комітетами Верховної Ради у стислі терміни розробити план заходів з формування нормативної бази, яка має регулювати функціонування ринку криптовалют в Україні.

Вища експертна рада при Раді НБУ вважає за доцільне першочергово зосередити увагу державних регуляторів на опрацюванні питань, зокрема, щодо визначення:

– правового статусу таких термінів, як «криптовалюта», «технологія розподілених реєстрів», «ICO», та інших;

– суб’єктного складу осіб, які здійснюють емісію криптовалют, формулювання вимог до організації роботи емітентів криптовалют (включаючи порядок оподаткування такої діяльності);

– суб’єктного складу осіб, які здійснюють обмінні сервіси з криптовалютами, формулювання вимог до організації роботи відповідних структур (включаючи порядок оподаткування такої діяльності);

– сфери легального використання криптовалют в Україні;

– вимог до біржових майданчиків з торгівлі криптовалютою, створення умов для їх ліцензування.

На думку Ради, доцільно підготувати та затвердити нормативні акти щодо захисту прав споживачів, які здійснюють операції з криптовалютами. Необхідно провести роз’яснювальну роботу щодо ризиків, пов’язаних із криптовалютами.
Вища експертна рада при Раді НБУ закликає державні органи, які мають повноваження контролю та регулювання фінансових ринків, та представників експертної спільноти долучитися до продуктивного діалогу з метою розробки якісної національної нормативної бази щодо ринку криптовалют.

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: