Нацдепозитарій вніс зміни до внутрішніх документів

Метою цих кроків є приведення внутрішніх документів НДУ у відповідність до законодавства та удосконалення процедур взаємодії з клієнтами, повідомляє його прес-служба.

Зокрема, рішенням Правління НДУ від 21.11.2017 р. внесено зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, виклавши Регламент в новій редакції, а саме:

– підстави для відмови у виконанні розпорядження на проведення депозитарної операції на рахунку в цінних паперах доповнено новою підставою: надання розпорядження депозитарною установою, яка припиняє провадження депозитарної діяльності та якою не передано Центральному депозитарію на відповідальне довгострокове зберігання копію баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, у порядку, встановленому внутрішніми документами уповноваженого на зберігання;

– спрощено процедури відкриття рахунку в цінних паперах емітенту та внесення змін до анкети рахунку цінних паперів емітента, зокрема: переглянуті умови засвідчення копій деяких документів; спрощені форми додатків, що необхідні для проведення зазначених операцій; зменшено кількість екземплярів заяв на відкриття рахунку;

– уточнено процедуру переоформлення глобального сертифіката у разі внесення змін до проспекту емісії цінних паперів або зміни реквізитів емітента;

– доповнено новими операціями, а саме: безумовна операція переказу цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента з рахунку в цінних паперах депозитарної установи/зберігача, що припинила(-в) провадження депозитарної діяльності; обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»; операції переказу цінних паперів, що належать власникам, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в депозитарній установі/Зберігачі, що припинила(-в) провадження депозитарної діяльності, та інформацію про які було передано уповноваженому на зберігання;

– вимоги до депозитарних установ, зокрема, доповнено обов’язком не пізніше 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності повідомити Центральний депозитарій про початок припинення діяльності та передати йому на відповідальне довгострокове зберігання копію баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, у порядку, встановленому Порядком дій Центрального депозитарію цінних паперів як уповноваженого на зберігання у зв’язку з припиненням депозитарної діяльності депозитарної установи/зберігача та порядком приймання Центральним депозитарієм інформації від депозитарної установи у випадку одностороннього розірвання договору з емітентом;

– порядок обслуговування розрахунків за правочинами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами, з/без дотримання(м) принципу «поставка цінних паперів проти оплати» доповнено новим абзацом: При виконанні комплексу процедур, пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі наявності заблокованих під здійснення розрахунків на біржовому ринку з/без дотримання(м) принципу «поставка цінних паперів проти оплати» та на позабіржовому ринку з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» акцій, які не підлягають придбанню заявником вимоги, Центральний депозитарій розблоковує цінні папери та надає відповідним депозитарним установам розпорядження на розблокування прав на них на рахунках власників без відповідних розпоряджень від Розрахункового центру та/або біржі;

– стандарт (правила) депозитарного обліку доповнено новими балансовими рахунками пов’язаними з тимчасовим зберіганням на рахунку емітента цінних паперів власників, що обліковувались на підставі договору з емітентом депозитарною установою/зберігачем, яка припинила діяльність.

Також рішенням Правління НДУ від 21.11.2017 р. внесено зміни до наступних документів:

1. Порядок дій Центрального депозитарію цінних паперів як уповноваженого на зберігання у зв’язку з припиненням депозитарної діяльності депозитарної установи/зберігача та порядок приймання Центральним депозитарієм інформації від депозитарної установи у випадку одностороннього розірвання договору з емітентом, зокрема, доповнено нормами щодо:

– порядку приймання від депозитарної установи копії баз даних засобами електронного документообігу за допомогою сервісу зберігання;

– процедури погодження кандидатури депозитарної установи – правонаступника;

– повідомлення емітентів про наявність в отриманих від депозитарної установи базі даних/документах інформації про незакриті рахунки власників, які обслуговувались депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з емітентом та подальший переказ цінних паперів на рахунки емітентів.

2. Дію Регламенту уповноваженого на зберігання щодо обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів, зокрема, поширено на взаємодію Центрального депозитарію з власниками цінних паперів, права на цінні папери яких обслуговувались депозитарною установою, що здійснила передання бази даних відповідно до рішення Комісії від 11.11.2014 р. №1511 до Центрального депозитарію, а також затверджено Порядок дій Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання при передачі отриманих від депозитарної установи/зберігача баз даних, архівів баз даних, документів та коштів, які надійшли за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені іншій депозитарній установі.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: