Яким буде корпоративне управління у професійних учасниках ринків капіталу

В НКЦПФР презентували «Концепцію запровадження корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу». Документ, розроблений за участі фахівців Комісії і за сприяння ЄБРР, був представлений на засіданні Комітету з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку.

Як повідомляє прес-служба НКЦПФР, Концепція підготовлена в рамках реалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року за компонентою А.10 «Підвищення рівня корпоративного управлення в учасниках фінансових ринків».

Планується, що система корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу буде запроваджуватися як система обов’язкових вимог та добровільних для виконання настанов (рекомендацій) з урахуванням правових та національних особливостей.

Створення такої системи передбачатиме підвищення ролі та функцій наглядових рад, зміну існуючих на цей час в Україні підходів до структури наглядових рад, впровадження пропорційного підходу при їх формуванні, нові вимоги до систем внутрішнього аудиту та контролю, комплаєнсу і керування ризиками, підвищення ролі стейкхолдерів тощо. Зазначеною Концепцією корпоративне управління розглядається саме як невід’ємна частина системи управління ризиками професійного учасника ринків капіталу.

Світові тренди в корпоративному управлінні вказують на необхідність значних змін у цьому питанні. Документом, зокрема, пропонується:

– відмовитись від побудови інфраструктури корпоративного управління, орієнтованої виключно на сектор емітентів;

– приєднатись до європейської практики та дозволити в Україні створення органів управління двох типів – однорівневих та дворівневих – із наданням права обрання певного варіанту;

– здійснити перехід до ризик-орієнтованої моделі корпоративного управління, яка спрямована на виявлення, моніторинг, контроль та управління ризиками;

– запровадити пропорційний підхід, який враховує розмір компанії, її суспільно важливе значення, тип бізнес-моделі та інші показники шляхом побудови повної або спрощеної моделі корпоративного управління;

– встановити особливі вимоги до системно значних професійних учасників ринку капіталу;

– змінити підходи до узгодження та кваліфікаційних вимог керівних осіб професійних учасників ринків капіталу.

Запровадження корпоративного управління у секторі професійних учасників ринків капіталу дозволить:

– підвищити ефективність діяльності професійних учасників, в тому числі торговців цінними паперами, депозитарних установ, компаній з управління активами тощо;

– збільшити вартість, конкурентоспроможність і надійність бізнесу в цьому секторі та його інвестиційну привабливість;

– запобігти значній кількості випадків настання неплатоспроможності та банкрутства професійних учасників ринків капіталу;

– більш ефективно управляти ризиками у розрізі професійної діяльності та сприяти зниженню витрат по реалізованих ризиках;

– збільшити кількість операцій на ринках капіталу з ліквідними фінансовими інструментами без підвищення рівня ризиків;

– забезпечити баланс інтересів бенефіціарів, менеджменту і стейкходерів професійного учасника (в т. ч. захистити права клієнтів професійних учасників);

– досягти оптимальної структури управління діяльністю професійного учасника, яка буде стійкою до стресів і забезпечить довгострокове безперервне ведення бізнесу.

Розробник Концепції, Проектний менеджер Проектного офісу «Підтримка фінансових реформ» Оксана ПАРАСКЕВА зауважила: «Сьогодні корпоративне управління працює переважно в емітентів цінних паперів. Але воно є дуже ефективним інструментом, і у світовій практиці використовується задля підвищення надійності та забезпечення безперервності ведення бізнесу професійними учасниками та захисту прав користувачів фінансових послуг. Презентована Концепція саме направлена на запровадження найкращого міжнародного досвіду, але з обов`язковим урахуванням особливостей національного фондового ринку України».

Більш детально – у Концепції запровадження корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: