Формат XBRL стане базовим для звітності у фінансовому секторі

Для фінансового сектору буде впроваджена єдина Система фінансової звітності.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження Системи фінансової звітності (надання звітності у форматі XBRL) підписали очільники Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

НОВІ МЕХАНІЗМИ

Як повідомляє прес-служба НКЦПФР, згідно з документом, основне завдання регуляторів – запровадження в Україні нової Системи фінансової звітності, яка дозволить здійснювати прийом, обробку, перевірку та розкриття фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі. Основою для роботи Системи стане стандарт XBRL. Система пропонуватиме єдиний стандарт звітності в залежності від видів діяльності компаній та буде обладнана єдиним вікном для її подання.

Передбачається, що її запуск відбудеться у 2019 році, оскільки, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», підприємства, що становлять суспільній інтерес, повинні складати і подавати фінансову звітність органам державної влади за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі саме з 2019 року.

Нова Система фінансової звітності запроваджуватиметься на базі НКЦПФР.

«У нас є унікальний шанс використати кращі практики і в максимально короткі терміни створити базис для прозорої та ефективної економіки. Адже інформативність, правдивість, цілісність, повнота і адекватність фінансової звітності на фінансовому ринку є чи не головною передумовою виникнення довіри до компаній, ринку та економіки в цілому», – зауважив Голова НКЦПФР Тимур ХРОМАЄВ.

Регулятори фінансового сектору беруть активну участь у розробці єдиної Системи фінансової звітності для учасників фінансового ринку.

«Якісна та доступна корпоративна фінансова звітність – вкрай необхідна ланка для покращання інвестиційного клімату. Формування єдиної Системи такої звітності стане значним зрушенням у напрямку ефективного управління економікою та стимулювання економічного зростання, – підкреслив в. о. Голови НБУ Яків СМОЛІЙ. – Система значно спростить процес обміну діловою інформацію. Зокрема, це дозволить банкам отримувати фінансову звітність за МСФЗ від суб’єктів господарювання в автоматичному режимі, що спростить та одночасно сприятиме підвищенню прозорості у відносинах банків із клієнтами».

Відповідно до законодавства, подавати фінансову звітність у рамках нової Системи будуть підприємства, що становлять суспільний інтерес:

– емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів;

– банки;

– страховики;

– недержавні пенсійні фонди;

– інші фінансові установи та підприємства, які належать до великих підприємств.

При цьому до переліку таких підприємств не були включені професійні учасники фондового ринку.

«НКЦПФР наполягає на необхідності виправлення цього недоліку і включення їх до зазначеного переліку для впровадження однакового підходу до розкриття фінансової звітності всіма учасниками фінансового ринку і забезпечення повноцінного захисту всіх категорій споживачів фінансових послуг», – наголосив Тимур Хромаєв.

Компаніям, які здійснюють декілька видів професійної діяльності, та регулюються різними регуляторами, не буде потрібно складати звітність для кожного з регуляторів окремо.

Запровадження в Україні стандарту фінансової звітності за стандартом XBRL відбувається за участі міжнародних донорів – Проекту технічної допомоги ЄС «Технічна допомога за пріоритетними напрямами фінансового сектору» (EU-FINSTAR) і Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».

«Підписання Меморандуму знаменує собою важливий крок у напрямку впровадження нових стандартів складання і подання фінансової звітності. Зміни сприятимуть тому, щоб фінансова інформація була більш доступною для інвесторів, а її подання відбувалось відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Меморандум демонструє єдність чотирьох регуляторів, які його підписали, в напрямку посилення фінансової прозорості та захисту інвесторів в Україні», – прокоментував Керівник Проекту технічної допомоги EU-FINSTAR Скотт КАЛХУН.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТУ XBRL

Слід нагадати, що питання удосконалення фінансової звітності є одним з ключових елементів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Так, основною метою компоненти В.12 Програми «Звітність фінансового сектору» є перехід до подання звітності в електронному форматі за стандартом XBRL.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової звітності») – відкритий стандарт обміну діловою інформацією. У західних країнах він є загальновизнаним стандартом для подання фінансової звітності за МСФЗ і GAAP США в електронному вигляді. Відкритість стандарту означає, що компаніям, які використовують XBRL, не потрібно купувати ліцензії і сплачувати комісії за його використання.

Стандарт XBRL розроблений міжнародною організацією XBRL International Inc. для обміну бізнес-інформацією між бізнес-системами. Він широко використовується в багатьох країнах регуляторами ринків цінних паперів, банківськими регуляторами, реєструючими та податковими органами, а також національними статистичними агентствами. На сьогодні XBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за стандартами МСФЗ.

Основними перевагами XBRL є:

– автоматичне введення-вивід даних без повторної трансформації;

– швидкість і автоматичне складання звіту, в тому числі консолідованого;

– швидкий, ефективний і надійний аналіз і зіставлення даних;

– відстеження даних, скорочення часу ухвалення рішень;

– просування ефективності та економічності для регуляторного (наглядового) процесу.

Одним із найуживаніших напрямків використання XBRL є регламентація складання, подання та аналізу фінансової інформації, а саме фінансових звітів. XBRL базується на показниках і правилах таксономії.

Таксономія фінансової звітності – склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю, а також взаємозв’язків між ними та іншими елементами таксономії.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: