Рада НБУ рекомендує активізувати кредитування

Рада Національного банку прийняла Рішення «Про активізацію кредитування в Україні».

Як зазначається у документі, з метою активізації кредитування, спрямованого на забезпечення стійкого економічного зростання держави, побудованого на інноваційно-високотехнологічній моделі розвитку, до Закону «Про Національний банк України» Рада НБУ рекомендує наступне.

ПРАВЛІННЮ НБУ

– Задіяти інструменти монетарної політики для стимулювання кредитування реального сектору економіки. З цією метою розробити інструменти регулювання середньострокової ліквідності банків, які задіяні в програмах кредитування підприємств реального сектору економіки (з урахуванням досвіду країн з перехідною економікою, зокрема країн Східної Європи). Розробити чіткі індикатори ефективності та механізми контролю за реалізацією таких інструментів, передбачені Основними засадами грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу.

– Задіяти заходи щодо зменшення обсягу ринку депозитних сертифікатів Національного банку з метою переорієнтування коштів, що залучені в депозитні сертифікати НБУ, на активізацію кредитування реального сектору економіки.

– Посилити роботу з профільними комітетами Верховної Ради України щодо прискорення прийняття законопроектів, які безпосередньо впливають на активізацію банківського кредитування. Зокрема:

– «Про особливості здійснення професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованості»;

– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення довіри між банками та клієнтами»;

– «Щодо підвищення ефективності виведення банків з ринку, продажу активів банків, а також адаптації до міжнародних стандартів та актів законодавства ЄС»;

– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг»;

– «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України»;

– «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

– «Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані для придбання єдиного житла»;

– «Щодо спрощення і пришвидшення процесу судового захисту порушених прав та законних інтересів осіб»;

– «Щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві».

– Привести вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу українських банків у відповідність до Директив ЄС 2013/36/ЄС, Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26.06.2013 р. (у країнах ЄС мінімальні вимоги до статутного капіталу банків становлять 5 млн. євро).

– Переглянути окремі зміни до постанови Правління НБУ №351 від 30.06.2016 р., зокрема в частині: включення до переліку прийнятного забезпечення майнових прав на нерухоме майно, що належатиме до житлового та нежитлового фонду, залежно від рівня оцінки ризику предмета застави та ступеня готовності проекту тощо (з метою активізації кредитування фізичних та юридичних осіб на придбання нерухомості на первинному ринку); запровадження можливості банкам надавати окремі режими пом’якшення умов кредитування до виходу інвестиційних проектів на окупність, установлення для позичальників граційних періодів тощо (з метою реалізації інвестиційних проектів і проектів з розвитку внутрішнього виробництва); спрощення процедур фінансового аналізу та пом’якшення коефіцієнтів із забезпечення за окремими видами застави – залежно від рівня ризику за заставою.

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

– Розробити Програму промислової політики України, спрямовану на перехід від експортно-сировинної до інноваційно-високотехнологічної моделі економіки, визначити пріоритетні галузі розвитку промисловості із запровадженням податково-фінансових стимулів, наприклад звільнення від податку на прибуток (строком на три-п’ять років) новостворених підприємств, що експортують продукцію з високою часткою доданої вартості, тощо.

– Ужити заходів щодо суттєвого підвищення рівня використання коштів кредитних ліній міжнародних фінансових організацій.

– Затвердити Стратегію розвитку державних банків. Передбачити як головну мету роботи державних банків – бути інструментом економічної політики Кабінету Міністрів України з метою: стимулювання розвитку технологічного рівня економіки через зменшення вартості кредитних ресурсів для пріоритетних галузей економіки; стимулювання експорту товарів з високою доданою вартістю та імпорту технологій; стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу через зменшення вартості кредитних ресурсів, технічну/організаційну допомогу та консультаційну підтримку. Стратегія розвитку державних банків має розставити пріоритети і переорієнтувати кожний з банків у власну нішу.

– Забезпечити надання банкам максимально повного доступу до державних реєстрів з метою отримання повної інформації про клієнтів, які прагнуть отримати кредити, зокрема до баз фінансової звітності клієнтів та баз реєстру «ЄДРПОУ».

– Упровадити єдині правила та стандарти під час затвердження державних програм компенсації коштів за кредитами та відсотків за ними в частині квотування розподілення коштів за сегментами бізнесу за його обсягами, передбачити першочергове спрямування компенсацій коштів за кредитами і відсотків за ними підприємствам малого та середнього бізнесу.

– Розглянути питання щодо створення Державного агентства з розвитку малих та середніх підприємств України.

КАБМІНУ ТА ПРАВЛІННЮ НБУ

– Ужити заходів щодо посилення міжвідомчої координації монетарної, економічної та бюджетно-фінансової політики з метою забезпечення переходу національної економіки від сировинної моделі розвитку до інноваційно-високотехнологічної моделі. Розробити відповідні податково-фінансові та регуляторні стимули.

– З метою сприяння реалізації Програми промислової політики України розробити Програму банківського кредитування реіндустріалізації та структурної перебудови економіки України, визначити механізм її впровадження.

– Розробити програми кредитної підтримки розвитку окремих секторів економіки, виходячи як з короткострокових макроекономічних пріоритетів держави, так і з довгострокових планів розвитку промисловості, визначити критерії та умови фінансування в рамках реалізації цієї програми.

– Розробити програму довгострокового кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу, включаючи створення фондів гарантування кредитів на засадах державно-приватного партнерства. Зокрема, активізувати роботу Німецько-Українського фонду щодо залучення коштів через механізми SWOP з метою кредитування підприємств малого та середнього бізнесу.

– Ужити заходів щодо поступового підвищення гарантованої державою суми відшкодування вкладів фізичних осіб до 500 тис. грн., передбачивши, що це стосується тільки знов залучених депозитів (від дати збільшення суми відшкодування).

– Сприяти визначенню єдиного підходу державних органів щодо запровадження інституту «фінансового омбудсмена».

– Розглянути питання щодо створення спеціалізованих кредитно-фінансових установ, метою діяльності яких є супроводження та сприяння реалізації комерційних та інвестиційних проектів за галузевим та територіальним принципами.

Більш детально – у Рішенні Ради НБУ «Про активізацію кредитування в Україні»

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: