Як здійснюватиметься аудит на фондовому ринку

НКЦПФР звертає увагу на необхідність застосування Міжнародних стандартів аудиту.

Як зазначається у повідомленні Комісії, Аудиторська палата України своїм рішенням від 04.05.2017 р. №344 «Про застосування стандартів аудиту» затвердила для обов’язкового застосування з 01.06.2017 р. в якості національних стандартів аудиту Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) видання 2015 року, які перекладені на українську мову.

Починаючи з 1 червня 2017 року, всі аудитори та аудиторські фірми при проведенні обов’язкового аудиту (для періодів, що закінчуються 15 грудня 2016 року або пізніше) та складанні звітів повинні застосовувати оновлені МСА.

Таким чином, формат та зміст звітів незалежного аудитора, складених після 1 червня 2017 року, повинен відповідати зазначеним стандартам.

На сьогодні триває процес приведення у відповідність до оновлених МСА нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якими встановлені вимоги до аудиторських висновків (звітів), а саме вносяться відповідні зміни до:

– Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;

– Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами;

– Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

– Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при проведенні Центральним депозитарієм щорічного аудиту своєї діяльності.

До моменту набрання чинності змін до зазначених нормативно-правових актів інформація, розкриття якої передбачено вимогами Комісії до аудиторських висновків (звітів), повинна зазначатися в окремому розділі «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів», як передбачено МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності».

При цьому Комісія вважає за необхідне зазначити наступне:

– У випадках, коли аудитором у звіті вже розкрита будь-яка інформація, що вимагається регулятором, повторне її зазначення в розділі «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів» не є необхідним.

– У випадках відсутності у фінансовій звітності інформації, яку слід розкривати, аудитор повинен включити розкриття пропущеної інформації до розділу «Основа для думки», як передбачено параграфом 23 (с) МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» з урахуванням параграфу А 23 зазначеного МСА.

Комісія звертає увагу, що звіт незалежного аудитора, який складається, оприлюднюється та подається до Комісії, повинен обов’язково відповідати чинним МСА та містити всю необхідну інформацію, розкриття якої передбачено відповідними нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Також повідомляється, що регулятор на постійній основі буде здійснювати аналіз звітів незалежних аудиторів та, у випадку виявлення невідповідностей МСА, направляти звернення до Аудиторської палати України для подальшої перевірки.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: