Як іноземні цінні папери допускатимуться до обігу в Україну

НКЦПФР оновила Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України. Про це інформує Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів.

Нова редакція Положення затверджена Рішенням НКЦПФР від 07.12.2017 р. №871.

Документом визначаються такі умови допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України:

 – емітент зареєстрований в іноземній державі відповідно до її законодавства;

 – випуск та/або проспект емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності – інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) зареєстровано в країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на фондовій біржі (якщо необхідність такої реєстрації передбачена законодавством відповідної країни), і такі цінні папери розміщено за межами України;

 – цінним паперам іноземного емітента присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код CFI);

 – наявне письмове підтвердження Центрального депозитарію цінних паперів щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію цінних паперів, відкритому в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини (крім випадку, коли із заявою про допуск виступає Центральний депозитарій цінних паперів);

 – цінні папери іноземного емітента допущено до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією.

Одночасно рішенням Комісії від 07.12.2017 р. №870 змінено перелік іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України.

До цього переліку відтепер включені:

– Мережа фондових бірж, що входять до Nasdaq Inc.;

– New York Stock Exchange (NYSE);

– Фондові біржі країн, що входять до Європейського Союзу;

– London Stock Exchange;

 Hong Kong Exchanges and Clearing.

Варто зазначити, що наявність активів іноземного емітента на території України більше не є умовою допуску цінних паперів.

Заявником допуску може бути іноземний емітент або Центральний депозитарій. Рішення про допуск приймається щодо всіх цінних паперів відповідного випуску без обмежень граничного обсягу, як було передбачено попередньою редакцією. Обіг цінних паперів іноземного емітента на території України (як на біржовому, так і на позабіржовому ринку) може здійснюватися з наступного робочого дня після оприлюднення рішення про допуск на офіційному веб-сайті Комісії.

Обслуговування операцій щодо зазначених цінних паперів у депозитарній системі здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну діяльність.

Вказані рішення НКЦПФР набирають чинності з дня їх офіційного опублікування.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: