Для страхового ринку готують регуляторні новації

Нацкомфінпослуг оприлюднила ряд нормативно-правових актів щодо страхової діяльності.

Зокрема, це проект Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика».

Він передбачає встановлення обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. Також документом визначається:

– порядок розрахунку нормативу достатності активів шляхом збільшення його на більшу з двох величин: мінімальний капітал та нормативний запас платоспроможності;

– встановлення нормативу достатності капіталу власника істотної участі;

– встановлення критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика.

Згідно з документом, до суми прийнятних активів можуть включатися:

– непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування та/або перестрахування;

– дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за банківськими вкладами (депозитами);

– внески страховика, що є учасником фінансової групи, до статутних капіталів інших страховиків – учасників цієї фінансової групи в обсязі, встановленому законодавством, за умови виконання такою фінансовою групою вимог до регулятивного капіталу, встановлених законодавством, та вимог цього Положення.

Зазначеним проектом також визначено, що Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика не поширюються на права вимоги до перестраховиків-нерезидентів за договорами перестрахування ризиків щодо договорів страхування життя з фізичними особами, істотними умовами яких є перестрахування ризиків у перестраховика-нерезидента, які були укладені до 1 січня 2005 року включно, та які продовжують діяти після набрання чинності цим Положенням.

Ще одним документом є проект Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя».

Ця Методика визначає методичні підходи формування (розрахунку величини) технічних резервів, які є оцінкою обсягу зобов’язань страховика в грошовій формі для здійснення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування.

Проектом Розпорядження передбачається внесення змін до зазначеної Методики з метою вирішення таких питань:

1. Удосконалення методики формування резерву незароблених премій, зокрема:

– забезпечення можливості точніше оцінити обсяг зобов’язань страховика при розрахунку величини резерву незароблених премій методом, визначеним Законом «Про страхування», шляхом зменшення величини страхових платежів у тому розрахунковому періоді, коли відбулося нарахування таких платежів, на частки страхових платежів, що повертаються страхувальникам;

– забезпечення можливості обнуління резервів незароблених премій у разі, якщо на дату розрахунку резервів незароблених премій з відповідних видів страхування методом, визначеним Законом «Про страхування», страховик не має діючих договорів страхування, а розрахункова величина таких резервів має додатне значення;

– доповнення переліку методів формування резерву незароблених премій методом «коефіцієнта збитковості», яким частково враховано підхід Органу нагляду у сферах страхування та пенсійного забезпечення Європейського Союзу (EIOPA) щодо найкращої оцінки обсягу страхових зобов’язань.

2. Удосконалення методики формування резерву заявлених, але не виплачених збитків, зокрема щодо:

– забезпечення можливості в разі, якщо про страховий випадок заявлено (повідомлено), але розмір збитку не визначений, формувати такий резерв на підставі показника середнього збитку за видом страхування або за ризиком за останні чотири періоди (квартали), що передують даті розрахунку або даних попередньої оцінки страховиком розміру збитку за страховим випадком;

– удосконалення механізму визначення розміру витрат на врегулювання збитків.

3. Удосконалення методики формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені, щодо доповнення переліку методів формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені, методом Кейп-Код (Cape Сode) та Мюнхенським ланцюговим методом (Munich Chain Ladder), а також модифікацією та лінійною комбінацію актуарних методів.

4. Удосконалення методики формування резерву коливань збитковості з метою актуалізації розрахунку такого резерву відповідного до його мети та призначення.

5. Встановлення методології перевірки адекватності страхових зобов’язань відповідно до вимог МСФЗ.

6. Запровадження Внутрішньої політики страховика по формуванню технічних резервів, що розробляється відповідно до цієї Методики та затверджується страховиком тощо.

Більш детально – у проектах розпоряджень Нацкомфінпослуг Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика та Про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: