НКЦПФР роз’яснила вимоги до розрахунку пруденційних нормативів

Регулятор підготував інформаційну довідку по деяких питаннях щодо розрахунку пруденційних нормативів у зв’язку із прийняттям Рішення від 16.11.2017 року №824 «Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», а також набранням чинності Законом України від 16.11.2017 року №2210-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів».

Згідно з повідомленням Комісії, відповідно до пункту 2 глави 7 розділу ІІІ Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням від 01.10.2015 року №1597 для розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику контрагентом установи вважається будь-яка особа, до якої установа має вимоги, що представлені у вигляді активів установи, визначених пунктом 5 глави 7 розділу ІІІ цього Положення. У разі наявності в активах торговця цінними паперами інвестиційних сертифікатів декількох пайових інвестиційних фондів з різними кодами за ЄДРІСІ, які управляються однією компанією з управління активами, для цілей розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику контрагентом торговця цінними паперами вважається кожен пайовий інвестиційний фонд окремо.

Відповідно до пункту 5 глави 7 розділу ІІІ Положення №1597 до активів, що становлять вимоги установи до контрагента, належить, зокрема дебіторська заборгованість. При визначенні суми активів, що становлять вимогу до контрагента, сума дебіторської заборгованості зменшується на суму резерву сумнівних боргів, сформованого під таку заборгованість.

Для цілей розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику до активів, що становлять вимогу установи до контрагента у вигляді дебіторської заборгованості, відносяться грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними.

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 глави 2 розділу ІІІ Положення №1597 капітал першого рівня включає прибуток поточного року в разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою). Згідно з підпунктом 10 пункту 5 глави 2 розділу ІІІ цього Положення розмір капіталу першого рівня зменшується на суму збитків поточного року. При розрахунку розміру регулятивного капіталу у відповідних рядках складових розрахунку необхідно відображати лише фінансовий результат (або підтверджений аудитором прибуток, або збиток поточного року).

З набранням чинності Законом України від 16.11.2017 року №2210-VІІІ щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів змінено підхід до визначення публічних та приватних акціонерних товариств та окремі вимоги до їхньої діяльності.

Для приведення Положення №1597 у відповідність до Закону Комісія пропонує професійним учасникам фондового ринку, застосовуючи підпункти 11, 13 та 14 пункту 5 глави 2 розділу ІІІ цього Положення при розрахунку розміру регулятивного капіталу (власних коштів), керуватись наступним.

Віднесення активів до категорій активів, на суму яких зменшується капітал першого рівня відповідно до підпунктів 11, 13 та 14 пункту 5 глави 2 розділу ІІІ Положення №1597, слід здійснювати за критерієм організаційно-правової форми акціонерного товариства, визначеної відповідними підпунктами пункту 5 глави 2 розділу ІІІ Положення №1597, з урахуванням нижченаведеного.

Вимогу підпункту 13 пункту 5 глави 2 розділу ІІІ Положення №1597 не слід застосовувати до акцій приватних акціонерних товариств, незалежно від того, чи допущені акції таких товариств до торгівлі на фондовій біржі.

Водночас вимогу підпункту 14 пункту 5 глави 2 розділу ІІІ Положення №1597 потрібно застосовувати і до акцій приватних акціонерних товариств, оскільки вони можуть бути допущені до обігу на фондовій біржі шляхом включення їх до біржового списку, а отже, торгівля ними на фондовій біржі може бути заборонена на підставах, визначених вказаним підпунктом пункту 5 глави 2 розділу ІІІ Положення.

З урахуванням наведеного вище, виходячи з організаційно-правової форми товариства, до інвестицій у статутний капітал підприємства, яке зареєстроване як публічне акціонерне товариство, застосовуються вимоги підпунктів 13 та 14 пункту 5 глави 2 розділу ІІІ Положення №1597. У разі, якщо акції такого акціонерного товариства допущені до торгів на фондовій біржі шляхом їх включення до біржового списку, вирахування таких активів при розрахунку капіталу першого рівня не здійснюється. У випадку, коли акції такого товариства не включені до біржового списку жодної з фондових бірж, розмір капіталу першого рівня зменшується на суму таких інвестицій.

З урахуванням викладеного вище, до фінансової інвестиції в акції товариства, яке зареєстроване як приватне акціонерне товариство, застосовується вимога підпункту 11 пункту 5 глави 2 розділу ІІІ Положення №1597, незважаючи на те, чи допущені такі цінні папери до торгів на фондовій біржі, або вимога підпункту 14 пункту 5 глави 2 розділу ІІІ Положення №1597 у разі, якщо цінні папери такого товариства відповідають критеріям, визначеним цим підпунктом.

Відповідно до пункту 5 глави 3 розділу ІІІ Положення №1597 активи установи, за винятком активів, на суму яких зменшується розмір капіталу першого рівня згідно з пунктом 5 глави 2 розділу ІІІ цього Положення, для розрахунку вимоги до капіталу під кредитний ризик поділяються на групи за ступенем ризику відповідно до пункту 6 глави 3 розділу ІІІ Положення.

Для розрахунку вартості активів кожної з п’яти груп слід усі активи установи розподілити на 5 груп відповідно до ознак, що визначають належність активів до груп з різним ступенем ризику, коригуючи відповідні категорії активів на суми активів, що зменшують розмір капіталу першого рівня. При цьому сума активів, які не увійшли до інших груп активів, що відноситься до IV групи активів, розподілених за ступенем ризику, коригується на суму активів, що зменшують розмір капіталу першого рівня згідно з пунктом 5 глави 2 розділу ІІІ Положення №1597, на підставі пункту 5 глави 3 розділу ІІІ цього Положення.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: