Емітентам роз’яснили порядок розкриття проміжної інформації

НКЦПФР інформує щодо порядку та обсягів розкриття емітентами цінних паперів проміжної інформації за І квартал 2018 року.

І. Суб’єкти, які зобов’язані розкривати проміжну інформацію.

Частиною восьмою статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачено, що обов’язок розкриття проміжної інформації поширюється на:

– банки;

– акціонерні товариства, щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію (включені до реєстру фондової біржі);

– емітенти інших цінних паперів, щодо яких здійснено публічну пропозицію (включені до реєстру фондової біржі).

ІІ. Обсяги розкриття проміжної інформації.

Для визначення обсягів інформації, що розкривається у складі проміжної інформації за І квартал 2018 року, НКЦПФР рекомендує керуватися пунктом 1 глави 3 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням Комісії від 03.12.2013 р. №2826 з урахуванням частини п’ятої статті 40 Закону.

Інформація, що не передбачена діючою редакцією Положення №2826, але передбачена частиною п’ятою статті 40 Закону, розкривається у примітках до Змісту в описовій формі:

– висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою);

– проміжний звіт керівництва;

– твердження щодо проміжної інформації;

– відомості про участь емітента в інших юридичних особах;

– інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

– інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

Якщо проміжна фінансова звітність була у будь-який спосіб перевірена аудитором, то відповідні документи аудитора мають бути включені у повному обсязі до такої звітності. Якщо проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором, емітент повинен про це окремо зазначити у своїй проміжній фінансовій інформації.

ІІІ. Термін розкриття проміжної інформації за І квартал 2018 року – до 30 квітня 2018 року.

IV. Способи розкриття проміжної інформації.

– розміщення у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (сайт stockmarket.gov.ua);

– розміщення на власному веб-сайті емітента цінних паперів;

– подання до НКЦПФР.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: