За 2017 рік активи недержавних пенсійних фондів зросли на 15,3%

Про це свідчать дані нового Звіту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

СТРУКТУРА РИНКУ

Згідно з ними, станом на 31.12.2017 р. у Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 64 недержавні пенсійні фонди та 22 адміністратори НПФ (станом на 31.12.2016 р. у Державному реєстрі налічувалось також 64 НПФ та 22 адміністратори).

Крім того, в Реєстрі містилася інформація про одного одноосібного засновника, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду (отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування такого НПФ та відповідно до законодавства не потребує внесення до Державного реєстру фінансових установ).

НПФ були зареєстровані у 8 регіонах України. Найбільше пенсійних фондів було зосереджено у м. Києві – 46 або 71,9% від загальної кількості. У Донецькій області діяло 6 НПФ (9,4%), у Дніпропетровській області – 4 (6,2%), у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях – по 2 (по 3,1%), в Одеській та Херсонській областях – по 1 (по 1,6%).

Станом на 31.12.2017 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 58,7 тис. пенсійних контрактів, що виявилося на 6,2% (3,9 тис.) менше порівняно з 31.12.2016 р. При цьому з вкладниками-фізичними особами було укладено 51,7 тис. контрактів, з вкладниками-фізичними особами-підприємцями – 0,1 тис., а з вкладниками-юридичними особами – 6,9 тис.

Пенсійні контракти укладено з 52,5 тис. вкладників, з яких 1,8 тис. (або 3,4%) – це юридичні особи, а 50,7 тис. або 96,6% – фізичні особи. Кількість вкладників НПФ станом на 31.12.2017 р. зменшилася у порівнянні з аналогічною датою 2016 року на 4 тис. або на 7,1%.

Загальна кількість учасників НПФ на звітну дату становила 840,8 тис. осіб (станом на 31.12.2016 р. їх нараховувалося 834 тис. осіб). Переважну більшість учасників НПФ (61,4%) становили особи віком від 25 до 50 років та особи вікової групи від 50 до 60 років (27%). Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років дорівнювала 10,2%, вікової групи до 25 років – 1,4%. При цьому в кожній віковій групі більшість становили чоловіки, а у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищувала жінок у 2,5 рази.

ВИПЛАТИ ТА ВНЕСКИ

Пенсійні виплати з НПФ (одноразові та на визначений строк) станом на 31.12.2017 р. склали 696,3 млн. грн., що виявилось на 10,5% більше в порівнянні зі станом на 31.12.2016 р. При цьому одноразові виплати зросли на 1,3%, а пенсійні виплати на визначений строк – на 45,9%.

Сукупно недержавними пенсійними фондами станом на 31.12.2017 р. було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 78,8 тис. учасників, що склало 9,4% від їх загальної кількості.

Середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату одноразово, станом на 31.12.2017 р. дорівнював 6,8 тис. грн. (станом на 31.12.2016 р. – 6,4 тис. грн.), а середній розмір пенсійної виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату на визначений строк, – 47,8 тис. грн. (станом на 31.12.2016 р. – 33,9 тис. грн.).

Сума пенсійних внесків до НПФ станом на звітну дату дорівнювала 1897,3 млн. грн., збільшившись у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 0,1% (2,1 млн. грн.).

У загальній сумі пенсійних внесків основну частку (93,4%) становили пенсійні внески від юридичних осіб, обсяг яких склав 1772,3 млн. грн.

Середній розмір пенсійного внеску за 2017 рік на одного вкладника був таким:

– на юридичну особу та фізичну особу-підприємця – 36952,4 грн.;

– на фізичну особу – 790,95 грн.

АКТИВИ НПФ

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на 31.12.2017 р. дорівнювала 2465,6 млн. грн., що виявилося на 15,3% або на 326,9 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічною датою 2016 року.

Станом на звітну дату структура інвестування пенсійних активів була такою:

– депозити в банках (43,9% інвестованих активів);

– цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (40,8%);

– облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (8,2%);

– об’єкти нерухомості (2,5%);

– акції українських емітентів (0,5%);

– банківські метали (0,4%);

– акції іноземних емітентів (0,1%);

– інші активи (3,6%).

Станом на 31.12.2017 р. був зафіксований приріст вкладень в цінні папери, дохід по яких гарантовано Кабінетом Міністрів (на 14,7%), та незначний приріст вкладень в облігації українських емітентів (на 0,8%). При цьому значно зменшився обсяг активів, що вкладені в акції українських емітентів (на 28%).

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на звітну дату дорівнював 1455,5 млн. грн., збільшившись у порівнянні зі станом на 31.12.2016 р. на 375 млн. грн. або на 34,7%.

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на звітну дату зросли на 10,5% і в цілому за час існування пенсійних фондів складали 271,5 млн. грн. або 11% від загальної вартості активів НПФ.

Основна частка витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів (59,2%), припала на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів. Питома вага витрат на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду склала 27%, на оплата послуг зберігача, який здійснює зберігання активів пенсійного фонду, – 5,6%. Частка витрат на оплату послуг з проведення планових аудиторських перевірок дорівнювала 1,6%, а на оплату послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, – 1,3%.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: