Концепція рахунку номінального утримувача

nominalutrНДУ оприлюднив Концепцію рахунку номінального утримувача та запрошує учасників ринку до її обговорення. За інформацією прес-служби Національного депозитарію, документ розроблений ініціативною групою професійних учасників ринку, за підтримки Нацдепозитарію.

Документ визначає такі складові.

1. Номінальний утримувач – це іноземний фінансовий посередник, який зареєстрований в країні, що є членом Європейського Союзу і (або) членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL), а також, відповідно до законодавства країни його реєстрації, надає своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів і реєстрації переходу права власності на цінні папери, в тому числі в юрисдикціях різних країн на підставі відповідних договорів з локальними депозитарними установами.

Рахунок номінального утримувача не може бути відкритий в депозитарній установі іноземним фінансовим посередником, якщо країна, в якій зареєстрований іноземний фінансовий посередник:

– включена до Переліку держав (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

– підтримує терористичну діяльність, потрапляє під санкції згідно резолюцій Ради Безпеки ООН або законодавства України;

– внесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;

– має стратегічні недоліки у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або фінансування розповсюдження зброї масового знищення згідно із заявами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

– визнана країною – агресором.

2. Рахунок номінального утримувача – окремий тип рахунку в системі депозитарного обліку, який відкривається депозитарною установою на підставі договору між номінальним утримувачем і депозитарною установою.

На рахунку номінального утримувача обліковуються права на цінні папери, які належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача (Multiple-tiered Structure).

Облік прав на цінні папери власників здійснюється номінальним утримувачем, клієнтами якого є відповідні власники.

Між власниками цінних паперів і депозитарною установою відсутні договірні відносини.

3. Рахунок номінального утримувача в системі депозитарного обліку може бути відкритий в інтересах одного інвестора або групи інвесторів.

В системі депозитарного обліку депозитарної установи може бути відкрито декілька рахунків одному номінальному утримувачу для депозитарного обліку цінних паперів клієнтів (груп клієнтів) номінального утримувача.

4. Облік прав на цінні папери, які належать номінальному утримувачу на праві власності, та облік прав на цінні папери, які належать клієнтам номінального утримувача, здійснюється окремо.

Права на цінні папери, які належать номінальному утримувачу на праві власності, обліковуються на окремому рахунку в цінних паперах, відкритому номінальному утримувачу як власнику (депоненту) на підставі договору про обслуговування рахунку з депозитарною установою.

5. Структура рахунку номінального утримувача може передбачати:

Варіант 1) наявність технічних субрахунків в рамках рахунку номінального утримувача, на яких відображаються тільки певні дані власника, достатні для умовної ідентифікації власника (без детальної інформації про власника). Перехід прав на цінні папери між власниками-клієнтами номінального утримувача відображається у вигляді зміни ідентифікуючої інформації про власника.

або

Варіант 2) на рахунку номінального утримувача відсутні будь-які технічні субрахунки, які дозволяють встановити власника. Відображається лише загальна інформація про цінні папери, права на які враховуються на рахунку. Номінальний утримувач веде облік власників відповідно до своїх внутрішніх систем обліку. Перехід прав на цінні папери між власниками-клієнтами номінального утримувача не відображається на рахунку номінального утримувача.

Питання структури рахунку номінального утримувача, особливості відкриття та функціонування рахунку регламентуються підзаконними нормативно-правовими актами.

6. Ідентифікація та верифікація, вивчення власника цінних паперів в розумінні законодавства з питань фінансового моніторингу не проводиться депозитарною установою.

Депозитарна установа ідентифікує і верифікує тільки номінального утримувача, з яким укладає договір про обслуговування рахунку.

7. Підтвердження права власності на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача – виписка або інший документ (за законодавством країни реєстрації номінального утримувача), який номінальний утримувач видає своєму клієнтові за запитом або у випадках, обумовлених договором між номінальним утримувачем і власником.

Депозитарна установа видає виписку з рахунку номінального утримувача, така виписка не підтверджує право власності на цінні папери.

8. Номінальний утримувач зобов’язаний розкрити інформацію про власників цінних паперів у випадках, які встановлені законом: 1) при зборі реєстру власників цінних паперів; 2) при наявності запиту державного органу, який має відповідні повноваження.

Депозитарна установа зобов’язана повідомити НКЦПФР в разі, якщо номінальний утримувач порушив норми закону про розкриття інформації.

НКЦПФР має право заборонити або обмежити проведення всіх або окремих операцій на рахунку номінального утримувача в разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації про власників паперів в порядку, передбаченому законом.

9. Депозитарна установа не несе відповідальності в разі нерозкриття інформації про власників, внаслідок порушення номінальним утримувачем своїх обов’язків.

10. Номінальний утримувач або депозитарна установа може брати участь у загальних зборах акціонерів від імені та в інтересах власника цінних паперів на підставі довіреності, виданої власником.

11. Виплата доходів за цінними паперами, сум погашення може здійснюватися на рахунок номінального утримувача, який забезпечує їх виплату власникам, або безпосередньо на рахунок власника.

У реєстрі власників цінних паперів, який складається під виплату доходів за цінними паперами, сум погашення, вказуються реквізити рахунку для виплати доходів за цінними паперами.

12. На права на цінні папери, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не можуть бути накладені стягнення за зобов’язаннями номінального утримувача.

bakas«Реалізація в українському законодавстві концепції номінального утримувача, яка заснована на стандартах IOSCO, зменшить бар’єри входу для іноземних інвестицій, підвищить рівень захисту інвесторів (Doing business – 111 місце за цим параметром), а також рейтинг української депозитарної системи за ThomasMurray і Association of Global Custodians (AGC) », – зазначає Міндаугас БАКАС, Голова Правління НДУ.

Національний депозитарій запрошує учасників фінансового ринку на круглий стіл «Запровадження інституту номінального утримувача як необхідна умова для залучення іноземних інвестицій», який планується провести на наступному тижні.

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: